کلاسهای آقای دکتر ابراهیم عباسی روزهای سه شنبه مورخ 95/02/07و چهارشنبه مورخ 95/02/08 و یکشنبه مورخ 95/02/12 برگزار نمیگردد.

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 دروس عمومی
 گروه های آموزشی
 تابلوی اعلانات