صلوات فرستادن بر من و اهل بیت من نفاق و دشمنی را از بین می برد."حضرت محمد(ص)"

۳۰ دی ۱۳۹۳ | ۱۳:۲۴ کد : ۱۷۲۶ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۸۳۶
صلوات فرستادن بر من و اهل بیت من نفاق و دشمنی را از بین می برد."حضرت محمد(ص)"
صلوات فرستادن بر من و اهل بیت من نفاق و دشمنی را از بین می برد."حضرت محمد(ص)"

صلوات فرستادن بر من و اهل بیت من نفاق و دشمنی را از بین می برد."حضرت محمد(ص)"

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده اقتصاد و حسابداری تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی