تابلوی اعلانات

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@

کلاس جبرانی استاد خانم ادیبی فرددرس مدیریت مالی 1   96/08/06 شنبه از ساعت 18/30 الی 16 در کلاس 305 و96/08/20 شنبه در کلاس 305 برگزار می گردد.

کلاس استاد باجلان 96/08/04پنجشنبه تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد میرزایی نژاد96/08/05 جمعه درس امورمالی بین الملل از ساعت 10 الی 8/30 در کلاس 207 برگزار می گردد.

کلاس استاد آقای رحیم فرخنده پنجشنبه مورخ 96/08/04 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استادخانم منیر رضایی96/08/05 جمعه درس روش تحقیق از ساعت 15/55 الی 13/30 ...و جبرانی بعدی از ساعت 18/20 الی 15/55 در کلاس 306 برگزار می گردد.

کلاس استاد محمدامیدی 96/08/02 سه شنبه کلاس 306  از ساعت 20 الی 16/50  تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد اسماعیل نیاکتابی 96/08/06 شنبه درس اقتصاد منابع ارشد از ساعت 20 الی 17/30 در کلاس 606 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی استاد اسماعیل نیا کتابی96/08/07 یکشنبه درس اقتصاد منابع کارشناسی از ساعت 17/35 الی 15/10 در کلاس 407 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی استاد آقای عسلی درس حسابداری دولتی 2 چهارشنبه مورخ 96/08/03 از ساعت 10/40الی 7.30 و جبرانی بعدی از ساعت 14.30الی 10/50 در کلاس 105 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد آقای عسلی درس حسابداری دولتی 2 جمعه مورخ 96/08/05 از ساعت 16.40الی 13.30 و جبرانی بعدی ازساعت20الی 16.50 در کلاس 105 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم نبوی طباطبایی درس انقلاب جمعه مورخ 96/08/05 از ساعت 20الی 13.30 در کلاس 204 تشکیل می گردد.

کلاس استاد رهنما فر 96/08/02 سه شنبه تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد سعید نایب 96/08/09 سه شنبه و پنجشنبه 96/08/11 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم حیدر پور 96/08/06 شنبه درس زبان تخصصی از ساعت 10/40 الی 9/10 .....و 10/50 الی 12/20 در کلاس 506 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی استاد هادی محمدی درس تجزیه تحلیل قیمت محصولات کشاورزی 96/08/10 چهارشنبه و96/08/17 چهارشنبه و96/08/24 چهارشنبه درکلاس 603  از ساعت 9/55 الی 7/30 سه هفته برگزار می گردد.

کلاس استاد پزشکی 96/08/04 پنجشنبه تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد مهدویان 96/08/06 شنبه تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم  نگین فرشاد یکشنبه مورخ 96/08/07 از ساعت 9.55الی 7.30 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد مجید جمشیدی شنبه مورخ 96/08/06 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد آقای مجید تاجیک درس حسابرسی دولتی یکشنبه مورخ 96/08/07 تشکیل نمی گردد.ا

کلاس استاد آقای جزایری پنجشنبه مورخ 96/08/11وجمعه مورخ 96/08/12 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد علی رضایی جمعه مورخ 96/08/19 تشکیل نمی گرددجبرانی آن جمعه مورخ 96/08/12 از ساعت 12.20الی 8 در کلاس 207 تشکیل می گردد.

کلاس استاد قاجاریکشنبه مورخ 96/08/07 از ساعت 15.55الی 13.30 تشکیل نمیگردد.

کلاس استاد جعفری افتخار یکشنبه 96/08/07 ...و سه شنبه 96/08/09 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد علی باقری دوشنبه96/08/08 از ساعت 12/20 الی 9/10 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم اوتادی یکشنبه 96/08/07 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد سیدعلیرضا رضی یکشنبه مورخ 96/08/07 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد کیقبادی 96/08/09 سه شنبه از ساعت 13/30 الی 12/30 تشکیل

نمی گردد.(ادامه ی کلاس از 16/30 الی 13/30تشکیل می گردد. )

کلاس استاد قربانیان قهرودی 96/08/08 دوشنبه  تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد محمد محمودی  دوشنبه مورخ 96/08/08 تشکیل نمی گردد.

@@@@@@@

درس اندیشه اسلامی 2 با مشخصه ی 5423 ساعت 13/30 الی 15 و مشخصه ی 5424 ساعت 15/10 الی 16/40 استاد محمد جواد ادیبی فرد ( بجای استاد متفکر ) امروزدوشنبه  96/08/08 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد مهرداد احمد شعربانی 96/08/08دوشنبه ...و 96/08/09 سه شنبه تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم دامن کشیده چهارشنبه مورخ 96/08/10 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد محمدی سالاری سه شنبه مورخ 96/08/09 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد سهیل محمدحسن زاده96/08/10 چهارشنبه (فقط >>کلاس 10/50 الی 9/10 ) تشکیل نمی گردد.

کلاس فوق العاده استاد ابونوری 96/08/10 چهارشنبه از ساعت 13/30 الی 12 در کلاس 503 برگزار می گردد.(((دکتری)))

کلاس جبرانی دکتر صلاحی درس برنامه ریزی اقتصادی روزجمعه مورخ 96/08/19  از ساعت 9.55الی 7.30و 12.20الی 9.55 در کلاس 609 تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم ندا فدایی چهارشنبه مورخ 96/08/10 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد شیراوند چهارشنبه مورخ 96/08/10تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم الماسی یکشنبه مورخ 96/08/14 و دوشنبه مورخ 96/08/15تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد آقای فرهاد عزیزی شنبه مورخ 96/08/13تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم کوزه گر شنبه مورخ 96/08/13 تشکیل نمی گردد.

توجه:@@ دانشجویانیکه با استاد خانم صادقی تبار پروژه مالی دارند اگرچه قبلا مراجعه نمودند مجددا به سرکارخانم بهشتی مراجعه نمایند.@@

کلاس استاد خانم جورابچی  چهارشنبه مورخ 96/08/17 وشنبه مورخ  96/08/20 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم مرجان مدنی یکشنبه مورخ 96/08/14 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم معصومه شجاعی یکشنبه مورخ 96/08/14 از ساعت 15الی 13.30 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم  فاطمه واحدیان جواهری چهارشنبه مورخ 96/08/17 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد آقای موسی زاده چهارشنبه مورخ 96/08/17 و جمعه مورخ 96/08/19 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد آقای غلامرضا عباسی درس ارزیابی طرحها یکشنبه مورخ 96/08/14 از ساعت 20الی 17.35 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد صلاحی چهارشنبه مورخ 96/08/17 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم الناز لطیفی دوشنبه مورخ 96/08/15 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد آقای سلیمی چهارشنبه مورخ 96/08/17 تشکیل نمی گردد.

کلاس ساعت دوم استاد محمد محمودی دوشنبه مورخ 96/08/15 از ساعت 20الی 17.35 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد  مرتضی ملکیان سه شنبه مورخ 96/08/16و چهارشنبه مورخ 96/08/17 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد اردشیربهاروند جمعه مورخ 96/08/19 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد آقای پروازی مقدم سه شنبه مورخ 96/08/16 و یکشنبه مورخ 96/08/21 تشکیل نمی گردد.

کلاسهای جبرانی استاد خانم باتمانی درس مالیه عمومی جمعه مورخهای 96/09/03و 96/09/10و 96/09/24 از ساعت 16/30الی 14 در کلاس 204 تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم وهاب زاده یکشنبه مورخ 96/09/05 و مجددا یکشنبه مورخ 96/09/12 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم دامن کشیده درس موضوعات انتخابی یکشنبه مورخ 96/08/21 از ساعت 12.20الی 9.55 و جبرانی بعدی  درس خرد پیشرفته 1 از ساعت 15.55الی 13.30 در کلاس 504 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم رویا یعقوبی درس زبان تخصصی جمعه مورخ 96/08/19 از ساعت 12.20الی 10.50و جبرانی بعدی 15الی 13.30 در کلاس 303 تشکیل می گردد........ جبرانی بعدی سه شنبه مورخ 96/08/23 از ساعت 16.40الی 15.10 در کلاس 404 تشکیل می گردد.

کلاس استاد اباذر تقی پور چهارشنبه مورخ 96/08/17 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد آقای سرخانی گنجی درس صنعتی 3 شنبه مورخ 96/08/27 از ساعت 17.35الی 15.10 و 20الی 17.35 در کلاس 608 تشکیل می گردد.

کلاس استاد ذوالقدر یکشنبه مورخ 96/08/21 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد دارابی چهارشنبه مورخ 96/08/17 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد شیدا نایب محسنی شنبه مورخ 96/08/20 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد آقای قربانیان قهرودی شنبه مورخ 96/08/20 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد آقای عسلی درس حسابداری دولتی 2 دوشنبه مورخ 96/08/22 از ساعت 10.40الی 7.30 در کلاس 310 تشکیل می گردد.و جبرانی بعدی آن روز سه شنبه مورخ 96/08/23 از ساعت 20الی 16.50 در کلاس 101 تشکیل می گردد.

کلاس استاد تولیت یکشنبه مورخ 96/08/21 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد آقای مجید تاجیک  درس حسابرسی دولتی روز سه شنبه مورخ 96/08/23 از ساعت 15الی 13.30 و  16.40الی 15.10 در کلاس 404 تشکیل می گردد....و جبرانی بعدی از ساعت 18.20الی 16.50 و  20الی 18.30 در کلاس 310 تشکیل می گردد.

کلاس استاد آقای یگانگی سه شنبه مورخ 96/08/23 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد آقای فتوحی چهارشنبه مورخ 96/08/24 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم مدنی  درس روش تحقیق شنبه مورخ 96/08/27 از ساعت 18.45الی 16.20در کلاس 107 تشکیل می گردد....جبرانی بعدی سه شنبه مورخ 96/08/30 از ساعت 18.45الی 16.20 در کلاس 402  تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم هاشمی پورنصری دوشنبه مورخ 96/08/22 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد آقای فدایی پنجشنبه مورخ 96/09/02 تشکیل نمی گردد...جبرانی آن پنجشنبه مورخ 96/09/09 ازساعت 20الی 16.50 در کلاس 601 تشکیل می گردد.

کلاس استاد میثم جعفرزاده دوشنبه مورخ 96/08/22 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم لطیفی درس زبان خارجی عمومی روز چهارشنبه مورخ 96/09/01 از ساعت 9.55الی 7.30 و 12.20الی 9.55 در کلاس 104 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد فرساد درس تئوری حسابداری 2 جمعه مورخ 96/09/03 از ساعت 9.55الی 7.30 در کلاس 609 تشکیل می گردد...و جبرانی بعدی درس بررسی موارد خاص در حسابداری همان تاریخ از ساعت 13الی 9.55 در کلاس 609 تشکیل می گردد.

کلاس استاد بجنوردی چهارشنبه مورخ 96/08/24 و پنجشنبه مورخ 96/08/25 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد تاری وردی چهارشنبه مورخ 96/08/24 و پنجشنبه مورخ 96/08/25 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد آقای جنتی سه شنبه مورخ 96/08/23 تشکیل نمی گردد.

@@قابل توجه دانشجویان روز پنجشنبه استاد عسلی : کلاس جبرانی استاد عسلی درس حسابداری دولتی 2 روز شنبه مورخ 96/08/27 از ساعت 10.40الی 7.30 و جبرانی بعدی از ساعت 14.30الی 10.50 در کلاس 609 تشکیل می گردد.@@

کلاس استاد خانم مهردادی چهارشنبه مورخ 96/08/24 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد اردشیر بهاروند چهارشنبه مورخ 96/08/24 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد ابراهیم عباسی درس اقتصاد کلان پیشرفته 1 شنبه مورخ 96/08/27 از ساعت 9.55الی 7.30 در کلاس 608 و جبرانی بعدی درس زبان تخصصی از ساعت 11.35الی 9.55 نیزدر کلاس 608 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی دکتر ابراهیم عباسی درس سیاستهای تجاری و بازارهای بین المللی چهارشنبه مورخ 96/09/01 از ساعت 9.55الی 7.30 در کلاس 601 و از ساعت 12.20الی 9.55 در کلاس 503 تشکیل می گردد.

کلاس علی روحی پنجشنبه مورخ 96/08/25 تشکیل نمی گردد....جبرانی آن پنجشنبه مورخ 96/09/02 از ساعت 17.50الی 13در کلاس 509 تشکیل می گردد.

کلاس استاد آقای امین رنجبر پنجشنبه مورخ 96/08/25 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد سیدمرتضی صالحیان امیری  درس اصول حسابداری 1 پنجشنبه مورخ 96/09/02 تشکیل نمی گردد.... جبرانی آن شنبه مورخ 96/09/04 از ساعت 17.35الی 15.10 و 20الی 17.35 در کلاس 304 تشکیل می گردد.

کلاس استاد غلامرضا عباسی شنبه مورخ 96/08/27 تشکیل نمی گردد.

کلاس فوق العاده استاد آقای باغستانی درس اقتصاد خرد جمعه مورخ 96/09/03 از ساعت 15.50الی 13.30و 18.20الی 15.55 در کلاس 306 تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم ادیبی فر شنبه مورخ 96/08/27 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد رافیک نظریان دوشنبه مورخ 96/08/29 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد برات کریمی شنبه مورخ 96/08/27 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد آقای میرزا بابایی شنبه مورخ 96/08/27 تشکیل نمی گردد.