اخبار و رویدادها - آرشیو

قابل توجه اساتید محترم

قابل توجه اساتید محترم

به اطلاع می رساند ، پژوهش دانشکده اقتصاد و حسابداری در نظر دارد یکسری سخنرانی علمی ، همایش داخلی و سمینارعلمی با هدف آشنا نمودن دانشجویان با مباحث جدید علمی ، ارتقاء سطح علمی و آگاهی و ایجاد شور و انگیزه در بین دانشجویان با مشارکت اساتید محترم دانشکده برگزار نماید لذا از اساتید محترم هیات علمی و مدعو دانشکده که تمایل دارند در نیمسال دوم ۹۳-۹۴ نسبت به ارائه سخنرانی در خصوص مباحث اقتصادی و حسابداری اقدام نمایند با در دست داشتن چکیده سخنرانی و تکمیل فرم سخنرانی تا تاریخ ۱۲/۲/۹۴ به طبقه پنجم دانشکده مدیر پژوهش مراجعه فرمایند.

ادامه مطلب