کلا س استاد تقی شجاعی شنبه 95/11/16 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم وهاب زاده از شنبه 95/11/16 الی  جمعه 95/11/22 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد محمد میرزائی نژاد یکشنبه مورخ 95/11/17 تشکیل نمی گردد.

 

@@@@@

 

کلاس جبرانی استاد شیخ عبدالکریم درس تجزیه و تحلیل مالی چهارشنبه مورخ 95/12/11 از ساعت 9الی 7.30 در کلاس 303 تشکیل می گردد........و جبرانی بعدی درس حسابداری شرکتها چهارشنبه مورخ 95/12/11 از ساعت 12.20الی 9.10 در کلاس 303 تشکیل می گردد.

 

کلاس استاد دشتبان شنبه مورخ 95/12/07 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد نازی محمدزاده  اصل شنبه مورخ 95/12/07 تشکیل نمی گردد.

 

 

کلاس استاد خانم طاهری درس وصیت نامه چهارشنبه مورخ 95/12/04 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد حبیب احمدی  شنبه مورخ 95/11/23 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد رافیک نظریان دوشنبه مورخ 95/11/18 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد اوصالی دوشنبه 95/11/18 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد اوصالی سه شنبه 95/11/19 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد تاری وردی پنجشنبه 95/11/21 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد علی عسگری 95/11/20  چهارشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم ظرافت 95/11/20 چهارشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استادخانم لشگری 95/11/20 چهارشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم باباشاه 95/11/23 شنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد کرمی مقدم درس قرآن روز چهارشنبه مورخ 95/11/27 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد جمشیدی چهارشنبه 95/11/27 تشکیل نمی گردد.جبرانی بعدا اعلام می گردد.

 

کلاس استاد تقی شجاعی 95/11/24 یکشنبه  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خطیب سمنانی 95/11/26 سه شنبه  و  95/11/27چهارشنبه  ( دکتری)  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد مهدی خسرویانی  دوشنبه مورخ 95/11/25   تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استادخانم رفیعی پارسا 95/11/28 پنجشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم رنجبر شمس 95/11/26 سه شنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد محمد محمودی 95/11/27 چهارشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد وحید محمد زاده 95/11/27 چهارشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد  مهدی خسرویانی 95/11/26 سه شنبه  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم نیکو کلام  بعد ظهر از 13 به بعد  مورخ  95/12/03 سه شنبه    تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم نیکو کلام95/12/08 یکشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی  استاد وهاب زاده درس مالیه عمومی و خط مشی پنجشنبه مورخ 95/12/05  از ساعت 12.20الی 7.30 در کلاس 201 برگزار می گردد...... و جبرانی بعدی درس بودجه  پنجشنبه مورخ 95/12/05 از ساعت 15/55الی 13.30 در کلاس 201 برگزار می گردد.

 

@@@@@@@@

دانشجویان کلاس استاد خانم ظرافت توجه فرمایید..........کتاب زبان تخصصی حسابداری فقط از انتشارات دانشکده اقتصاد و حسابداری تهران مرکزی تهیه شود باعنوان((((((accounting terminolog)))

 

کلاس استاد تقیان درس اندیشه1   شنبه مورخ 95/11/30  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد مهدی خسرویانی درس صنعتی 3 شنبه مورخ 95/11/30 تشکیل  نمی گردد.

 

کلاس استاد عقبایی درس روش تحقیق  شنبه مورخ 95/11/30 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد اسماعیل نیا کتابی چهارشنبه  مورخ 95/12/04و پنجشنبه  مورخ  95/12/05  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خباز بهشتی یکشنبه مورخ 95/12/01و دوشنبه مورخ 95/12/02 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد محمدرضا میرزاده  دوشنبه مورخ 95/12/02  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد حسین افشار چهارشنبه 95/12/04    درس تاریخ تحلیلی   تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد عبداله موسی زاده 95/12/05 پنجشنبه  تشکیل نمی کردد.

 

کلاس استاد مهدی خسرویانی 95/12/02 دوشنبه تشکیل نمی گردد.

 

@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@
@@@@@@

دانشجویان گرامی توجه فرمایید

بدلیل برگزاری آزمون دکتری ازساعت 14 روز   پنجشنبه 95/12/05  ...و روزجمعه 95/12/06 کلیه ی کلاسهای آموزشی  دانشکده اقتصاد وحسابداری تهران مرکزی  تعطیل می باشد.

 

کلاس استاد وحدانی نژاد  95/12/07 شنبه   تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد ناهید اسدی سه شنبه مورخ 95/12/03 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم سعادت اختر 95/12/04 چهارشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم صادقی تبار 95/12/04 چهارشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد خانم حیدرپور روز جمعه مورخ 95/12/13 و روز شنبه مورخ 95/12/14  در کلاس 605 برگزار می گردد. ساعت برگزاری کلاسها بعهده استاد مربوطه می باشد.

 

کلاس جبرانی استاد مجید جمشیدی درس حسابداری 1 شنبه مورخ 95/12/14 از ساعت 12.20الی 8.30 در کلاس 501 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد شهیاد آبنار 95/12/07 شنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم روشند ل تا   95/12/11 چهارشنبه تشکیل نمی گردد.(((علت درگذشت بستگان))

 

کلاس استاد محمد جواد ادیبی فرد درس اخلاق اسلامی با کد(((5256)))  95/12/07 شنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم  مدنی 95/12/14 شنبه   95/12/15 یکشنبه   95/12/16 دوشنبه  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد عقبایی شنبه مورخ 95/12/07 تشکیل نمی گردد. ضمنا جبرانی همین درس روز پنجشنبه مورخ 95/12/19  از ساعت 12.20الی 7.30 در کلاس 201 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد دشتبان یکشنبه مورخ 95/12/08  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی   استاد هادی محمدی 95/12/18 چهارشنبه  و...95/12/25 چهارشنبه درس اقتصاد خرد

      درکلاس 404 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد خانم نعیمی فر 95/12/15 یکشنبه  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم توتونچیان 95/12/08 دوشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم ناهید اسدی 95/12/08 یکشنبه تشکیل نمی گردد.

=======================================================================

دانشجویان مشروطی که در این ترم جاری (2-96-95) بیش از 14 واحد انتخاب واحد نموده اند روزسه شنبه مورخ  95/12/10

هر چه سریعتر نسبت به حذف دروس مازاد خود اقدام نمایند در غیر اینصورت دروس توسط گروه حذف مشروطی خواهد شد و شهریه آن بر نمیگردد.

==============================================================================

 

کلاس استاد حسین پاک سرشت 95/12/10 سه شنبه درس تاریخ تمدن وفرهنگ  از ساعت 16/40 الی  13/30  برگزار نمی گردد.

       توجه فرمایید  (   کلاس 16/50 الی 18/20 برگزار می گردد.)

 

کلاس جبرانی استاد هادی مشهدی 95/12/12 جمعه درس میانه 1  از ساعت 13/30 الی 16/40 و  جبرانی بعدی از

    ساعت 16/50 الی 20  در کلاس 305 تشکیل می گردد.

 

کلاس استاد خانم مریم رضایی 95/12/19 پنجشنبه درس اصول حسابداری 3  ازساعت 16/40 الی 13/30

 

در کلاس 507 تشکیل می گردد.

 

کلاس استاد طالشی  درس پژوهش عملیاتی چهارشنبه مورخ 95/12/11 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم نجفی درس پژوهش عملیاتی 2 سه شنبه مورخ 95/12/17  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد فرهاد عزیزی درس پیشرفته 1 شنبه مورخ 95/12/14 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد معصومه شجاعی روز جمعه مورخ 95/12/13 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد رضا رحیمی 95/12/11 چهارشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس فوق العاده استاد اسماعیل زاده 95/12/19 پنجشنبه درس حسابداری مدیریت از ساعت 9/55 الی 7/30 در کلاس  606 

برگزار می گردد.

 

 

کلاس فوق العاده استاد اسماعیل زاده 95/12/19پنجشنبه درس حسابداری مدیریت وکنترل هزینه از ساعت 12/20 الی  9/55 در کلاس 601 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد فرساد 95/12/20 جمعه  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد فرخ بوستانی95/12/14 شنبه و...95/12/16 دوشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم  اسداله زاده یکشنبه مورخ  95/12/15 و دوشنبه مورخ 95/12/16 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد محسن شریعت شنبه مورخ 95/12/14 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد برگ بید 95/12/14 شنبه و 95/12/15 یکشنبه   تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد  خانم شیخ عبدالکریم 95/12/18 چهارشنبه   و...95/12/19 پنجشنبه   تشکیل نمی گردد.

 

کلاس     اول    استاد کرکه آبادی 95/12/14 شنبه تشکیل نمی گردد.(13/30 الی 16/40 )

 

کلاس جبرانی استاد اسماعیل نیا کتابی درس اقتصاد مدیریت پنجشنبه مورخ 95/12/19 از ساعت 13الی 15.20 در کلاس 204 برگزار می گردد........و جبرانی بعدی درس اقتصاد منابع پایان پذیر پنجشنبه مورخ 95/12/19 از ساعت 15.25الی 17.30 در کلاس 603 برگزار میگردد......و جبرانی بعدی درس اقتصاد مدیریت یکشنبه مورخ 95/12/22 از ساعت 17.35الی 20 درکلاس 308 برگزار می گردد.

 

#@@@@@@@

کلاس  استاد خانم پورزمانی  95/12/18 چهارشنبه  پروژه مالی 2  از ساعت 13 الی  12 در سالن دفاع طبقه هفتم برگزار می گردد.

 

کلاس استادکریم زاده  95/12/15 یکشنبه   تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد میثم جعفرزاده درس مدیریت تولید دوشنبه مورخ 95/12/16  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد صیادی نژاد 95/12/19 پنجشنبه   (فقط)  از ساعت 12/20 الی 10/50 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد  شهیاد آبنار 95/12/16 دوشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم مریم رضایی 95/12/17 سه شنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد مشهدی کردی 95/12/17 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد اسماعیلی فر جمعه مورخ  95/12/20  تشکیل نمی گردد.

 

دانشجویان استاد بجنوردی  درس حسابرسی 1  از ساعت 13.30الی 15.55   روز جمعه مورخ 95/12/20 , در ساعت 16الی 18.20 درهمان روز حضور یابند (کلاس اول و دوم در ساعت 16 الی 18.20 تشکیل می گردد.(کلاس 309)

 

 

 

کلاس  جبرانی  استاد خانم وهاب زاده 95/12/19 پنجشنبه درس مالیه عمومی از ساعت 16/40 الی  13/30 در کلاس 304

    برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد توانگر  درس بررسی موارد خاص  پنجشنبه مورخ 96/01/17   از ساعت 15.10الی 16.40 جبرانی بعدی از ساعت 16.50 الی 18.20 و جبرانی بعدی ازساعت 18.30الی 20 در کلاس 601 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد خانم فرهادفر پنجشنبه مورخ 95/12/19 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد داود حسنی پنجشنبه مورخ  95/12/19 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد فرزان درس مدیریت مالی 2 روز دوشنبه مورخ 95/12/23  از ساعت 13.30الی 16.40 در کلاس 403 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد کرکه آبادی  شنبه مورخ 95/12/21 و دوشنبه مورخ 95/12/23 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد نعمتی درس مدیریت مالی 2 دوشنبه مورخ 95/12/23 از ساعت 15.10الی 16.40 و جبرانی بعدی از ساعت 16.50الی 18.20 در کلاس 401 برگزار می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

========================================================