دانشکده اقتصاد و حسابداری
تعداد تصاویر موجود 9
تصاویر پژوهشی
تعداد تصاویر موجود 9
جلسه مقاله نویسی
تعداد تصاویر موجود 23
مراسم زیارت عاشورا ویژه ایام محرم92
تعداد تصاویر موجود 21
برگزاری مراسم نذری در دانشکده
تعداد تصاویر موجود 17
همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی
تعداد تصاویر موجود 16
برگزاری جلسات سخنرانی اساتید
تعداد تصاویر موجود 16
اولین جلسه تعیین اعضای اصلی انجمن گروه اقتصاد و حسابداری
تعداد تصاویر موجود 7
مراسم زیارت عاشورا و ماه محرم93
تعداد تصاویر موجود 5
فعالیتهای پژوهشی و دانشگاهی خانم دکتر علیقلی (ریاست پیشین)
تعداد تصاویر موجود 12
نقد و بررسی کتب دکتر تاری وردی در جلسه گروه حسابداری
تعداد تصاویر موجود 6
تجمع اساتید ،کارکنان و دانشجویان در اعتراض به هتک حرمت نبی اکرم حضرت محمد(ص)
تعداد تصاویر موجود 14
مراسم پایان سال 1393 ریاست و معاونت محترم با کارکنان دانشکده
تعداد تصاویر موجود 9
هفته معلم
تعداد تصاویر موجود 11
برگزاری جلسه و مراسم انتخاب استاد برتر دانشکده
تعداد تصاویر موجود 30
comfar
تعداد تصاویر موجود 11
بازدید ریاست عالیه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
تعداد تصاویر موجود 10