کلیه  ی  کلاسهای استاد خانم جعفری و اساتیدی که درس    کاربرد نرم افزار مالی دولتی در حسابداری  تا  پایان روزجمعه  تاریخ 95/7/9 تشکیل نمی گردد.

=============================================================================

سه شنبه کلاس مورخ 95/07/06آقای رسول یاری فرد (حسابداری صنعتی 3)ساعت 9/55الی 12/20تشکیل نمیگردد.

 

سه شنبه کلاس مورخ 95/07/06 آقای رسول یاری فرد (حسابرسی1)ساعت 7/30الی 9/55 تشکیل نمیگردد.

==========================================================================================================================================================

کلاسهای پژوهش عملیاتی استاد علی فرهادی روز پنجشنبه  مورخ 95/07/08از ساعت 13/30الی 18/20 تشکیل نمیگردد.

===================================================================================

کلاسهای خانم دکتر پورزمانی و خانم دکتر جهانشاد و خانم دکتر حیدرپور روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ و95/07/07- 95/07/06تشکیل نمیگردد.

======================================================================

کلاسهای اصول تنظیم و کنترل بودجه آقای دکتر رضایی روزهای جمعه و شنبه مورخ 95/07/09 و95/07/10 تشکیل نمیگردد.

===============

کلاس استادآقای قربانی 95/07/11یکشنبه تشکیل نمی گردد .

 

 

کلاس استاد خانم محمدیون 95/07/12 دوشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم مدنی درس روش تحقیق روز پنجشنبه 95/07/22 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد خانم حیدر پور 95/07/17 شنبه  درس زبان تخصصی 1 از ساعت 9/55 الی 8/35 در کلاس

509 ...........و درس سیستم اطلاعاتی ارشد از ساعت15/55 الی 9/55   در کلاس 509 برگزار می شود.

 

کلاس استاد خانم لیلا زمانی 95/07/15 پنجشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم کوزه گری روز چهارشنبه 95/07/14 وپنجشنبه 95/07/15 تشکیل نمی گردد.

 

توجه ............

 

دانشجویان رشته اقتصاد

درس اصول بازاریابی استاد نقدی روز پنجشنبه  حذف گردید... ..ودر کلاس استاد مجد عاملی در روز چهارشنبه 9/55 الی 7/30  منتقل  گردید...

 

کلاس استاد متین درس حقوق اساسی  و آشنایی باتشکیلات دولت چهارشنبه 10/50 الی 9/10   و  12/20 الی 10/50  تشکیل  نمی گردد.(((((( مابقی کلاسها تشکیل می گردد))))

 

کلاس استاد خطیب سمنانی  روز سه شنبه از ساعت 18/20 الی 15/55   به ساعت 15/55 الی 13/30 انتقال یافت.

 

کلاس استاد فلیحی روز چهارشنبه95/07/14 و پنجشنبه 95/07/15  تشکیل نمی گردد.(((دکتری  و   ارشد)))

 

 

کلاس استاد نوری درس تفسیر موضوعی قرآن 95/07/17 شنبه  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد برگ بید در  روز یکشنبه 95/07/18 و     دوشنبه 95/07/19 برگزار نمی گردد.

 

 

کلاس استاد سهیل محمد حسن زاده پنجشنبه 95/07/22 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم شیخ عبدالکریم پنجشنبه 95/07/22 برگزار نمی گردد.

 

کلاس استاد پیمان پناهی نژاد 95/07/19 دوشنبه و     95/07/22 پنجشنبه  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم دشتبان روز یکشنبه 95/07/18 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد قربانیان قهرودی روز دوشنبه 95/07/19 تشکیل نمی گردد.

 

...........................................

...........................................

قابل توجه دانشجویان گرامی

کلاس استاد بهمن صالحی درس  اقتصاد خرد1 از ساعت 20الی 16/50 روز یکشنبه کلاس 302 برگزار نمی گردد.....جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

 

کلاس استاد خانم نجفی درس ریاضی وکاربرد آن در مدیریت  بعد ظهر روز دوشنبه 95/07/19 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم حاجیان95/07/22 روز پنجشنبه     تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم ربانی روز پنجشنبه 95/07/22 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد اسد پورروز پنجشنبه 95/07/22 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد فتوحی درس کاربرد آمار درمدیریت 95/07/27 روز سه شنبه ساعت 16/40 الی 13/30 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد نادری درس پیشرفته 2       95/07/24 شنبه تشکیل نمی گردد...................و کلاس جبرانی همین درس 95/07/25 یکشنبه از ساعت 20 الی   14 در کلاس 510   برگزار می گردد.

 

کلاس استاد جزایری درس اصول حسابداری 1     95/07/24 شنبه ساعت 20 الی   16/50  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم جلایریکشنبه  95/07/25    و     ....... دوشنبه 95/07/26 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد     حنطه    از تاریخ 95/07/25 یکشنبه   الی 95/07/30   جمعه (((( به دلیل شکستگی پا )))) تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد ابراهیم عباسی 95/07/28 چهارشنبه  و     95/07/29  پنجشنبه  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس  جبرانی استاد مقیمی نیا درس اقتصاد خرد 95/07/30 جمعه  از ساعت 9/55 الی 7/30 و  12/20 الی  9/55 در کلاس 105برگزار می گردد.

 

کلاس استاد قربانی حصاری  درس تاریخ تحلیلی    95/08/02روز یکشنبه و   95/08/09روز یکشنبه برگزار

 

نمی گردد..............وکلاس جبرانی آن 95/08/16یکشنبه ساعت 12/20 الی 7/30   در کلاس 606  .....و کلاس جبرانی بعدی آن 95/08/23 یکشنبه  ساعت 12/20 الی 7/30 درکلاس 606 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد وحید محمد زاده درس حسابداری   میانه 1  سه شنبه 95/07/27........و چهارشنبه 95/07/28..تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد بهمن نقدی درس اصول بازاریابی کلاس 303 ساعت 20 الی 17/35  حذف گردید.

 

کلاس استاد خسرویان عرب  کد  6011  پنجشنبه   ساعت 15 الی 13 حذف گردید   ووووووو   به  کلاس چهارشنبه  ساعت    15 الی  13    کد  6010   مراجعه نمایید.

 

توجه .................

..........................

درس سیاستهای پولی مالی استاد بهزاد مشهدی (((قابل توجه دانشجویان   درس سازمانهای پولی مالی استاد  سیفی پور تداخل داشته اند    در روز شنبه ساعت 20/45 الی   17/35   در کلاس 305   از این هفته برگزار  خواهد شد.

 

95/08/01

..................................................................

 

کلاس  استاد خانم جهانشاد روز یکشنبه 95/08/02 برگزار نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم حیدر پور درس سیستم اطلاعاتی  95/08/04 سه شنبه  ساعت 15/55 الی 13  برگزار       

نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد خانم حیدر پور 95/08/08  شنبه درس تحقیقات  تجربی درحسابداری از ساعت 12/20 الی 9/55 و کلاس دوم همین درس از ساعت 15/55 الی  13/30 در کلاس 604 برگزار می گردد.

 

کلاسهای استاد حنطه  این هفته از 95/08/01 الی  آخر هفته 95/08/07 برگزار نمی گردد.(((شکستگی پا  ))))

 

کلاس استاد خانم جهانشاد درس حسابرسی پیشرفته 95/08/04سه شنبه از ساعت 15/55 ال 13/30 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد عباسعلی قدیری...... درس تاریخ تمدن فرهنگ دوشنبه 95/08/10 تشکیل نمی شود.

 

کلاس استاد ملکی پورغربی  95/08/03 یکشنبه   الی روز جمعه 95/08/07 تشکیل نمی گردد.((درگذشت برادر))

 

کلاس استاد کریم زاده 95/08/02 یکشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد علیزاده اهوازی یکشنبه 95/08/02 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم محمدزاده   ساعت 15الی  13/30 دوشنبه 95/08/03    اتاق 101   تشکیل نمیگردد.

 

کلاس فوق العاده استاد علی فرهادی 95/08/07 جمعه درس مدیریت تولید از ساعت 13الی 10  در کلاس 104 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد    پیمان  پناهی نژاد      95/08/06 پنجشنبه         تشکیل      نمی گردد.

 

کلاس استاد     بیژن باصری      چهارشنبه 95/08/05       تشکیل     نمی گردد.

 

کلاس استاد آقای شاهوردی  صنعتی 1 95/08/06 پنجشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد اسماعیل نیا کتابی روز چهارشنبه 95/08/12 و پنجشنبه 95/08/13 تشکیل نمی گردد.جبرانی بعدا اعلام خواهد شد.

 

کلاس استاد  محمد حسن باقری خوزانی  95/08/09 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد حنطه از روز یکشنبه 95/08/09 الی جمعه 95/08/14 برگزار نمی گردد.((شکستگی پا))

 

کلاس استاد خانم مریم رضایی درس حسابداری 3     ساعت 10/40 الی 7/30  روز یکشنبه 95/08/09   تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد صالحی یکشنبه 95/08/09   تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم محرابیان 95/08/12 چهارشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم سیفی پور 95/08/12 چهارشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد کرکه آبادی   95/08/12 چهارشنبه و   95/08/13 پنجشنبه تشکیل نمی گردد.(حسابرسی 1  و2  )

 

کلاس  جبرانی استاد صلاحی  درس پول وارز وبانکداری (حسابداری ) 95/08/12 چهارشنبه از ساعت 10/40 الی 9/10   در کلاس 601 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد سید حسین حسینی درس وصیت امام   95/08/11 سه شنبه تشکیل نمی گردد.از ساعت 20 الی   15/10  تشکیل نمی گردد.( اعلام 95/08/10)

 

 

کلاس استاد خانم صمدی 95/08/11 سه شنبه درس قوانین مقررات   تشکیل نمی گردد. ( جبرانی  بعدا اعلام می گردد.)

 

کلاس استاد ملکی پور غربی95/08/11 سه شنبه  و  95/08/13پنجشنبه  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد کلام اله عالمی 95/08/11 سه شنبه  و    95/08/14 جمعه     تشکیل نمی گردد.

 

 

کلاس استاد خسرویان عرب 95/08/12 چهارشنبه   و95/08/13  پنجشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم مرشدزاده95/08/12 چهارشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم محرابیان 95/08/12 چهارشنبه   تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد علیزاده کتابی  95/08/11 سه شنبه  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس خانم دکتر دامن کشیده 95/08/11 سه شنبه و   95/08/12 چهارشنبه  برگزار نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم لشکری 95/08/12چهارشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم لشکری 95/08/18 سه شنبه  از ساعت 18/20 الی 17/50 درس تحلیل آماری  ارشد  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس  جبرانی استاد اسماعیل زاده 95/08/14 جمعه درس سیستمهای اطلاعاتی حسابداری   ارشد  از ساعت 9 الی 7/30   در کلاس 605 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد یونس الستی 95/08/12   چهارشنبه  تشکیل نمی گردد.(((    شکستگی پا)))

 

کلاس استاد سیاوش محمودی 95/08/12 چهارشنبه درس پیشرفته2   کلاس 101   تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد میکاییل افشار 95/08/13 پنجشنبه  و95/08/14 جمعه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد گرایی نژاد  95/08/13 پنجشنبه         تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استادمسعود شاهوردی درس صنعتی 1       95/08/14  جمعه از ساعت 12/20 الی 7/30  در کلاس  309 برگزار می گردد.  

 

کلاس استاد باجلا ن 95/08/20 پنجشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی (دکتری)  استاد ابونوری 95/08/21 جمعه  و95/08/28 جمعه درس اقتصاد خرد  ،  واحد بین الملل ،  شروع هر دو جلسه از ساعت 12/20 الی   7/30   در کلاس 605 برگزار می گردد.

 

 

کلاس استاد خانم نیکو کلا م از تاریخ 95/08/15 شنبه الی   95/08/21 جمعه تشکیل نمی گردد.(  شکستگی دست)

 

کلاس استاد     خانم نازی  محمدزاده      95/08/15 شنبه     تشکیل نمی گردد.

 

کلاس    استاد پوریانی    95/08/15 شنبه     تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد ناظمی  روز شنبه 95/08/22 صبح تشکیل نمی گردد و    جبرانی آ ن  بهدظهر همین روزاز ساعت 18/20 الی 13/30 در کلاس 502 برگزار می گردد.

 

 

کلاس استادخانم ناهید اسدی    95/08/16  یکشنبه    تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد کریم زاده حقوق بازرگانی 95/08/16 یکشنبه تشکبل نمی گردد.

 

کلاس استاد آقا کلان   این هفته  روز      پنجشنبه 95/08/20 تشکیل   می گردد.

 

کلاس   استاد تاری وردی    سه شنبه 95/08/18       تشکیل  نمی گردد.

 

 

کلاس استاد    بیگد لی   دوشنبه 95/08/17   بجای ساعت 17   در ساعت 18  برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد اسماعیل نیاکتابی   95/08/16 یکشنبه از ساعت20 الی 15/55 در کلاس 606 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد فولادی نسب 95/08/28 جمعه درس حسابداری دولتی 2 از ساعت 13 الی   9  در کلاس 309 برگزار می گردد.

 

 

کلاس جبرانی استاد بهمن صالحی 95/08/21 جمعه درس خرد  1   اقتصاد  از ساعت 12/20 الی  7/30  در کلاس 302 برگزار می گردد.

 

08

کلاس استاد مرتضی ملکیان درس وصیت امام  (ره)95/08/18 سه شنبه برگزار نمی گردد.

 

 

کلاس استاد خانم نیکوکلام    از  95/08/22 شنبه   تا      جمعه 95/08/28   تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد حسین حسینی درس تحلیل صورتهای مالی 95/08/22 شنبه   10/40 الی 9/10 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد   وحدانی نژاد  95/08/23 یکشنبه     برگزار نمی گردد.

 

کلاس استادخانم  نبوی  طباطبایی درس انقلاب اسلامی 95/08/24 دوشنبه  و 95/09/01 دوشنبه  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس  استاد یاری فر درس پیشرفته (1) فردا مورخ 95/08/21 روز جمعه  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد سمانه جعفری شنبه 95/08/22 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد قاجار  95/08/27 روز پنجشنبه   تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد دلدارچهارشنبه 95/08/26 و پنجشنبه 95/08/27 و پنجشنبه بعدی مورخ 95/09/11 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد  جالبی    شنبه 95/08/22    تشکیل میگردد. (حضور دانشجویان الزامی می باشد)

 

کلاس استادخانم اوتادی پنجشنبه95/08/27 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد غیاثونداز تاریخ 95/08/25 لغایت 95/08/30 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد افشار 95/08/28  جمعه  از ساعت 10/30 الی 8 درس ریاضیات  پایه کلاس 105 برگزار

 

می گردد و کلاس جبرانی بعدی  از ساعت 13/30 الی 11 درس آمار واحتمالات در کلاس 105 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد مومنی وصالیان درس تجارت بین الملل  95/08/22 شنبه  تشکیل نمی گردد......و  جبرانی آن جمعه 95/08/28 از ساعت 9/55 الی 7/30 در کلاس 401   برگزار می گردد.و........ جبرانی بعدی  درس مالیه بین الملل 95/08/28 از ساعت 12/20 الی 9/55 در کلاس 401 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد احمد احمدی قبانکندی 95/08/27 پنجشنبه درس مدیریت مالی 2 از ساعت 15/30 الی 13 در کلاس 307 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی استاد احمد احمدی قبانکندی 95/08/28 جمعه درس مدیریت مالی 2 از ساعت 16/30 الی 14 در کلاس 302 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد اسدی طاهری درس پول و ارز بانکداری روز شنبه  از ساعت 13/30الی 18/20مورخ 95/08/29 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی   استاد اسماعیل نیا کتابی     95/09/04 پنجشنبه درس اقتصاد منابع پایان پذیر (ارشد) ازساعت 15

الی 13 در کلاس 606 برگزار می گردد...... .......وجبرانی درس اقتصاد منابع (دکتری) 95/09/24 چهارشنبه

ازساعت 9/30 الی   7/30 در کلاس 509 برگزار می گردد..........وجبرانی درس اقتصاد مدیریت (کارشناسی) 95/08/25

سه شنبه از ساعت 19/30الی   17/30 در کلاس  308 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد    جنتی    95/08/23 یکشنبه   تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم جهانشاد 95/08/25 سه شنبه درس حسابرسی پیشرفته ساعت 1/55 الی 13/30 تشکیل نمی گردد.............وکلاس روز چهارشنبه 95/08/26  نیز تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد سهیل حسن زاده 95/08/29 شنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد محمود قربانی درس اصول حسابداری 1 شناسه (5036) و  (5038) پنجشنبه 95/08/27 از ساعت 20 الی 13/30 هر دو کلاس تشکیل می گردد.

 

کلاس استاد یاری فرد 95/09/01 دوشنبه الی   95/09/04 پنجشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد   محمد متین     95/08/26 چهارشنبه     برگزار نمی گردد.

 

کلاس استاد اوصالی    95/09/01 دوشنبه  و  95/09/02 سه شنبه  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس  جبرانی  استاد خانم توانگر95/09/01 دوشنبه  درس بررسی موارد خاص در حسابداری 18/20 الی 15/55  و جبرانی بعدی همین درس ساعت 20/45 الی 18/30 درکلاس 605 برگزار می گردد. 

 

کلاس استاد   خانم محمدیون    دوشنبه 95/09/01    تشکیل نمی گردد. 

 

کلاس جبرانی  استاد علی روحی     پنجشنبه 95/08/27 از ساعت 15/55 الی 13 در کلاس 509 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد محمد محمودی چهار شنبه 95/08/26  و   پنجشنبه 95/08/27    تشکیل  نمی گردد.

 

 

کلاس جبرانی استاد خانم لشگری 95/09/02 سه شنبه درس تحلیل آماری از ساعت 16/40 الی 15/10 در سالن اجتماعات  برگزار می گردد.

 

کلاس استاد خانم مهردادی  چهارشنبه 95/08/26    تشکیل نمی گردد.

 

 

کلاس استاد رضا رحیمی چهارشنبه 95/08/26 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم پور جعفری چهار شنبه 95/08/26   تشکیل نمی گردد.

 

 

کلاس استاد کرمانشاهی   پنجشنبه 95/08/27   تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد   خانم مرشد زاده   95/08/27 پنجشنبه     تشکیل نمی گردد.

 

کلاس  جبرانی  استاد ابراهیم عباسی شنبه 95/08/29 درس اقتصاد کلان (ارشد)  از ساعت 10/40 الی  7/30   در کلاس 607 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد شا ه بداغی  جمعه 95/08/28   تشکیل نمی گردد.

 

 

کلاس استاد خانم کوزه گر95/08/26 چهارشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد   اسلام زاده   پنجشنبه 95/08/27   تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد نایبی چهارشنبه 95/08/26   تشکیل نمی گردد.

 

 

کلاس جبرانی استاد   مسعود  شاهوردی   جمعه 95/08/28  درس صنعتی 1 از ساعت 12/20 الی  7/30   در کلاس 105 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد  خانم سعادت اختر95/08/29 شنبه   تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد صیدی  95/09/04پنجشنبه   تشکیل  نمی گردد.

 

کلاس استاد مجید خسروی   95/09/02 سه شنبه فقط صبح تشکیل نمی گردد....(((کلاس بعد ظهر استاد خسروی تشکیل می گردد.)))

 

کلاس جبرانی استاد خانم رفعت میلانی 95/09/05 جمعه درس مالیه عمومی از ساعت 18/30 الی   16 در کلاس  201 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد نایب 95/09/01 دوشنبه   تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد نیلی 95/08/29 تشکیل نمی گردد.

 

کلا س استاد خانم عامری 95/09/01 دوشنبه   تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد بزرگ نیا 95/09/01 دوشنبه    تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد  دلاویز  95/09/01 دوشنبه    تشکیل   نمی گردد.

 

توجه.................................

.........................................

...........................................کلاسهای درس روش تحقیق  خانم دکتر مدنی طبق روال قبل    در روز

     پنجشنبه 15/55 الی  13/30 و  20 الی 15/55  برگزار می گردد.  و.... کلاس روز یکشنبه  و  سه شنبه  حذف گردید.

 

کلاس استاد مستوفی زاده  95/9/9 سه شنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد خانم   میلانی  95/09/05  جمعه    درس مالیه عمومی از ساعت 18/30 الی  16 در

    

کلاس 201 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد وحید محمد زاده  پنجشنبه 95/08/04 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد یاری فرد  95/09/06 شنبه  12/20 الی 9/10 درس حسابرسی 1 در کلاس 509  .......و

 

جبرانی بعدی 95/09/06 شنبه بعدظهر درس صنعتی3  ازساعت 20 الی 16/50 در کلاس  105 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد   ابراهیم عباسی 95/09/03 چهارشنبه   و  95/09/04 پنجشنبه    تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد خانم دامن کشیده  95/09/07 یکشنبه درس اقتصاد خرد ( دکتری) از ساعت 9 الی  7/30 در

کلاس  609 برگزار می گردد........کلاس جبرانی درس خرد (ارشد)همین روز ازساعت 12/20 الی  9/10 در

  کلاس 609 برگزار می گردد.......کلاس جبرانی   درس بخش عمومی (ارشد)  از ساعت 15/55 الی 13/30  در کلاس 609 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد محمد محمودی 95/09/03 چهارشنبه  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد محمد محمودی   95/09/05 جمعه درس حسابداری صنعتی 1 از ساعت 9/55 الی 7/30 درکلاس

108 برگزار می گردد......وجبرانی بعدی استاد محمد محمودی  درس  حسابرسی 2  همین روز از ساعت 12/20 الی 9/55 در کلاس 108 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی  استاد خانم محمد زاده   95/09/17 چهارشنبه  درس اقتصاد توسعه حسابداری از ساعت 13 الی 11 در کلاس 204 برگزار می گردد....کلاس جبرانی  هفته  آینده 95/09/24 چهارشنبه درس مالیه عمومی از ساعت 13الی 11 درکلاس 204 برگزار می گردد.....کلاس جبرانی بعدی 95/10/8 چهارشنبه  درس مالیه عموی از ساعت 13 الی 11 درکلاس 204 برگزار می گردد.

 

........................................

کلاس استاد بوستانی پنجشنبه 95/09/11 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد خانم سلیمان زاده درس  کلیات حقوق  چهار شنبه  95/09/17 و 95/09/24 و  95/10/1 هر سه جلسه از ساعت 15 الی 13/30 در کلاس 405 برگزار می گردد.(((در سه چهار شنبه ی متوالی در تاریخهای ذکر شده  برگزار می گردد))).

 

 

کلاس استاد افشار 95/09/05 جمعه درس ریاضی و کاربرد آن در مدیریت 2از ساعت 13/30 الی  11 در کلاس

 

  404 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد  تقی شجاعی پنجشنبه مورخ 95/09/04 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد پناهی نژاد پنجشنبه 95/09/11 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد ندا فدائی پنجشنبه 95/09/11 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد مهدی محمدی درس ریاضی 1 جمعه مورخ 95/09/05 از ساعت 9 الی 12.20 درکلاس 207 برگزار میگردد.

 

کلاس استاد دولتی طالشی  یکشنبه مورخ 95/09/07 شنبه  مورخ 95/09/13 و یکشنبه  مورخ 95/09/14  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد مسعود طاهری شنبه مورخ 95/09/06 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم ربانی 95/09/11 پنجشنبه      تشکیل نمی گردد.

 

کلاس   استاد شالمایی    95/09/06 شنبه        تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد   حنطه    95/09/07 یکشنبه       تشکیل نمی گردد. 

 

کلاس جبرانی استاد   مجد عاملی   95/09/12 جمعه  درس صادرات وواردات  از ساعت 10 الی 8/30  درکلااس 201 ........وجبرانی بعدی ..... اصول سازمان مدیریت از ساعت 12/20 الی 9/55  در کلاس 201 .......وجبرانی بعدی مدیریت تولید از ساعت 15/50 الی  13 در کلاس  201 برگزار می گردد.((( هر سه کلاس جبرانیدر تاریخ 95/09/12   و  در 201  برگزارمی گردد.)))

 

 

کلاس استاد   فاطمی   95/09/13 شنبه   تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد  عباسی زرمهری   95/09/09 سه شنبه    تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد صیادی نژاد درس حقوق مقررات ومدنی یکشنبه مورخ 95/09/07 برگزار نمیگردد.

 

کلاس استاد مهدی قربانی حصاری درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام یکشنبه مورخ 95/09/07 برگزار نمیگردد.

 

کلاس استاد مهرکام درس پژوهش عملیاتی (2) یکشنبه مورخ 95/09/07  برگزار نمیگردد.

 

  جبرانی  استاد احمدی قبانکندی درس  مدیریت مالی (2) روز سه شنبه مورخ 95/09/09 ساعت  13/3016/40 در کلاس 304 برگزار میشود.

 

کلاس استاد علیزاده اهوازی درس  بودجه شرکت های دولتی روز یکشنبه مورخ 95/09/07  برگزار نمیگردد.

 

کلاس استاد قربانیان قهرودی 95/09/09 سه شنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استادخانم احیایی 95/09/15 دوشنبه  درس میانه 1  از ساعت 14/30 الی10/50 در کلاس 601 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد خانم سیفی پور 95/09/09 سه شنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم محرابیان 95/09/09 سه شنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد محمد امیدی 95/09/09 سه شنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس   استاد      بردیا خسروانی       95/09/11پنجشنبه        درس اصول حسابداری1        تشکیل      می گردد.

 

کلاس جبرانی استادخانم اسلامیه   95/09/14 یکشنبه  در آشنایی با کامپیوتر از ساعت 17/35 الی 15/55 در کلاس 405 برگزار می گردد....... و جبرانی بعدی 95/09/21 یکشنبه همین درس ازساعت 17/35 الی 15/55 در کلاس 405 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد کرباسی یزدی   95/09/15 دوشنبه از ساعت 19/30 الی  16/50 درس مدیریت تولید در کلاس 405 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد رحمانی    95/09/12 جمعه   تشکیل نمی گردد. 

کلاس جبرانی استاد  رحمانی 95/09/19 جمعه  درس سرمایه گذاری در اوراق بهادار از ساعت 12/20 الی 10 در کلاس 106 برگزار می گردد. 

 

کلاس جبرانی استاد  نصابیان سه شنبه مورخ 95/09/16 درس سیاستهای کشاورزی ارشد از ساعت 18.30الی 16 درکلاس  504 برگزار میگردد.

 

کلاس جبرانی استاد مهردادی  درس دانش خانواده و جمعیت دوشنبه مورخ 95/09/15 از ساعت 10.40 الی 9.10  , 12.20الی 10.50  در کلاس 306 و 14.30الی 13در کلاس 209 برگزار میگردد.

 

کلاس جبرانی استاد احیایی درس میانه 1  دوشنبه مورخ 95/09/15 از ساعت 14.30الی 10.50 در کلاس 601 برگزار میگردد.

 

کلاس جبرانی استاد قبانکندی درس مدیریت مالی 2 روز پنجشنبه مورخ 95/09/11 از ساعت 16.40الی 13.30در کلاس 304 و روز جمعه مورخ 95/09/12 از ساعت 16.30الی 13.30 در کلاس 302 برگزار میگردد.

 

کلاس استاد اسلام زاده  پنجشنبه 95/09/11 تشکیل نمی گردد.( ((( کلاس جبرانی از همین سایت اعلام خواهد ))))

 

کلاس جبرانی استاد عالمی  95/09/12 جمعه درس حقوق ومقررات مدنی  از ساعت 12/20 الی 9/55 در کلاس  108 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد جواد گروهی   95/09/12 جمعه  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد حسین حسینی 95/09/13 شنبه درس تجزیه تحلیل صورتهای مالی از ساعت 10/40 الی 9/10 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد جمشیدی 95/09/12 جمعه تشکیل نمی گردد...و...(((( کلاس جبرانی جمشیدی زبان تخصصی 1   95/09/19 جمعه از ساعت 10/40 الی 9/10 در کلاس 202 تشکیل میگردد. )))

 

کلاس جبرانی  استاد ناظمی 95/09/26 جمعه  درس اقتصاد خرد  از ساعت 12/30 الی 10/30 در کلاس 609 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی  استاد رفعت میلانی درس مالیه عمومی  مورخ  95/09/14 یکشنبه کد درس 222041 از ساعت 13.30الی 11 در کلاس 307 برگزار می گردد.

 

 

کلاس جبرانی استاد صلاحی مورخ 95/09/18 پنجشنبه  کد 6032درس پول وبانکداری از ساعت 15.10الی16.40 در کلاس 201 برگزار می گردد....کلاس جبرانی استاد صلاحی  95/09/18 پنجشنبه درس اقتصاد کلان پیش ( دکتری ) از ساعت15 الی 12 در کلاس 606 برگزار می گردد.

 

@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@

 

کلاس جبرانی استاد تاری وردی مورخ 95/09/22 دوشنبه  7.30الی 12.20 درس تئوری حسابداری ارشد  در کلاس 608 برگزار می گردد(2کلاس )

 

کلاس استاد خانم هاشمی پور 95/09/13 شنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد یاری فرد 95/09/19 جمعه درس پیشرفته 1 کد 5621 از ساعت 7.30الی 10.40 در کلاس 303 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد یاری فرد 95/09/26 جمعه درس پیشرفته 1 کد 5619 از ساعت 7.30الی 10.40 در کلاس 303 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد نیکوکلام 95/09/19جمعه درس اقتصادکلان کد 5397 از ساعت 7.30الی 9.55 و اقتصاد کلان با کد 5398 9.55الی 12.20 و اقتصادکلان با کد 5399 13.30الی 15.55در کلاس 510 برگزار  برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد نیکوکلام  درس اقتصاد کلان 2 کد درس 5819 جمعه مورخ 95/09/26 از ساعت 7.30الی 10.40... و جبرانی بعدی درس زبان خارجی 3 کد 5823از ساعت 13.30الی 15.55در کلاس 510برگزار می گردد........و جبرانی بعدی درس زبان خارجی 2 با کد 5871 از ساعت 10.50الی 12.20 در کلاس 510 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد نیکوکلام درس زبان خارجی 2 کد درس 5872 روز جمعه مورخ 95/10/03 از ساعت 7.30الی 9 در کلاس 510برگزار می گردد......و جبرانی بعدی زبان خارجی 2 کد درس 5873 از ساعت 9.10الی 10.40 در کلاس 510 برگزار می گردد......و جبرانی بعدی درس اقتصاد کلان 2 کد 5819 از ساعت 10.50الی 14.30 در کلاس 510 برگزار می گردد.

 

کلاس  استاد نصابیان سه شنبه 95/09/16 درس سیاست کشاورزی تشکیل نمی گرددو جبرانی آن یکشنبه مورخ 95/09/21 از ساعت 13.30الی 16 درکلاس 605برگزار می گردد....... کلاس روز پنجشنبه 95/09/18 ساعت 9.10الی 10.50درس روش تحقیق دکتری تشکیل نمی گرددو جبرانی همان درس روز یکشنبه 95/09/21 از ساعت 16الی 18 در کلاس 605 برگزار می گردد....و کلاس پنجشنبه 95/09/18 درس اقتصاد تولید دکتری تشکیل نمی گردد.....و جبرانی آن پنجشنبه 95/09/18 از15.55الی 18.20 در کلاس 510تشکیل می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد شهربانو باقری درس پول وارزو بانکداری کد درس 6029 از ساعت 10.50الی 12.20 روز جمعه مورخ 95/09.19 و 95/09/26 در کلاس 403 برگزار میگردد....و جبرانی بعدی درس پول وارزو بانکداری با کد 6164 از ساعت 16.50الی 18.20  مورخ 95/09/19و 95/09/26 در کلاس 403 برگزار میگردد.

کلاس استاد هاشمی پور 95/09/14 یکشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد مومنی وصالیان 95/09/19 جمعه  درس تجارت بین الملل از ساعت 9/55 الی 7/30 در کلاس 508 برگزار می گردد...... وجبرانی بعدی  درس کلان ارشد از ساعت 13/30 الی 9/55 در کلاس 508 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد مومنی  وصالیان95/09/13 شنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی  استاد محمد رحیم نوری95/09/18 پنجشنبه درس تفسیر موضوعی قرآن از ساعت 20 الی 13/30 در کلاس 509 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد روح الله فرهادی 95/09/14 یکشنبه   تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی  استاد مجید خسروی 95/09/23 درس حقوق اساسی  سه شنبه از ساعت  10/40 الی 9/10  در کلاس 407 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی دکنر سعید نایب درس برنامه ریزی و توسعه اقتصادی پنجشنبه مورخ95/09/25 از ساعت 16 الی 18.30در کلاس 303 برگزار میگردد.

 

کلاس جبرانی استاد خانم لشگری 95/09/16 سه شنبه درس تحلیل آماری (ارشد) ازساعت 16/40 الی 15/10 در طبقه  هفتم سالن اجتماعات برگزار می گردد.

 

کلاس استاد خانم مهدیان درس مبانی جامعه شناسی دوشنبه مورخ 95/09/15 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد میروکیلی 95/09/18 پنجشنبه درس حقوق بازرگانی  15 الی 13 در سالن اجتماعات (طبقه 7) برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد امین رشتی  کد 5394 موخ 98/09/23 روز سه شنبه درس اقتصاد کلان ازساعت  7.30الی 9.55 درکلاس 309 تشکیل می گردد.

 

@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@

 

کلاس جبرانی استاد یاری فرد 95/10/03 جمعه اصول حسابداری 3  کد (5370)از ساعت 7/30 الی 10/40 درکلاس 307 برگزار می گردد.....وجبرانی برای کد(5371 ) در تاریخ فوق از ساعت 12/20 الی 10/50 در کلاس 307 برگزار می گردد. 

 

کلاس جبرانی استاد عبدالهی 95/09/18 پنجشنبه درس مدیریت مالی 2از ساعت 17/35 الی  15/10  و جبرانی بعدی مدیریت مالی  از ساعت 19/30 الی 17/35 هر دو جلسه  جبرانی در کلاس 209 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد بزرگ نیا 95/09/24چهارشنبه درس ریاضیات 2 از ساعت 12/20 الی 9/10  در سالن اجتماعات طبقه هفتم برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد صیدانلو 95/09/19 جمعه درس ریاضیات و کاربردآن در مدیریت2 12/20 الی9/55 و .....9/55 الی 7/30 در کلاس در کلاس  402 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد میرزایی نژاد95/09/18 پنجشنبه درس اصول اقتصاد 1 از ساعت 15/55 الی 13/30 درکلاس 509 برگزار می گردد....و جبرانی بعدی 95/09/19 جمعه درس اصول علم و اقتصاد1 از ساعت 10/30 الی  8 در کلاس 306 برگزار می گردد.

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

کلاس جبرانی استاد معززی 95/09/19 جمعه درس اصول حسابداری از ساعت 20الی  14 در کلاس 104 برگزار می گردد. .....وکلاس جبرانی برای درس زبان تخصصی 2      95/09/22 دوشنبه   از ساعت 12/20 الی 9/10 در کلاس 306 برگزار می گردد.

@@@@@@@(((((((کلاس جبرانی استاد معززی95/09/22 دوشنبه    کنسل گردید......جبرانی بعدا هماهنگ می گردد.))))))))

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 

کلاس جبرانی استاد نایب   95/09/25 پنجشنبه درس برنامه ریزی وتوسعه از ساعت 18/30 الی 16 در کلاس 302 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد نادری 95/09/19 جمعه درس  حسابداری دولتی 1  از ساعت 12/20 الی 9/10 در کلاس 309 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی دکتر مجدعاملی درس مدیریت خرید وسفارشات  پنجشنبه مورخ 95/09/18 از ساعت 7.30الی 9 در کلاس 301 برگزار می گردد......و جبرانی بعدی درس بازاریابی  پنجشنبه مورخ 95/09/18  از ساعت 15.55الی 18.20 در کلاس 305 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد فتوحی درس آمار و کاربردآن در مدیریت جمعه مورخ 95/09/19  کد درس 5388از ساعت 13.30الی 16.40 در کلاس 601 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد   گرایی نژاد      95/09/17 چهارشنبه         و 95/09/18 پنجشنبه            تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی    استاد خانم حیدر پور 95/09/20 شنبه درس تحقیقات تجربی حسابداری از ساعت 15/55 الی  13/30 در کلاس 509 تشکیل می گردد.

 

کلاس استاد خانم یعقوبی  95/09/17 چهارشنبه تشکیل نمی گردد.( علت >  سرما خوردگی شدید )

 

کلاس جبرانی استاد ابراهیم عباسی 95/09/20 شنبه درس اقتصاد کلان ارشد از ساعت 10/40 الی 7/30 در کلاس 507 برگزار

می گردد. 

 

کلاس استاد بیداری پنجشنبه مورخ 95/09/18 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد اسکندر عبداللهی   جمعه مورخ 95/09/19 درس ریاضی کاربردی از ساعت 7.30الی 12.20 در کلاس 205 تشکیل می گردد.

 

کلاس جبرانی دکتر  ابراهیم عباسی درس زبان تخصصی دکتری رشته نفت وگاز روز شنبه مورخ 95/09/20 از ساعت 10.40الی 12 در کلاس 504 برگزار می گردد.....و جبرانی بعدی درس بازاریابی بین الملل روز شنبه مورخ 95/09/20 از ساعت 13.30الی 15.55 در کلاس 607 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد هدیه احیایی از تاریخ 95/09/20 شنبه الی  95/09/26 جمعه  تشکیل نمی گردد.جبرانی بعدا اعلام خواهد شد.

(علت  >   درگذشت پدر)

 

کلاس جبرانی استاد دولتی طالشی درس ریاضی کاربردی 95/10/02 پنجشنبه از ساعت 9/55الی 7/30 درکلاس 106 برگزار می گردد.

@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@

 

کلاس جبرانی استاد خسرویان عرب95/09/26جمعه درس کلیات قوانین ومقررات مالی(کد 5990  )از ساعت 9 الی 7/30 در

 

کلاس 306 برگزار می گردد.....کلاس جبرانی بعدی حسابداری دولتی تطبیقی (کد6009)95/09/26 جمعه از ساعت 10/40 الی 9/10

 

در کلاس 306 برگزار می گردد.....کلاس جبرانی بعدی درس بررسی تحلیل قوانین ومقررات (کد5997)جمعه95/09/26از

 

ساعت 12/20 الی  10/50  درکلاس 306 برگزارمی گردد......کلاس جبرانی بعدی درس کلیات قوانین ومقررات مالی

 

(کد 5991) 95/10/03 جمعه از ساعت 9الی 7/30 در کلاس 402 برگزار می گردد......کلاس جبرانی بعدی

درس بررسی تحلیل قوانین ومقررات (کد 5998)جمعه 95/10/03 ازساعت 10/40 الی 9/10 درکلاس 402 برگزار می گردد.....

 

کلاس جبرانی بعدی درس حسابداری دولتی تطبیقی (کد 6008)جمعه 95/10/03 ازساعت 12/20 الی 10/50

 

در کلاس 402 برگزار می گردد......کلاس جبرانی بعدی درس بررسی تحلیل قوانین  ومقررات (کد 6010)

جمعه 95/10/03 ازساعت 15الی 13/30 درکلاس 201 برگزار می گردد.

@@@@@@@

 

کلاس جبرانی استاد خانم  رفعت میلا نی  95/09/21 یکشنبه درس مالیه عمومی از ساعت 13/30 الی 10 در کلاس 510 برگزار می گردد.

 

 

کلاس جبرانی استاد یگانگی 95/09/28 یکشنبه درس ریاضی وکاربرد آن درمدیریت 2 از ساعت 17/35 الی 15/10 و  کلاس بعدی از ساعت 20 الی 17/35 در کلاس 308 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد خانم محمدزاده چهارشنبه 95/10/01درس برنامه ریزی توسعه از ساعت 13الی 10/50 در کلاس 603 برگزار

  می گردد.

 

کلاس استاد غلامرضا عباسی یکشنبه مورخ 95/09/21 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد خانم رنجبرشمس درس اصول حسابداری 1 جمعه مورخ 95/09/26 از ساعت 8الی 10.30 در کلاس   305 تشکیل می گردد.

 

کلاس استاد ترکمنی رهبر درس حسابداری پیشرفته 2 یکشنبه مورخ 95/09/21 از ساعت 9 الی 12 در کلاس 201 تشکیل می گردد.......و جبرانی بعدی درس حسابداری پیشرفته 2 جمعه مورخ 95/09/26 از ساعت 9 الی 12 در کلاس 105  تشکیل می گردد.

 

کلاس استاد عبدالمحمد رضایی درس اصول و مبانی تنظیم بودجه دولتی  روز جمعه مورخ 95/10/03 از ساعت 12 الی 15 در کلاس 105 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد خانم ربانی 95/09/22 دوشنبه درس مبانی سازمان مدیریت از ساعت 20الی 16/50 در کلاس 605 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد علیزاده اهوازی 95/09/21 یکشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد علیرضا امینی 95/09/22 دوشنبه درس تجارت بین الملل از ساعت 17/35 الی 15/10 در کلاس 504 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد      سود بخش 95/09/22دوشنبه      تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد طالشی   95/10/02 پنجشنبه درس پژوهش عملیاتی 1  از ساعت 15 الی 13 و 16.50الی 15 در کلاس 304 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد خانم جلایر 95/09/22دوشنبه ازساعت 18/20 الی 13/30 در کلاس 502  برگزار نمی گردد.

 

کلاس استاد صیدانلو درس آمار و احتمالات روز یکشنبه مورخ 95/09/28 بجای ساعت 13.30الی 18.20 از صبح 7.30 الی 12.20 در کلاس 601 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد احمد حسینی درس مبانی مالیات دوشنبه مورخ 95/09/22 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد علی عسگری  سه شنبه مورخ 95/09/23 و پنجشنبه مورخ 95/09/25 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی  استاد رادمهر درس حقوق تجارت  با کد درس 5341و 5342 پنجشنبه مورخ 95/10/09 از ساعت 12الی 15 در کلاس 509 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد بوستانی درس حسابداری صنعتی 2  جمعه مورخ 95/10/03 از ساعت 7.30الی 9.55 و 9.55الی  12.20 در کلاس 407 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد بزگ نیا 95/09/24 چهارشنبه درس ریاضی از ساعت 12الی 9 در کلاس 105 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد میرزایی 95/09/25 پنجشنبه درس اقتصاد سنجی مقدماتی (ارشد)در کلاس 204 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد صلاحی روز پنجشنبه مورخ 95/09/25 درس پول و ارز و بانکداری بجای ساعت 13.30الی 15  از ساعت 13الی 14.30 در کلاس 502 برگزار می گردد.

 

@@@@@@@

@@   کلاس استاد  خانم صادقی تبار@@

دانشجویان روز شنبه درس میانه 2 .... ودرس حسابداری  می توانند     در کلاس های روز سه شنبه 95/09/30 .......و

     چهارشنبه 95/10/1 شرکت نمایند.

 

کلاس استاد خانم احیایی 95/09/28 یکشنبه از ساعت 7/30 الی 10/40  میانه 1 تشکیل نمی گردد. ((( کلاسهای بعدی تشکیل می گردد.)))

 

کلاس جبرانی استاد خانم سلیمان زاده  95/10/07 سه شنبه 12/20 الی 10/50 .......و 10/40 الی 9/10 درس کلیات حقوق  در کلاس 404 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد خانم رویا یعقوبی 95/09/29 دوشنبه درس زبان تخصصی 1 کد 5951 از ساعت 10/40 الی 9/10 در کلاس 602و....جبرانی بعدی با کد 5952 از ساعت 12/20 الی 10/50 در کلاس 602 و .... جبرانی بعدی کد 5953 ازساعت 15 الی 13 در کلاس 601 و   .....جبرانی بعدی کد 5948 از ساعت 16/40 الی 15/10 در کلاس  601 برگزار می گردد .(((حضور دانشجویان الزامی می باشد.)))

 

کلاس جبرانی استاد خانم رویا یعقوبی 95/10/04 شنبه درس زبان تخصصی 1   کد درس 5949   از ساعت 18/20 الی 16/50 و...جبرانی بعدی کد درس 5950 از ساعت 20 الی 18/30 در کلاس  105 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد طالشی 95/09/25 پنجشنبه درس ریاضیات کاربرد از ساعت 9/55 الی 7/30 در کلاس 207 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد خانم پور جعفر 95/09/28 و...95/10/05 یکشنبه درس فارسی از ساعت 15/10  الی 13 در کلاس 302  برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استادمحمد یونسی 95/09/25 جمعه درس پول و بانکداری از ساعت 10/40 الی 9 در کلاس 105 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد روحی  درس سرمایه گذاری در بورس جمعه مورخ 95/09/26 از ساعت 10.30الی 12.20 در کلاس 306 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد روحی درس تئوری 2 ارشد  پنجشنبه مورخ 95/10/02 از ساعت 13.30 الی 16.40 در کلاس 606 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد عباس بوالحسنی  95/09/028 یکشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد خانم احیایی 95/09/30 سه شنبه (ارشد )درس  سیستم های اطلاعاتی حسابداری از ساعت 10/30 الی 9 و....9 الی 7/30 در کلاس 602 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد سیاوش محمودی 95/09/29 دوشنبه  با مشخصه (5549) از ساعت 18/20 الی 16/50 و.....جبرانی بعدی مشخصه (5551) از ساعت 20 الی 18/30 در کلاس 405 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد خانم نازی محمدزاده دوشنبه مورخ 95/09/29 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد یگانگی 95/10/09 پنجشنبه درس ریاضی و کاربرد آن در مدیریت 2 از ساعت 20الی 15 در کلاس 209 برگزار می گردد.....و جبرانی بعدی 95/10/10 جمعه  ریاضیات و کاربردآن در مدیریت 2 15.55الی 13.30 و 18.20الی 15.55 در کلاس 209 برگزار می گردد.....و جبرانی بعدی 95/10/05 یکشنبه از ساعت 19.55الی 13 و 18.20الی 15.55 در کلاس 201 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد خانم دشتبان 95/10/04 شنبه  درس اقتصاد کلان از ساعت 18.20الی 15.55 و..... 15.55الی 13.30 در کلاس 510 برکزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد مجید خسروی 95/10/05 یکشنبه درس حقوق اساسی از ساعت 16.40الی 15.10 در کلاس 302 برگزار می گردد.( ضمنا کلاس یکشنبه 12.20الی 10.50 همین استاد برگزار نمی گردد.)

 

کلاس جبرانی استاد اسدپور 95/10/02 روز پنجشنبه درس مبانی مدیریت و سازمان از ساعت 18.20الی 15.55در کلاس 305 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد غلامرضا عباسی 95/10/04 روز شنبه درس پول و ارز و بانکداری از ساعت 16.40الی 15.10 در کلاس 508 برگزار می گردد.....و جبرانی درس ارزیابی طرحهای اقتصادی 95/10/04 شنبه از ساعت 19.15الی 16.50 در کلاس 508 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد صادقی اردکانی 95/10/03 جمعه درس حسابداری پیشرفته 2 از ساعت 16الی 13 در کلاس 104 و جبرانی  بعدی جمعه 95/10/03درس حسابداری پیشرفته 1 از ساعت 12الی 8 در کلاس 309 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد احیایی 95/10/03 جمعه  درس میانه 1 14الی 7.30 در کلاس 602 و جبرانی بعدی 95/10/06 دوشنبه درس میانه 1 از ساعت 14الی 10.50 در کلاس 602 برگزار می گردد.....و جبرانی بعدی سیستم های اطلاعاتی حسابداری (ارشد) 95/10/07 روز

سه شنبه از ساعت 10/30 الی 9 و...کلاس جبرانی بعدی همین روز وتاریخ   از ساعت 9 الی 7/30در کلاس  602    برگزار می گردد..

 

کلاس جبرانی استاد علی فرهادی 95/10/03 جمعه درس پژوهش عملیاتی از ساعت 19الی 16 در کلاس 104 برگزار می گردد..(((.ضمنا درس مدیریت تولید روز جمعه بجای ساعت 13/30  از ساعت 12/30 شروع می گردد.)))

 

کلاس جبرانی استاد  اربابی 95/10/03 جمعه درس کلان 1 از ساعت 11 الی 8 در کلاس 306 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد رویا یعقوبی جمعه مورخ 95/10/03درس زبان با کد 5951از ساعت 12.20الی 10.50 و کد درس 5952 از ساعت 14.30الی 13 و کد درس 5953 از ساعت 16.10الی 14.40 و کد درس 5950از ساعت 17.50الی 16.20 در کلاس    601  تشکیل می گردد.....و جبرانی بعدی روز دوشنبه مورخ 95/10/06با کد  5951از ساعت 12.20الی 10.50 و کددرس 5952از ساعت 14.30الی 13 و کددرس 5953از ساعت 16.10الی14.40درکلاس 601 وکددرس 5948از ساعت 17.50الی 16.20 در کلاس 605  تشکیل می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد سودبخش درس سیستمهای اطلاعاتی در حسابداری روز پنجشنبه مورخ 95/10/02 از ساعت 17.35الی 15 در کلاس 509 تشکیل می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد جلایر درس فارسی روز شنبه مورخ 95/10/04  ازساعت 15.55الی 13.30و 18.20الی 15.55در کلاس 502 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد خانم نبوی طباطبائی  درس انقلاب اسلامی ایران روز جمعه مورخ 95/10/3  از ساعت 12.20الی 10.50   و 14.50الی 13    و 16.10الی 14.40   در کلاس 404 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد یاری فرد درس حسابرسی 1 شنبه مورخ 95/10/04 از ساعت 15.55الی 13.30در کلاس  509 تشکیل می گردد.......و جبرانی بعدی درس صنعتی 3 از ساعت 18.20الی 15.55 در کلاس  509    تشکیل می گردد.

 

کلاس استاد خانم قائمی چهارشنبه مورخ 95/10/01 تشکیل نمی گردد.

 

 

@@@@@@@@@@@@

امتحان پایان ترم استاد خانم  سیدجعفری (نرم افزار مالی در حسابداری )  در روزهای پنجشنبه مورخ 95/10/02 شنبه مورخ 95/10/04 یکشنبه مورخ 95/10/05 و چهارشنبه مورخ 95/10/08 همزمان با ساعت حضور در کلاس طول ترم در سایت دانشکده برگزار می گردد.(دانشجویان توجه فرمایند امتحان عملی پایان ترم می باشد)

@@@@@@@@@@

امتحان پایان ترم استاد ولی نژاد (نرم افزار مالی در حسابداری ) در تاریخ 95/10/06 روز دوشنبه  در سایت دانشکده همزمان با ساعت حضور در کلاس طول ترم برگزار می گردد.(دانشجویان توجه فرمایند امتحان عملی پایان ترم می باشد)

 

کلاس جبرانی استاد ابراهیم عباسی جمعه مورخ 95/10/03 درس کلان دکتری از ساعت 12.20الی 9 در کلاس 609 برگزار می گرددو جبرانی بعدی  درس اقتصاد کلان ارشد در تاریخ 95/10/05 یکشنبه از ساعت 16.40الی 13 در کلاس 302 برگزارمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد خانم مریم حسینی روز جمعه مورخ 95/10/03 درس کلیات حقوق از ساعت 12الی 9  در کلاس 107 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد اربابی درس کلان  مورخ 95/10/07 روز سه شنبه از ساعت 8 الی 12  در کلاس 507 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد مستوفی زاده درس حسابرسی 1 مورخ 95/10/09 روز پنجشنبه از ساعت 12.20الی 9.55 و از 9.55الی 7.30 در کلاس 510 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد نورمحمدی درس حقوق و مقررات مدنی  مورخ 95/10/04 روز شنبه از ساعت 14.30الی 11 در کلاس 501 برگزار می گردد.......و جبرانی بعدی حقوق و مقررات مدنی مورخ 95/10/06 روز دوشنبه از ساعت 12الی 9 در کلاس 306 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد       آریو  صدر اصفهانی پنجشنبه     95/10/02   یک     ساعت با تاخیراز ساعت  10/30   برگزار  می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد صادقی اردکانی درس مباحث جاری در حسابداری جمعه مورخ 95/10/03 از ساعت 19الی 16 در کلاس   104   برگزار می گردد.

 

کلاس استاد اسدی رکابدار پنجشنبه مورخ 95/10/02 تشکیل نمی گردد  و جبرانی آن مورخ 95/10/04 روز شنبه  از ساعت 14الی 9  درکلاس 204  برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد خانم توانگر مورخ 95/10/04 روز شنبه درس حسابداری مدیریت از ساعت 20الی 17.35 در کلاس 605 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد ازوجی  درس اقتصاد خرد پنجشنبه مورخ 95/10/02 از ساعت 12الی 10 در کلاس 204 برگزار می گردد.

 

کلاس  حل تمرین برای کلیه کلاسهای  استاد ملکی پورغربی  درس میانه 2 شنبه مورخ 95/10/04 از ساعت 17الی 20 در کلاس 609 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد حسین میرزایی درس روش تحقیق دکتری پنجشنبه مورخ 95/10/02 از ساعت 19.50الی 18.30 در کلاس 609 برگزار می گردد.....و جبرانی بعدی درس اقتصاد سنجی دکتری پنجشنبه مورخ 95/10/09 از ساعت 19.50الی  18.30 در کلاس 609 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد  قربانیان 95/10/10 جمعه درس میانه 2 از ساعت 12 الی 9 در کلاس 309 برگزار می گردد.

 

کلاس فوق العاده  استاد باصری 95/10/10 جمعه درس اقتصاد توسعه (ارشد) هر دو گروه  از ساعت 20 الی 10  در کلاس 609 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد سعید محمدی درس اصول حسابداری  روز پنجشنبه مورخ 95/10/09 از ساعت 19.50الی 14.30 در کلاس 201 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد هادی محمدی درس اقتصاد ریاضی سه شنبه مورخ 95/10/07 از ساعت 9/55الی 7/30در کلاس 303 تشکیل می گردد.

 

@@         @    @    @   @ @@@

@@                     @    

@@                    @

@@@@            @

 

کلاس استاد یاری فرد تاروز  دوشنبه 95/10/06 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد سید شکری تا روز دوشنبه 95/10/06 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد دلاویز تا روز دوشنبه 95/10/06تشکیل نمی گردد.

 

کلاس فوق العاده  استاد علیرضا امینی  درس اقتصاد کلان پیش دکتری  روز چهارشنبه مورخ 95/10/08 از ساعت 12.20الی 10.50در کلاس 607 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی  همه گروههای کلاسی استاد میرزا بابایی درس  آمار و احتمالات  روز جمعه مورخ 13.30الی 9 در سالن اجتماعات برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد رنجبرشمس درس حسابداری دولتی 1 روز سه شنبه مورخ 95/10/7 از ساعت 13.30الی 12 در کلاس 209  و از ساعت 15الی 13.30در کلاس 405 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی  استاد احیایی درس میانه 1 روز دوشنبه مورخ  95/10/06  از ساعت 14الی 10.50 در کلاس 602 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد بوالحسنی درس اصول حسابداری 1 روز پنجشنبه مورخ 95/10/09 از ساعت 10.40الی 7.30در کلاس 106 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد محمد متین دوشنبه مورخ 95/10/06  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد اکبر شبانی درس حقوق تجارت روز چهارشنبه مورخ 95/10/08 از ساعت 18.20الی 13.30 در سالن اجتماعات برگزار می گردد.

کلاس جبرانی استاد سکینه سعادتی  درس آمار وکاربردآن در مدیریت روز چهارشنبه مورخ 95/10/08  از ساعت 9.55الی 7.30 و 12.20الی 9.55 در کلاس 501 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد شادی بزرگ درس اقتصاد خرد روز سه شنبه مورخ 95/10/07  از ساعت 15.50الی 13.30 در کلاس 104 تشکیل می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد عسلی  درس اصول حسابداری 1 روز سه شنبه مورخ 95/10/07 از ساعت 20الی 17  در سالن اجتماعات برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد نجفی درس ریاضیات و کاربردآن در مدیریت 1 از ساعت 12.20الی 9.55   در کلاس 506  برگزار می گرددو جبرانی بعدی درس ریاضیات و کاربردآن درمدیریت 1 از ساعت 15.55الی 13.30 در کلاس .....     برگزار می گرددو جبرانی بعدی درس ریاضیات پایه  از ساعت 18.20الی 15.55 در کلاس ....... برگزار می گردد.

کلاس جبرانی استاد ملکی پور غربی  شنبه  مورخ 95/10/11  و ...تاریخ یکشنبه 95/10/12و...تاریخ 95/10/13 روز دوشنبه درس  حسابداری میانه 2 از ساعت 20الی 17  در کلاس 309 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی استاد ملکی پور غربی درس مدیریت مالی دولتی  دوشنبه مورخ 95/10/13 از ساعت 17الی 15 در کلاس 309برگزار می گردد.

کلاس جبرانی استاد سکینه سعادتی 95/10/08 چهارشنبه  درس آمار وکاربردآن در مدیریت از ساعت 7.30الی 9.55 و 9.55الی 12.20 در کلاس 501 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد نازی محمدزاده  درس مالیه عمومی سه شنبه مورخ 95/10/07 از ساعت 12.20الی 9.55 و 9.55الی 7.30 در کلاس 404  و ...جبرانی بعدی بعداز ظهر همین روز از ساعت 14.30الی 13 در کلاس 107 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد زینب امیری  95/10/09 پنجشنبه  درس ریاضیات پایه از ساعت 9.55الی 7.30 در کلاس 204 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد علی فرهادی 95/10/10 جمعه  درس پژوهش عملیاتی از ساعت 18.30الی 15.30 درکلاس 201 و 205 در هردو کلاس برگزار می گردد.

 

 

 

کلاس جبرانی استاد  یاری فرد  درس اصول حسابداری 3  جمعه 95/10/10  ازساعت 13الی 7.30 در کلاس 601 برگزار  می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد آقای وفایی جمعه 95/10/10 درس پیشرفته 2 از ساعت 12.20الی 8 در کلاس 602 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد مشهدی کردی درس سیاست پولی و مالی  پنجشنبه مورخ 95/10/09 از ساعت 13الی 10 در کلاس 204  برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد فلیحی درس اقتصاد کلان دکتری 95/10/09 روز پنجشنبه از ساعت 20الی 18.30 و کلاس بعدی 18.20الی 16.55 در کلاس 603 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد فلیحی درس اقتصادکلان کد درس 5226 روز شنبه 95/10/11 از ساعت 12.20الی 10.50 و کلاس بعدی از ساعت 10.40الی 9.10 در کلاس 607 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد فلیحی درس زبان تخصصی پیشرفته کد درس 6457 روز شنبه مورخ 95/10/11 از ساعت 15الی 13.30 درکلاس 607 برگزار می گرددو ....جبرانی بعدی درس زبان تخصصی ارشد از ساعت 16.40الی 15.10 در همین تاریخ در کلاس 607 برگزار می گردد.....و جبرانی بعدی درس زبان تخصصی ارشد درهمین تاریخ از ساعت 18.20الی 16.50 درکلاس 607 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد فلیحی درس زبان تخصصی پیشرفته دکتری یکشنبه 95/10/12 از ساعت 10.40الی 9.10 در کلاس 608  برگزار میگرددو جبرانی بعدی درس زبان تخصصی درهمین روز از ساعت 12.20الی 10.50 در کلاس  608 برگزار می گردد....و جبرانی بعدی درس سیستم های دینامیکی 2 روز یکشنبه 95/10/12 از ساعت 15.55الی 13.30 و جبرانی بعدی همین درس از ساعت 18.20الی 15.55 در کلاس 608 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد عسلی 95/10/12 یکشنبه   درس اصول حسابداری 1   از ساعت 20 الی 17 در کلاس 109 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد ابراهیم عباسی 95/10/11 شنبه درس زبان دکتری رشته نفت وگاز  از ساعت 10/40 الی  7/30 در کلاس 504برگزار می گردد.....و جبرانی بعدی درس زبان علوم اقتصادی دکتری مورخ 95/10/11 شنبه از ساعت 12.20الی 10.50 در کلاس 504 برگزار می گردد....و جبرانی بعدی درس زبان علوم اقتصادی دکتری 95/10/11 شنبه از ساعت 15الی 13.30 در کلاس 504 برگزار می گردد.

 

کلاس های   جبرانی استاد فلیحی در تاریخ 95/10/13 دوشنبه درس سیستم دینامیکی 2 از ساعت 9/55 الی 7/30 در کلاس 607 برگزار می گردد.....و جبرانی بعدی   درس زبان تخصصی از ساعت 12/20 الی 9/55  در کلاس 607 و......جبرانی بعدی درس زبان تخصصی از ساعت 15 الی 13 در کلاس 607 برگزار می گردد..... وجبرانی بعدی درس زبان تخصصی پیشرفته  از ساعت 16/40 الی 15/10 در کلاس 607 برگزار می گردد.(هر چهار کلاس جبرانی در 95/10/13 دوشنبه برگزار می گردد)

 

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@

@@@@@@@

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

========================================================