قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

۰۱ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۹:۰۹ کد : ۱۷۲۷ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۱۶۲
دانشجویان عزیز بابت انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۴-۹۳ می بایست نسبت به بدهی قبلی خود و واریز شهریه ثابت اقدام نمایند تا فایل مجاز به انتخاب واحد برای آنان فعال شود و وام دانشجویی توسط امور دانشج.یی دانشکده فقط به شهریه متغیر تعلق می گیرد.
قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

دانشجویان عزیز بابت انتخاب واحد نیمسال دوم 94-93 می بایست نسبت به بدهی قبلی خود و واریز شهریه ثابت اقدام نمایند تا فایل مجاز به انتخاب واحد برای آنان فعال شود و وام دانشجویی توسط امور دانشج.یی دانشکده فقط به شهریه متغیر تعلق می گیرد.

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده اقتصاد و حسابداری بدهی تهران مرکزی