اخبار و رویدادها - آرشیو

اطلاعیه آموزشی

اطلاعیه آموزشی

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که سایت ثبت نام دانشجویان متاخر در تاریخ ۹۴/۶/۲۴ باز می باشد .دانشجویانیکه ثبت نام ننموده اند جهت ثبت نام به گروههای آموزشی مربوطه مراجعه نمایند .

ادامه مطلب
اطلاعیه مالی

اطلاعیه مالی

آندسته از دانشجویانی که توانایی مالی پرداخت شهریه متغیر را ندارند هر چه سریعتر جهت دریافت وام به خدمات دانشجویی (خانم برفی) مراجعه نمایند.

ادامه مطلب