کلا س استاد تقی شجاعی شنبه 95/11/16 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم وهاب زاده از شنبه 95/11/16 الی  جمعه 95/11/22 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد محمد میرزائی نژاد یکشنبه مورخ 95/11/17 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد اربابی چهارشنبه مورخ 96/02/06 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد مریم ظرافت چهارشنبه مورخ 96/02/06 تشکیل نمی گردد..

 

@@@@@

 

کلاس جبرانی استاد شیخ عبدالکریم درس تجزیه و تحلیل مالی چهارشنبه مورخ 95/12/11 از ساعت 9الی 7.30 در کلاس 303 تشکیل می گردد........و جبرانی بعدی درس حسابداری شرکتها چهارشنبه مورخ 95/12/11 از ساعت 12.20الی 9.10 در کلاس 303 تشکیل می گردد.

 

کلاس استاد دشتبان شنبه مورخ 95/12/07 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد نازی محمدزاده  اصل شنبه مورخ 95/12/07 تشکیل نمی گردد.

 

 

کلاس استاد خانم طاهری درس وصیت نامه چهارشنبه مورخ 95/12/04 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد حبیب احمدی  شنبه مورخ 95/11/23 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد رافیک نظریان دوشنبه مورخ 95/11/18 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد اوصالی دوشنبه 95/11/18 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد اوصالی سه شنبه 95/11/19 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد تاری وردی پنجشنبه 95/11/21 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد علی عسگری 95/11/20  چهارشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم ظرافت 95/11/20 چهارشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استادخانم لشگری 95/11/20 چهارشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم باباشاه 95/11/23 شنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد کرمی مقدم درس قرآن روز چهارشنبه مورخ 95/11/27 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد جمشیدی چهارشنبه 95/11/27 تشکیل نمی گردد.جبرانی بعدا اعلام می گردد.

 

کلاس استاد تقی شجاعی 95/11/24 یکشنبه  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خطیب سمنانی 95/11/26 سه شنبه  و  95/11/27چهارشنبه  ( دکتری)  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد مهدی خسرویانی  دوشنبه مورخ 95/11/25   تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استادخانم رفیعی پارسا 95/11/28 پنجشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم رنجبر شمس 95/11/26 سه شنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد محمد محمودی 95/11/27 چهارشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد وحید محمد زاده 95/11/27 چهارشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد  مهدی خسرویانی 95/11/26 سه شنبه  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم نیکو کلام  بعد ظهر از 13 به بعد  مورخ  95/12/03 سه شنبه    تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم نیکو کلام95/12/08 یکشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی  استاد وهاب زاده درس مالیه عمومی و خط مشی پنجشنبه مورخ 95/12/05  از ساعت 12.20الی 7.30 در کلاس 201 برگزار می گردد...... و جبرانی بعدی درس بودجه  پنجشنبه مورخ 95/12/05 از ساعت 15/55الی 13.30 در کلاس 201 برگزار می گردد.

 

@@@@@@@@

دانشجویان کلاس استاد خانم ظرافت توجه فرمایید..........کتاب زبان تخصصی حسابداری فقط از انتشارات دانشکده اقتصاد و حسابداری تهران مرکزی تهیه شود باعنوان((((((accounting terminolog)))

 

کلاس استاد تقیان درس اندیشه1   شنبه مورخ 95/11/30  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد مهدی خسرویانی درس صنعتی 3 شنبه مورخ 95/11/30 تشکیل  نمی گردد.

 

کلاس استاد عقبایی درس روش تحقیق  شنبه مورخ 95/11/30 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد اسماعیل نیا کتابی چهارشنبه  مورخ 95/12/04و پنجشنبه  مورخ  95/12/05  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خباز بهشتی یکشنبه مورخ 95/12/01و دوشنبه مورخ 95/12/02 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد محمدرضا میرزاده  دوشنبه مورخ 95/12/02  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد حسین افشار چهارشنبه 95/12/04    درس تاریخ تحلیلی   تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد عبداله موسی زاده 95/12/05 پنجشنبه  تشکیل نمی کردد.

 

کلاس استاد مهدی خسرویانی 95/12/02 دوشنبه تشکیل نمی گردد.

 

@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@
@@@@@@

دانشجویان گرامی توجه فرمایید

بدلیل برگزاری آزمون دکتری ازساعت 14 روز   پنجشنبه 95/12/05  ...و روزجمعه 95/12/06 کلیه ی کلاسهای آموزشی  دانشکده اقتصاد وحسابداری تهران مرکزی  تعطیل می باشد.

 

کلاس استاد وحدانی نژاد  95/12/07 شنبه   تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد ناهید اسدی سه شنبه مورخ 95/12/03 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم سعادت اختر 95/12/04 چهارشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم صادقی تبار 95/12/04 چهارشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد خانم حیدرپور روز جمعه مورخ 95/12/13 و روز شنبه مورخ 95/12/14  در کلاس 605 برگزار می گردد. ساعت برگزاری کلاسها بعهده استاد مربوطه می باشد.

 

کلاس جبرانی استاد مجید جمشیدی درس حسابداری 1 شنبه مورخ 95/12/14 از ساعت 12.20الی 8.30 در کلاس 501 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد شهیاد آبنار 95/12/07 شنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم روشند ل تا   95/12/11 چهارشنبه تشکیل نمی گردد.(((علت درگذشت بستگان))

 

کلاس استاد محمد جواد ادیبی فرد درس اخلاق اسلامی با کد(((5256)))  95/12/07 شنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم  مدنی 95/12/14 شنبه   95/12/15 یکشنبه   95/12/16 دوشنبه  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد عقبایی شنبه مورخ 95/12/07 تشکیل نمی گردد. ضمنا جبرانی همین درس روز پنجشنبه مورخ 95/12/19  از ساعت 12.20الی 7.30 در کلاس 201 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد دشتبان یکشنبه مورخ 95/12/08  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی   استاد هادی محمدی 95/12/18 چهارشنبه  و...95/12/25 چهارشنبه درس اقتصاد خرد

      درکلاس 404 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد خانم نعیمی فر 95/12/15 یکشنبه  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم توتونچیان 95/12/08 دوشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم ناهید اسدی 95/12/08 یکشنبه تشکیل نمی گردد.

=======================================================================

دانشجویان مشروطی که در این ترم جاری (2-96-95) بیش از 14 واحد انتخاب واحد نموده اند روزسه شنبه مورخ  95/12/10

هر چه سریعتر نسبت به حذف دروس مازاد خود اقدام نمایند در غیر اینصورت دروس توسط گروه حذف مشروطی خواهد شد و شهریه آن بر نمیگردد.

==============================================================================

 

کلاس استاد حسین پاک سرشت 95/12/10 سه شنبه درس تاریخ تمدن وفرهنگ  از ساعت 16/40 الی  13/30  برگزار نمی گردد.

       توجه فرمایید  (   کلاس 16/50 الی 18/20 برگزار می گردد.)

 

کلاس جبرانی استاد هادی مشهدی 95/12/12 جمعه درس میانه 1  از ساعت 13/30 الی 16/40 و  جبرانی بعدی از

    ساعت 16/50 الی 20  در کلاس 305 تشکیل می گردد.

 

کلاس استاد خانم مریم رضایی 95/12/19 پنجشنبه درس اصول حسابداری 3  ازساعت 16/40 الی 13/30

 

در کلاس 507 تشکیل می گردد.

 

کلاس استاد طالشی  درس پژوهش عملیاتی چهارشنبه مورخ 95/12/11 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم نجفی درس پژوهش عملیاتی 2 سه شنبه مورخ 95/12/17  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد فرهاد عزیزی درس پیشرفته 1 شنبه مورخ 95/12/14 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد معصومه شجاعی روز جمعه مورخ 95/12/13 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد رضا رحیمی 95/12/11 چهارشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس فوق العاده استاد اسماعیل زاده 95/12/19 پنجشنبه درس حسابداری مدیریت از ساعت 9/55 الی 7/30 در کلاس  606 

برگزار می گردد.

 

 

کلاس فوق العاده استاد اسماعیل زاده 95/12/19پنجشنبه درس حسابداری مدیریت وکنترل هزینه از ساعت 12/20 الی  9/55 در کلاس 601 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد فرساد 95/12/20 جمعه  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد فرخ بوستانی95/12/14 شنبه و...95/12/16 دوشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم  اسداله زاده یکشنبه مورخ  95/12/15 و دوشنبه مورخ 95/12/16 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد محسن شریعت شنبه مورخ 95/12/14 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد برگ بید 95/12/14 شنبه و 95/12/15 یکشنبه   تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد  خانم شیخ عبدالکریم 95/12/18 چهارشنبه   و...95/12/19 پنجشنبه   تشکیل نمی گردد.

 

کلاس     اول    استاد کرکه آبادی 95/12/14 شنبه تشکیل نمی گردد.(13/30 الی 16/40 )

 

کلاس جبرانی استاد اسماعیل نیا کتابی درس اقتصاد مدیریت پنجشنبه مورخ 95/12/19 از ساعت 13الی 15.20 در کلاس 204 برگزار می گردد........و جبرانی بعدی درس اقتصاد منابع پایان پذیر پنجشنبه مورخ 95/12/19 از ساعت 15.25الی 17.30 در کلاس 603 برگزار میگردد......و جبرانی بعدی درس اقتصاد مدیریت یکشنبه مورخ 95/12/22 از ساعت 17.35الی 20 درکلاس 308 برگزار می گردد.

 

#@@@@@@@

کلاس  استاد خانم پورزمانی  95/12/18 چهارشنبه  پروژه مالی 2  از ساعت 13 الی  12 در سالن دفاع طبقه هفتم برگزار می گردد.

 

کلاس استادکریم زاده  95/12/15 یکشنبه   تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد میثم جعفرزاده درس مدیریت تولید دوشنبه مورخ 95/12/16  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد صیادی نژاد 95/12/19 پنجشنبه   (فقط)  از ساعت 12/20 الی 10/50 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد  شهیاد آبنار 95/12/16 دوشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم مریم رضایی 95/12/17 سه شنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد مشهدی کردی 95/12/17 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد اسماعیلی فر جمعه مورخ  95/12/20  تشکیل نمی گردد.

 

دانشجویان استاد بجنوردی  درس حسابرسی 1  از ساعت 13.30الی 15.55   روز جمعه مورخ 95/12/20 , در ساعت 16الی 18.20 درهمان روز حضور یابند (کلاس اول و دوم در ساعت 16 الی 18.20 تشکیل می گردد.(کلاس 309)

 

 

 

کلاس  جبرانی  استاد خانم وهاب زاده 95/12/19 پنجشنبه درس مالیه عمومی از ساعت 16/40 الی  13/30 در کلاس 304

    برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد توانگر  درس بررسی موارد خاص  پنجشنبه مورخ 96/01/17   از ساعت 15.10الی 16.40 جبرانی بعدی از ساعت 16.50 الی 18.20 و جبرانی بعدی ازساعت 18.30الی 20 در کلاس 601 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد خانم فرهادفر پنجشنبه مورخ 95/12/19 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد داود حسنی پنجشنبه مورخ  95/12/19 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد فرزان درس مدیریت مالی 2 روز دوشنبه مورخ 95/12/23  از ساعت 13.30الی 16.40 در کلاس 403 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد کرکه آبادی  شنبه مورخ 95/12/21 و دوشنبه مورخ 95/12/23 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد نعمتی درس مدیریت مالی 2 دوشنبه مورخ 95/12/23 از ساعت 15.10الی 16.40 و جبرانی بعدی از ساعت 16.50الی 18.20 در کلاس 401 برگزار می گردد.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@سال 1396 

کلاس استاد صادقی اردکانی 96/01/15 سه شنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد خانم مریم رضایی 96/01/17 پنجشنبه درس اصول 3 از ساعت 16/40 الی  13/30 در کلاس 507 برگزار

  می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد خانم توانگر 96/01/17 پنجشنبه درس برسی موارد خاص از ساعت 19/30 الی  16/30 در کلاس 602 برگزار

   می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد علی اکبر زندی 96/01/24 پنجشنبه درس آمار وکاربرد آن در مدیریت از ساعت 16/40 الی 13/30 در کلاس 106 و کلاس دوم همین درس از20 الی 16/50 در کلاس 102 برگزار می گردد.((((((دوکلاس جبرانی )))))

 

 

کلاس استاد پناهی نژاد 96/01/17 پنجشنبه  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد ترکمان 96/01/17 پنجشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد مسیحی  پنجشنبه مورخ96/01/17 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد سود بخش پنجشنبه مورخ 96/01/17  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد قاجار پنجشنبه مورخ 96/01/24 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد طالبی جمعه مورخ 96/01/18  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد جباری جمعه مورخ 96/01/18 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد میر صالحی  جمعه مورخ 96/01/18 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد علی اصغر اسماعیلی فر   درس کلیات حقوق  ((( از ساعت 13/30 الی  11/30در سه جمعه متوالی)))در

 تاریخهای 96/01/25 ...96/02/01....96/02/08 جمعه تشکیل می گردد.

 

کلاس استاد خانم صادقی تبار 96/01/19 شنبه از ساعت 13/30 به بعد تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد امام وردی 96/01/19  شنبه ساعت 17 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد صلاحی 96/01/24 پنجشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد صلاحی 96/01/31 پنجشنبه درس کلان  دکتری    از ساعت 18/20 الی  15/55 در کلاس 504 تشکیل می گردد.

...جبرانی بعدی استاد صلاحی 96/02/01 جمعه درس برنامه ریزی اقتصادی ارشد از ساعت 9/55 الی 7/30 ((مشخصه 5079))

درکلاس 609 .....و((مشخصه 5078 )) همین درس از ساعت 12/20 الی 9/55 در کلاس 609 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد صلاحی درس پول وبانکداری  (( کارشناسی  حسابداری )) از 96/01/31 پنجشنبه                                                                   از ساعت 7/30 شروع کلاس می باشد.))))))))))

 

کلاس استاد مهدی محمدی درس ریاضی 2 یکشنبه مورخ 96/02/03 از ساعت 9الی 7.30 در کلاس 209 برگزار می گردد.

 

 

 

کلاس استاد ندا رفیعی پارسا  درس پژوهش عملیاتی 1 دوشنبه مورخ 96/01/21 تشکیل نمی گردد ...جبرانی درس مذکور  روز یکشنبه مورخ 96/01/27 از ساعت 16.50الی 19.15 در کلاس 206 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد بهمن آبادی دوشنبه مورخ 96/01/21 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد میرزاده درس آمار واحتمالات روز شنبه مورخ 96/02/02 از ساعت 16.50الی 19.15 درکلاس 602 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد کلان دوشنبه مورخ 96/01/21 تشکیل نمی گردد

 

کلاس استاد گیتی  شاهوردی چهارشنبه مورخ  96/01/30 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد گیتی شاهوردی درس اصول حسابداری 1 یکشنبه مورخ 96/02/10 از ساعت 7.30الی 10.40 در کلاس 206 برگزار می گرددو جبرانی بعدی درس اصول حسابداری 2  یکشنبه مورخ 96/02/10 از ساعت 10.50الی 13.30 در کلاس 206 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد تقیان چهارشنبه مورخ 96/01/23 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد خانم مدنی 96/02/01 جمعه درس روش تحقیق  از ساعت 9/55 الی 7/30 و....از12/20 الی 9/55 و....15/55 

الی 13/30 در کلاس 108 برگزار می گردد((((سه کلاس جبرانی)))

 

کلاس جبرانی استاد خانم سامی 96/01/30چهارشنبه درس ریاضیات کاربرد درمدیریت 1  از ساعت 14/30الی 13 در کلاس 501 برگزار

می گردد.....وجبرانی بعدی  روز پنجشنبه 96/01/31 درس ریاضیات پایه ومقدمات آماراز ساعت 10/40 الی 8/30 در

کلاس 201 برگزار می گردد .

 

کلاس جبرانی استاد نادری 96/01/28 دوشنبه از ساعت20 الی 9/30   در کلاس 609 برگزار می گردد...توضیح

(از ساعت 12/30 الی 9/30 درس حسابداری دولتی 2)  20 الی 13/30 درس میانه 1)

@@@@@@@@@

@@@@@@@@@

@@@@@@@@@

دانشجویان گرامی توجه فرمایید

بدلیل برگزاری آزمون ارشد چهارشنبه 96/02/06 از ساعت 13/30 کلاسها برگزار نمی گردد..و96/02/07 .و....96/02/08...دانشکده برگزار نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم کوزه گر 96/01/26 شنبه  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد سید احمد حسینی 96/01/26 شنبه و..96/01/28 دوشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد داود حسنی یکشنبه مورخ 96/01/27 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد هدی اسکندر  درس حسابداری صنعتی 1 روز چهارشنبه مورخ 96/01/30از ساعت 9.55الی 12.20 در کلاس 301  تشکیل می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد اسماعیلی فر 96/01/31پنجشنبه درس حقوق بازرگانی از ساعت 20الی 18در کلاس 402 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد عزیزی 95/01/30 چهارشنبه درس صنعتی 1 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد فرساد 96/02/01 جمعه درس سیستمهای اطلاعاتی در حسابداری از 9/55 الی 7/30  ..و کلاس جبرانی

بعدی درس(((( تئوری حسابداری ارشد2 )))) از ساعت 12/20 الی 9/55 در کلاس 510 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد خانم نبوی درس انقلاب اسلامی 96/02/04 دوشنبه در کلاس 605 برگزار می گردد.(فقط همین یک جلسه )

 

کلاس استاد محسنی درس حقوق بازرگانی روز پنجشنبه مورخ 96/01/31 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد میرطالبیان 96/02/06 چهارشنبه درس مبانی سازمان مدیریت از ساعت 12/20 الی 7/30 (( دو کلاس پی درپی)) در کلاس 303 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد بزرگ نیا 96/01/31 پنجشنبه درس ریاضیات وکاربردآن در مدیریت 2 از ساعت 16/50 الی  14 در کلاس 205 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی  استاد خانم سامی 96/02/01 جمعه درس پژوهش عملیاتی 2 از ساعت 11 الی 9 در کلاس 502 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد خانم سامی 96/02/04 دوشنبه درس پژوهش عملیاتی 2 از ساعت 13/30 الی 11/30 در کلاس 204 برگزار

می گردد.

 

کلاس استاد خانم زمانی 96/01/30چهارشنبه درس پیشرفته1 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی  استاد اردکانی 96/02/01 جمعه درس مباحث جاری در حسابداری از ساعت 12 الی 9 در کلاس401

برگزار می گردد.

کلاس جبرانی استاد اهوز 96/01/31 پنجشنبه درس اخلاق اسلامی از ساعت 12/20 الی 10/50در کلاس 507

برگزار می گردد.

 

کلاس استاد خانم هاشمی پور 96/01/31 پنجشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد  الستی  96/02/14 پنجشنبه درس اصول حسابداری 2از ساعت 11/30 الی 9/10   و....کلاس جبرانی بعدی از

 

ساعت 14/30 الی 11/30 در کلاس 201 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد مهدی خسرویانی 96/02/01 جمعه درس حسابداری صنعتی 3 از ساعت8/50 الی 12/20 در کلاس  405

برگزار می گردد.

 

کلاس استاد معززی راد 96/02/06 چهارشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استادخانم رضایی 96/02/03 یکشنبه (  فقط صبح برگزار نمی گردد.)

 

کلاس استاد نجمه حاجیان روز یکشنبه 96/02/03 و دوشنبه 96/02/04 تشکیل نمیگردد.

 

کلاس جبرانی استاد اسماعیلی فر از 96/02/02 شنبه درس حقوق بازرگانی از ساعت 20الی 17/30 در کلاس 405 برگزار میگردد [ در 6 جلسه متوالی] و... درس کلیات حقوق از دوشنبه 96/02/04 ب مدت 6 جلسه متوالی از ساعت 17/35 الی16 در کلاس 405 برگزاتر میگردد

 

کلاس جبرانی استاد میر صالحی درس ریاضیات پایه دوشنبه 96/02/004 از ساعت 12 الی9 در کلاس 304 برگزار میگردد

و کلاس جبرانی بعدی درس ریاضیات و کاربرد ان در مدیریت 1  روز شنبه 96/02/02 از ساعت 18 الی 15 در کلاس 601 برگزار میگردد.

 

کلاس جبرانی استاد یاری فرد حسابرسی سیتم های اطلاعاتی 96/02/13 چهار شنبه از ساعت20 الی 18/30 در کلاس 509 برگزار میگردد.

 

 

 

کلاس جبرانی استاد فرزان درس مدیریت مالی 2 96/02/04 دوشنبه از ساعت 15 الی 13 در کلاس 308 برگزار میگردد.

 

کلاس استاد ابراهیم نادری 96/02/04  دوشنبه  درس میانه 1 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد عالمی 96/02/09 شنبه درس حقوق ومقررات مدنی ((امتحان میان ترم برگزار می گردد.))حضور الزامی می باشد.

 

کلاس فوق العاده دکتر مهدی محمدی درس ریاضی یکشنبه مورخ 96/02/10 از ساعت 7.30الی 9 در کلاس 209  تشکیل می گردد.......کلاس فوق العاده بعدی جمعه مورخ 96/02/15 از ساعت 16.50الی 18.20  در کلاس  303 تشکیل می گردد....... کلاس فوق العاده بعدی یکشنبه مورخ 96/02/17 از ساعت 7.30الی 9 در کلاس 209 تشکیل می گردد.........کلاس فوق العاده بعدی یکشنبه مورخ 96/02/24 از ساعت 7.30الی 9 در کلاس 209 تشکیل می گردد.

 

کلاس استاد شه بخش یکشنبه مورخ 96/02/03 و دوشنبه مورخ 96/02/04  تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد جمشید نژاد  یکشنبه مورخ 96/02/10 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد آرش نایب یزدی  یکشنبه مورخ 96.02/03 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد ذوالقدر  شنبه مورخ 96/02/09 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد خانم هاشمی پور شنبه مورخ 96/02/09 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس استاد آقای کاظمی نیا درس سازمان مدیریت شنبه مورخ 96/02/09 تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد نازی محمدزاده درس مالیه عمومی شنبه مورخ 96/02/09 از ساعت 15.10الی 16.40درکلاس 508 تشکیل می گردد......و جبرانی بعدی درس مالیه عمومی وخط مشی یکشنبه مورخ 96/02/17 از ساعت 7.30الی 12.20در کلاس 206 تشکیل می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد خانم سلیمان زاده 96/02/10 یکشنبه درس حقوق مدنی از ساعت13 الی 10/50 در کلاس 205 برگزار می گردد.

 

کلاس جبرانی استاد خانم سلیمان زاده 96/02/17 یکشنبه درس حقوق مدنی از 10.50الی 13 در کلاس 205 برگزار می گردد.

 

کلاس استاد خانم  سید جعفری 96/02/10 یکشنبه تشکیل نمی گردد.

 

کلاس جبرانی استاد خانم جلایر 96/02/16شنبه درس   فارسی ازساعت 18/20 الی 13/30 در کلاس 601 برگزار می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

========================================================