تاریخ برگزاری امتحان جامع

۰۳ تیر ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۵ کد : ۱۴۰۴۸ اطلاعیه
تعداد بازدید:۵۱۲

تاریخ برگزاری امتحان جامع:

رشته علوم اقتصادی

  1. اقتصادسنجی      دوشنبه          مورخ     97/04/11ساعت10-12
  2. اقتصادخرد       سه شنبه         مورخ      97/04/12ساعت9-11
  3. اقتصادکلان      سه شنبه         مورخ 97/04/12    ساعت13/30-15/30

 

رشته اقتصاداسلامی

1-اقتصاداسلامی       دوشنبه          مورخ        97/04/11ساعت10-12

  1. -اقتصادخرد        سه شنبه       مورخ       97/04/12ساعت9-11

3-اقتصادکلان         سه شنبه        مورخ 97/04/12    ساعت13/30-15/30

 

رشته اقتصادکشاورزی

1-سیاستهای کشاورزی پیشرفته   دوشنبه       مورخ    97/04/11ساعت10-12

2-اقتصادخرد                      سه شنبه      مورخ      97/04/12ساعت9-11

3-اقتصادکلان                  سه شنبه         مورخ 97/04/12  ساعت13/30-15/30

 

رشته اقتصاد نفت وگاز

  1. نفت وگاز پیشرفته     دوشنبه         مورخ    97/04/11ساعت10-12
  2. -اقتصادخرد           سه شنبه        مورخ     97/04/12ساعت9-11
  3. اقتصادکلان            سه شنبه        مورخ97/04/12    ساعت13/30-15/30

 

مصاحبه :

روز پنجشنبه مورخ 97/04/14ساعت 9صبح دانشکده اقتصاد وحسابداری


( ۱ )

نظر شما :