نوع خبر 
 
جلسات تصویب پرپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد

جلسات تصویب پرپوزال

دانشجویان کارشناسی ارشد

جلسات شورای تحصیلات تکمیلی (تصویب پرپوزال) دانشجویان کارشناسی ارشد

 

گروه آموزشی

تاریخ تحویل پرپوزال

تاریخ جلسه گروه

تعداد پرپوزال تحویلی  به گروه

رئیس گروه تحصیلات تکمیلی

حسابداری

11/11/93

21/11/93

6/12/93

14/11/93

29/11/93

13/12/93

 

6 نسخه تکمیل شده

 

خانم دکتر آزیتا جهانشاد

اقتصاد

10/10/93

8/11/93

6/12/93

14/10/93

12/11/93

10/12/93

 

7 نسخه تکمیل شده

 

دکتر هادی محمدی

 

توجه :

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد گروههای فوق ، پرپوزالهای خود را تا تاریخ مذکور به دفترگروههای آموزشی جهت تصویب به صورت  تکمیل شده تحویل نمایند .

 

شنبه 2 دى 1391  13:32

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 9 ارديبهشت 1396  21:45:4
تعداد بازديد از اين خبر : 11249
کدخبر : 758