معاون دانشکده

مشخصات شخصی: 
             نام و نام خانوادگی: زهرا پورزمانی  
وضعیت:عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
گروه آموزشی : حسابداری
مرتبه علمی : دانشیار 
 
  
 
مشخصات تحصیلی :
 
دکتری : حسابداری
 
 
سمت های اجرایی :

 

  • معاون دانشکده اقتصاد و حسابداری ،‌سال 1388 تا کنون
  • - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ازسال 1380 تا کنون   

 سوابق آموزشی :      

 

  •  استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکز، 1380
  • استادمدعو گروه تحصیلات تکمیلی (دکتری و کارشناسی ارشد ) دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات
  • استادمدعو گروه تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ) دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران شمال
  • استادمدعو گروه تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد  تهران جنوب
آدرس پست الکترونیکی :

zah.poorzamani@iauctb.ac.ir