اطلاعیه عدم تشکیل کلاس (با اعلام قبلی اساتید )

۰۶ اسفند ۱۳۹۳ | ۱۳:۳۰ کد : ۱۷۲۸ اخبار و رویدادها
تعداد بازدید:۲۱۵۱
جهت اطلاع از لیست کلاسهای لغو شده کلیک کنید
اطلاعیه عدم تشکیل کلاس (با اعلام قبلی اساتید )

1- عدم تشکیل کلاس مورخ 5/12/93

کلاسهای زبان تخصصی و بررسی موارد خاص در حسابداری خانم دکتر فرزانه حیدرپور و حسابداری صنعتی 1 خانم دکتر صادقی تبار و مالیه بین الملل و اقتصاد کلان خانم دکتر سکینه صفری و آمار 1 آقای دکتر حسین میرزایی مورخ 5/12/93 تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

2- عدم تشکیل کلاس مورخ 9/12/93

کلاسهای توسعه اقتصادی و برنامه ریزی با گروه حسابداری خانم دکتر نیکروان و کلاس اقتصاد خرد روز شنبه 9/12/93 تشکیل نمی گردد.همچنین کلاس استاد عبداله مقدم روز شنبه مورخ 9/12/93 تشکیل نمی شود .کلاس جبرانی متعاقباً اعلام می گردد.

3- عدم تشکیل کلاس مورخ 6/12/93

کلیه کلاسهای خانم دکتر فرزانه حیدرپور مورخ 6/12/93 تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

4- عدم تشکیل کلاس مورخ 11/12/93

کلیه کلاسهای  آقای رادمهر (درس :حقوق تجارت ) مورخ 11/12/93 تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

5- عدم تشکیل کلاس مورخ12/12/93 

 کلاس آقای محمد حسن باقری خوزانی (درس :آشنایی با قرائت و روخوانی قرآن کریم ) مورخ 12/12/93 ساعت 40/16-30/13 تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

5- عدم تشکیل کلاس مورخ 13/12/93 

 کلاس خانم دکتر فرزانه عقبائی  (درس :روش تحقیق و ماخذشناسی ) مورخ13/12/93 ساعت 50/16-15/19 تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

6- عدم تشکیل کلاس مورخ 13/12/93 

 کلاس آقای بهزاد مشهدی (درس :پول و بانکداری  ) مورخ13/12/93 ساعت 35/17-10/15  و همچنین درس اقتصاد توسعه آقای بهزاد مشهدی مورخ 20-30/17  تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

همچنین کلاس خانم فخار (درس : حسابداری شرکتها ) مورخ 13/12/93 روز چهارشنبه تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

 7- عدم تشکیل کلاس مورخ 14/12/93 

 کلاس آقای بهزاد مشهدی (درس :برنامه ریزی و توسعه  ) مورخ14/12/93 از ساعت 20/12-30/7 تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

 8- عدم تشکیل کلاس مورخ 16/1/94 

 کلیه کلاسهای استاد رضا رحیمی مورخ 16/1/94 تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

9- عدم تشکیل کلاس 

 کلیه کلاسهای استاد زهرا ربانی در هفته اول فروردین ماه تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

10- عدم تشکیل کلاس 

 کلیه کلاسهای استاد نگار خسروی پور در هفته اول فروردین ماه تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

 11- عدم تشکیل کلاس مورخ 21/1/94 

کلاس آقای سعید نایب مورخ21/1/94 از ساعت 30/13 تا 20/18 تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

12-عدم تشکیل کلاس مورخ 21/1/94

کلیه کلاس آقای نعمت فلیحی مورخ19/1/94 تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

13-عدم تشکیل کلاس مورخ 24/1/94

کلاسهای حقوق تجارت و آشنایی با حقوق اساسی استاد خانم فیضی مورخ24/1/94 تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

14-عدم تشکیل کلاس مورخ 24/1/94

کلاسهای اصول حسابداری 1 و اصول حسابداری2 استاد خانم فاطمه لشگری مورخ 24/1/94 ساعات :40/16-30/13 (اصول حسابداری 1) و 20-50/16 (اصول حسابداری 2) تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

15-عدم تشکیل کلاس مورخ 25/1/94

کلاسهای سیستم های اطلاعاتی استاد خانم احیایی مورخ 25/1/94 روز سه شنبه تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

16-عدم تشکیل کلاس مورخ 26/1/94

کلاسهای مبانی کامپیوتر  استاد یمقانی  مورخ 26/1/94  روز چهارشنبه تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

17- عدم تشکیل کلاس موزخ 1/2/94

کلاسهای حسابداری مدیریت و مسائل جاری در حسابداری خانم دکتر توانگر روز سه شنبه مورخ 1/2/94 تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

18- عدم تشکیل کلاس موزخ 1/2/94

کلاسهای اقتصاد حمل ونقل آقای دکتر میرمحمدی روز سه شنبه مورخ 1/2/94 تشکیل نمی گردد. کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

19- عدم تشکیل کلاس مورخ 9/2/94

کلاسهای ریاضیات 2 استاد مهدی محمدی روز چهارشنبه مورخ 9/2/94 تشکیل می گردد.

20- عدم تشکیل کلاس مورخ 6/3/94 و 7/3/94 و 9/3/94

کلیه کلاسهای روز چهارشنبه 6/3/94 از ساعت 15 به بعد و روزهای پنج شنبه 7/3/94 و شنبه 9/3/94 بعلت برگزاری کنکور کارشناسی ارشد دانشکده تعطیل می باشد.

21- تشکیل کلاسهای مدیریت مالی استاد خسروی پور (توسط استاد نعمتی )

کلاسهای مدیریت مالی خانم خسروی پور از روز یکشنبه ساعت 55/15-30/12 به روز چهارشنبه از ساعت 55/15-30/13 به استاد آقای نعمتی انتقال یافت .

22- عدم تشکیل کلاسهای مدیریت مالی1 استاد قبانکندی

کلاسهای مدیریت مالی 1 استاد قبانکندی این هفته از 13/2/94 لغایت 18/3/94 برگزار نخواهد شد .

23- عدم تشکیل کلاس اندیشه اسلامی 1  مورخ 23/2/94

کلاسهای اندیشه 1 استاد گودرزی روز چهارشنبه مورخ 23/2/94 تشکیل نمی گردد.

24- عدم تشکیل کلاس تصمیم گیری در مسائل مالی مورخ 24/2/94

کلاسهای تصمیم گیری در مسائل مالی استاد خانم دکتر لشکری روز پنج شنبه 24/2/94 از ساعت 10 الی 20/12 در کلاس 504 برگزار می گردد.

 

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده اقتصاد و حسابداری اطلاعیه تهران مرکزی


( ۵ )