چارت سازمانی دانشکده

چارت سازمانی دانشکده اقتصاد و حسابداری

 

حوزه ریاست

رئیس دانشکده: دکتر علی اسماعیل زاده – دکتری حرفه ای – عضو هیأت علمی

معاون دانشکده: دکتر امیر رضا کیقبادی – دکتری تخصصی – عضو هیأت علمی

- مسئول دفتر ریاست: زهره ارفعی – فوق لیسانس - کارمند

- مسئول حراست:

- مسئول حفاظت فیزیکی: ابراهیم کاظمی - کارمند

حوزه دانشجویی و فرهنگی

- رئیس اداره امور دانشجویی: فریبا برفی – لیسانس - کارمند

- مسئول امور دانش آموختگان: لادن قنبری – لیسانس - کارمند

- مسئول برنامه ریزی و کنترل کلاسها: سیما محمدی – لیسانس - کارمند

- مسئول امور فرهنگی – اجتماعی: نجمی آقابراتی – فوق لیسانس - کارمند

- مسئول قرآن و عترت: پیمانه حاجی محمدرضایی – لیسانس - کارمند

حوزه اداری و مالی

 

- رئیس امور اداری و پشتیبانی: بهزاد جهانی – فوق لیسانس - کارمند

- مسئول دبیرخانه: فریده آقایی – لیسانس - کارمند

- مسئول امور عمومی: محمدامین محمدزاده - کارمند

- مسئول تأسیسات برقی و مکانیکی: محمدرضا خداجو - کارمند

- رئیس امور مالی: آزیتا صالحی – فوق لیسانس - کارمند

- مسئول دریافت و پرداخت: آمنه حسن زاده – لیسانس - کارمند

- مسئول اموال: شهین علیزاده – کارمند

حوزه امورآموزشی و تحصیلات تکمیلی


معاون امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی: دکتر امیر رضا کیقبادی – دکتری تخصصی – عضو هیأت علمی

- مدیر امور آموزشی: مرجان مدنی – فوق لیسانس - کارمند

- رئیس اداره امور آموزشی: علی اسکندری – فوق لیسانس - کارمند

- مسئول ثبت نام: آذرمیدخت کریمی – فوق لیسانس - کارمند

- مسئول خدمات آموزشی: عذرا امانی – لیسانس - کارمند

- مسئول امتحانات و ثبت نمرات: فاطمه مهدی زاده – فوق لیسانس - کارمند

- مسئول تحصیلات تکمیلی: فریده خانمحمدی – فوق لیسانس - کارمند

- مسئول بایگانی: نورزاد کیانفر – لیسانس - کارمند

حوزه پژوهش و فناوری اطلاعات تحصیلات تکمیلی

معاون پژوهش و فناوری اطلاعات:

- مدیر امور پژوهشی: حمید فانی ملکی – فوق لیسانس - کارمند

- رئیس اداره امور پژوهشی: سیّد اصغر حسینی – فوق لیسانس - کارمند

- مسئول امور پایان نامه ها و امور مجلات و مقالات: هلن محمدزاده – لیسانس - کارمند

- مسئول کتابخانه: محبوبه نیک منش - لیسانس - کارمند

- مسئول انتشارات:

- رئیس اداره فناوری و اطلاعات: منصوره فاتح – دانشجوی فوق لیسانس - کارمند

- مسئول خدمات ماشینی: مریم کردبچه – لیسانس - کارمند