بر روی رضـا شمـس امامت صلـوات/بر شافع ما روز قیامـت صـلوات/در شـام ولادتـش که شادنـد همـه/بفرست بر این روح کرامت صلوات

۰۲ شهریور ۱۳۹۴ | ۲۱:۴۰ کد : ۱۷۴۰ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۵۹
بر روی رضـا شمـس امامت صلـوات/بر شافع ما روز قیامـت صـلوات/در شـام ولادتـش که شادنـد همـه/بفرست بر این روح کرامت صلوات

کلید واژه ها: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده اقتصاد و حسابداری تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی