سال ۱۳۹۴،سال دولت و ملت ،همدلی و همزبانی

۱۹ فروردین ۱۳۹۴ | ۱۴:۱۵ کد : ۱۷۳۰ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۸۴۴
سال ۱۳۹۴،سال دولت و ملت ،همدلی و همزبانی
سال ۱۳۹۴،سال دولت و ملت ،همدلی و همزبانی

سال 1394،سال دولت و ملت ،همدلی و همزبانی

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده اقتصاد و حسابداری تهران مرکزی