اخبار و رویدادها

موضوع خبر : برگزاری کارگاه مقدماتی و پیشرفته نرم افزار کامفار(ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه ها)توسط دکتر قدرت الله امام وردی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری

موضوع خبر : برگزاری کارگاه مقدماتی و پیشرفته نرم افزار کامفار(ارزیابی مالی و اقتصادی پروژه ها)توسط دکتر قدرت الله امام وردی عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و حسابداری

ادامه مطلب