اخبار و رویدادها - آرشیو

راه اندازی سامانه

راه اندازی سامانه

دانشجویان تحصیلات تکمیلی می توانند با مراجعه به سامانه مذکور و درج اطلاعات موضوع تحقیق خود (عنوان و کلیدواژه های پژوهش ) از کلیه اطلاعات موجود در خصوص پایان نامه ها و تحقیقات انجام شده بهره مند گردند.سامانه پیشینه پژوهش به نشانی :pishineh.irandoc.ac.ir قابل دسترسی است.

ادامه مطلب
دریافت ایمیل دانشگاهی

دریافت ایمیل دانشگاهی

قابل توجه دانشجویان محترم دکتری و کارشناسی ارشد: آندسته از دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد که در سایت دانشگاه ثبت نام و مشخصات خود را به صورت فارسی و انگلیسی تکمیل نموده اند، جهت دریافت ایمیل دانشگاهی و رمز آن، با ارائه برگه انتخاب واحد نیمسال اول ۹۴-۹۳ به گروه آموزشی مربوطه مراجعه نمایند.

ادامه مطلب