انجمن علمی اقتصاد

انجمن علمی دانشجویی گروه اقتصاد (شماره مجوز 11668 مورخ 1/9/85)

رئیس انجمن :پرهام خلیلی زاده - دانشجوی کارشناسی اقتصاد

 مسئول نشریه انجمن :حامد موسویان

مسئول کارگاه ها و همایشها : شیما غمام نو

 مدیر مسئول نشریه :دکترعباسعلی ابونوری - عضو هیات علمی گروه اقتصاد

 بازرس انجمن  :میلاد عابد علی

 

جهت اطلاع از برنامه های انجمن اینجا را کلیک کنید