تابلوی اعلانات

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@

کلاس جبرانی استاد خانم ادیبی فرددرس مدیریت مالی 1   96/08/06 شنبه از ساعت 18/30 الی 16 در کلاس 305 و96/08/20 شنبه در کلاس 305 برگزار می گردد.

کلاس استاد باجلان 96/08/04پنجشنبه تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد میرزایی نژاد96/08/05 جمعه درس امورمالی بین الملل از ساعت 10 الی 8/30 در کلاس 207 برگزار می گردد.

کلاس استاد آقای رحیم فرخنده پنجشنبه مورخ 96/08/04 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استادخانم منیر رضایی96/08/05 جمعه درس روش تحقیق از ساعت 15/55 الی 13/30 ...و جبرانی بعدی از ساعت 18/20 الی 15/55 در کلاس 306 برگزار می گردد.

کلاس استاد محمدامیدی 96/08/02 سه شنبه کلاس 306  از ساعت 20 الی 16/50  تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد اسماعیل نیاکتابی 96/08/06 شنبه درس اقتصاد منابع ارشد از ساعت 20 الی 17/30 در کلاس 606 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی استاد اسماعیل نیا کتابی96/08/07 یکشنبه درس اقتصاد منابع کارشناسی از ساعت 17/35 الی 15/10 در کلاس 407 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی استاد آقای عسلی درس حسابداری دولتی 2 چهارشنبه مورخ 96/08/03 از ساعت 10/40الی 7.30 و جبرانی بعدی از ساعت 14.30الی 10/50 در کلاس 105 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد آقای عسلی درس حسابداری دولتی 2 جمعه مورخ 96/08/05 از ساعت 16.40الی 13.30 و جبرانی بعدی ازساعت20الی 16.50 در کلاس 105 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم نبوی طباطبایی درس انقلاب جمعه مورخ 96/08/05 از ساعت 20الی 13.30 در کلاس 204 تشکیل می گردد.

کلاس استاد رهنما فر 96/08/02 سه شنبه تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد سعید نایب 96/08/09 سه شنبه و پنجشنبه 96/08/11 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم حیدر پور 96/08/06 شنبه درس زبان تخصصی از ساعت 10/40 الی 9/10 .....و 10/50 الی 12/20 در کلاس 506 برگزار می گردد.

کلاس جبرانی استاد هادی محمدی درس تجزیه تحلیل قیمت محصولات کشاورزی 96/08/10 چهارشنبه و96/08/17 چهارشنبه و96/08/24 چهارشنبه درکلاس 603  از ساعت 9/55 الی 7/30 سه هفته برگزار می گردد.

کلاس استاد پزشکی 96/08/04 پنجشنبه تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد مهدویان 96/08/06 شنبه تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم  نگین فرشاد یکشنبه مورخ 96/08/07 از ساعت 9.55الی 7.30 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد مجید جمشیدی شنبه مورخ 96/08/06 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد آقای مجید تاجیک درس حسابرسی دولتی یکشنبه مورخ 96/08/07 تشکیل نمی گردد.ا

کلاس استاد آقای جزایری پنجشنبه مورخ 96/08/11وجمعه مورخ 96/08/12 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد علی رضایی جمعه مورخ 96/08/19 تشکیل نمی گرددجبرانی آن جمعه مورخ 96/08/12 از ساعت 12.20الی 8 در کلاس 207 تشکیل می گردد.

کلاس استاد قاجاریکشنبه مورخ 96/08/07 از ساعت 15.55الی 13.30 تشکیل نمیگردد.

کلاس استاد جعفری افتخار یکشنبه 96/08/07 ...و سه شنبه 96/08/09 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد علی باقری دوشنبه96/08/08 از ساعت 12/20 الی 9/10 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم اوتادی یکشنبه 96/08/07 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد سیدعلیرضا رضی یکشنبه مورخ 96/08/07 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد کیقبادی 96/08/09 سه شنبه از ساعت 13/30 الی 12/30 تشکیل

نمی گردد.(ادامه ی کلاس از 16/30 الی 13/30تشکیل می گردد. )

کلاس استاد قربانیان قهرودی 96/08/08 دوشنبه  تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد محمد محمودی  دوشنبه مورخ 96/08/08 تشکیل نمی گردد.

@@@@@@@

درس اندیشه اسلامی 2 با مشخصه ی 5423 ساعت 13/30 الی 15 و مشخصه ی 5424 ساعت 15/10 الی 16/40 استاد محمد جواد ادیبی فرد ( بجای استاد متفکر ) امروزدوشنبه  96/08/08 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد مهرداد احمد شعربانی 96/08/08دوشنبه ...و 96/08/09 سه شنبه تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم دامن کشیده چهارشنبه مورخ 96/08/10 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد محمدی سالاری سه شنبه مورخ 96/08/09 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد سهیل محمدحسن زاده96/08/10 چهارشنبه (فقط >>کلاس 10/50 الی 9/10 ) تشکیل نمی گردد.

کلاس فوق العاده استاد ابونوری 96/08/10 چهارشنبه از ساعت 13/30 الی 12 در کلاس 503 برگزار می گردد.(((دکتری)))

کلاس جبرانی دکتر صلاحی درس برنامه ریزی اقتصادی روزجمعه مورخ 96/08/19  از ساعت 9.55الی 7.30و 12.20الی 9.55 در کلاس 609 تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم ندا فدایی چهارشنبه مورخ 96/08/10 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد شیراوند چهارشنبه مورخ 96/08/10تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم الماسی یکشنبه مورخ 96/08/14 و دوشنبه مورخ 96/08/15تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد آقای فرهاد عزیزی شنبه مورخ 96/08/13تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم کوزه گر شنبه مورخ 96/08/13 تشکیل نمی گردد.

توجه:@@ دانشجویانیکه با استاد خانم صادقی تبار پروژه مالی دارند اگرچه قبلا مراجعه نمودند مجددا به سرکارخانم بهشتی مراجعه نمایند.@@

کلاس استاد خانم جورابچی  چهارشنبه مورخ 96/08/17 وشنبه مورخ  96/08/20 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم مرجان مدنی یکشنبه مورخ 96/08/14 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم معصومه شجاعی یکشنبه مورخ 96/08/14 از ساعت 15الی 13.30 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم  فاطمه واحدیان جواهری چهارشنبه مورخ 96/08/17 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد آقای موسی زاده چهارشنبه مورخ 96/08/17 و جمعه مورخ 96/08/19 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد آقای غلامرضا عباسی درس ارزیابی طرحها یکشنبه مورخ 96/08/14 از ساعت 20الی 17.35 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد صلاحی چهارشنبه مورخ 96/08/17 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم الناز لطیفی دوشنبه مورخ 96/08/15 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد آقای سلیمی چهارشنبه مورخ 96/08/17 تشکیل نمی گردد.

کلاس ساعت دوم استاد محمد محمودی دوشنبه مورخ 96/08/15 از ساعت 20الی 17.35 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد  مرتضی ملکیان سه شنبه مورخ 96/08/16و چهارشنبه مورخ 96/08/17 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد اردشیربهاروند جمعه مورخ 96/08/19 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد آقای پروازی مقدم سه شنبه مورخ 96/08/16 و یکشنبه مورخ 96/08/21 تشکیل نمی گردد.

کلاسهای جبرانی استاد خانم باتمانی درس مالیه عمومی جمعه مورخهای 96/09/03و 96/09/10و 96/09/24 از ساعت 16/30الی 14 در کلاس 204 تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم وهاب زاده یکشنبه مورخ 96/09/05 و مجددا یکشنبه مورخ 96/09/12 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم دامن کشیده درس موضوعات انتخابی یکشنبه مورخ 96/08/21 از ساعت 12.20الی 9.55 و جبرانی بعدی  درس خرد پیشرفته 1 از ساعت 15.55الی 13.30 در کلاس 504 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم رویا یعقوبی درس زبان تخصصی جمعه مورخ 96/08/19 از ساعت 12.20الی 10.50و جبرانی بعدی 15الی 13.30 در کلاس 303 تشکیل می گردد........ جبرانی بعدی سه شنبه مورخ 96/08/23 از ساعت 16.40الی 15.10 در کلاس 404 تشکیل می گردد.

کلاس استاد اباذر تقی پور چهارشنبه مورخ 96/08/17 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد آقای سرخانی گنجی درس صنعتی 3 شنبه مورخ 96/08/27 از ساعت 17.35الی 15.10 و 20الی 17.35 در کلاس 608 تشکیل می گردد.

کلاس استاد ذوالقدر یکشنبه مورخ 96/08/21 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد دارابی چهارشنبه مورخ 96/08/17 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد شیدا نایب محسنی شنبه مورخ 96/08/20 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد آقای قربانیان قهرودی شنبه مورخ 96/08/20 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد آقای عسلی درس حسابداری دولتی 2 دوشنبه مورخ 96/08/22 از ساعت 10.40الی 7.30 در کلاس 310 تشکیل می گردد.و جبرانی بعدی آن روز سه شنبه مورخ 96/08/23 از ساعت 20الی 16.50 در کلاس 101 تشکیل می گردد.

کلاس استاد تولیت یکشنبه مورخ 96/08/21 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد آقای مجید تاجیک  درس حسابرسی دولتی روز سه شنبه مورخ 96/08/23 از ساعت 15الی 13.30 و  16.40الی 15.10 در کلاس 404 تشکیل می گردد....و جبرانی بعدی از ساعت 18.20الی 16.50 و  20الی 18.30 در کلاس 310 تشکیل می گردد.

کلاس استاد آقای یگانگی سه شنبه مورخ 96/08/23 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد آقای فتوحی چهارشنبه مورخ 96/08/24 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم مدنی  درس روش تحقیق شنبه مورخ 96/08/27 از ساعت 18.45الی 16.20در کلاس 107 تشکیل می گردد....جبرانی بعدی سه شنبه مورخ 96/08/30 از ساعت 18.45الی 16.20 در کلاس 402  تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم هاشمی پورنصری دوشنبه مورخ 96/08/22 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد آقای فدایی پنجشنبه مورخ 96/09/02 تشکیل نمی گردد...جبرانی آن پنجشنبه مورخ 96/09/09 ازساعت 20الی 16.50 در کلاس 601 تشکیل می گردد.

کلاس استاد میثم جعفرزاده دوشنبه مورخ 96/08/22 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم لطیفی درس زبان خارجی عمومی روز چهارشنبه مورخ 96/09/01 از ساعت 9.55الی 7.30 و 12.20الی 9.55 در کلاس 104 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد فرساد درس تئوری حسابداری 2 جمعه مورخ 96/09/03 از ساعت 9.55الی 7.30 در کلاس 609 تشکیل می گردد...و جبرانی بعدی درس بررسی موارد خاص در حسابداری همان تاریخ از ساعت 13الی 9.55 در کلاس 609 تشکیل می گردد.

کلاس استاد بجنوردی چهارشنبه مورخ 96/08/24 و پنجشنبه مورخ 96/08/25 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد تاری وردی چهارشنبه مورخ 96/08/24 و پنجشنبه مورخ 96/08/25 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد آقای جنتی سه شنبه مورخ 96/08/23 تشکیل نمی گردد.

@@قابل توجه دانشجویان روز پنجشنبه استاد عسلی : کلاس جبرانی استاد عسلی درس حسابداری دولتی 2 روز شنبه مورخ 96/08/27 از ساعت 10.40الی 7.30 و جبرانی بعدی از ساعت 14.30الی 10.50 در کلاس 609 تشکیل می گردد.@@

کلاس استاد خانم مهردادی چهارشنبه مورخ 96/08/24 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد اردشیر بهاروند چهارشنبه مورخ 96/08/24 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد ابراهیم عباسی درس اقتصاد کلان پیشرفته 1 شنبه مورخ 96/08/27 از ساعت 9.55الی 7.30 در کلاس 608 و جبرانی بعدی درس زبان تخصصی از ساعت 11.35الی 9.55 نیزدر کلاس 608 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی دکتر ابراهیم عباسی درس سیاستهای تجاری و بازارهای بین المللی چهارشنبه مورخ 96/09/01 از ساعت 9.55الی 7.30 در کلاس 601 و از ساعت 12.20الی 9.55 در کلاس 503 تشکیل می گردد.

کلاس علی روحی پنجشنبه مورخ 96/08/25 تشکیل نمی گردد....جبرانی آن پنجشنبه مورخ 96/09/02 از ساعت 17.50الی 13در کلاس 509 تشکیل می گردد.

کلاس استاد آقای امین رنجبر پنجشنبه مورخ 96/08/25 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد سیدمرتضی صالحیان امیری  درس اصول حسابداری 1 پنجشنبه مورخ 96/09/02 تشکیل نمی گردد.... جبرانی آن شنبه مورخ 96/09/04 از ساعت 17.35الی 15.10 و 20الی 17.35 در کلاس 304 تشکیل می گردد.

کلاس استاد غلامرضا عباسی شنبه مورخ 96/08/27 تشکیل نمی گردد.

کلاس فوق العاده استاد آقای باغستانی درس اقتصاد خرد جمعه مورخ 96/09/03 از ساعت 15.50الی 13.30و 18.20الی 15.55 در کلاس 306 تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم ادیبی فر شنبه مورخ 96/08/27 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد رافیک نظریان دوشنبه مورخ 96/08/29 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد برات کریمی شنبه مورخ 96/08/27 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد آقای میرزا بابایی شنبه مورخ 96/08/27 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد شعربافی  دوشنبه مورخ 96/08/29 تشکیل نمی گردد.......جبرانی آن شنبه مورخ 96/09/04 از ساعت 16.40الی 13.30و 20الی 16.50 در کلاس 608 تشکیل می گردد.

کلاس استاد سامی کرمانی یکشنبه مورخ 96/09/05 تشکیل نمی گردد.

@@قابل توجه دانشجویان استاد خانم بهاره سمنار : امتحان میان ترم درس حقو ق ومقررات مدنی دوشنبه مورخ 96/09/13 برگزار می گردد.@@

کلاس استاد سعید محمدی چهارشنبه مورخ 96/09/01و پنجشنبه مورخ 96/09/02 تشکیل نمی گردد.

کلاس استادآقای مجدعاملی چهارشنبه مورخ 96/09/01 تشکیل نمی گردد.....جبرانی آن یکشنبه مورخ 96/09/05 از ساعت 9الی 7.30و 12.20الی 9.10 در کلاس 606 تشکیل می گردد.....همچنین جبرانی بعدی از ساعت 15الی 13.30 در کلاس 105 تشکیل می گردد.

کلاس استاد آقای حسن اسکندری سه شنبه مورخ 96/08/30 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم مریم حسینی بلوکایی دوشنبه مورخ 96/0829 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد رافیک نظریان سه شنبه مورخ 96/08/30 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد یاری فرد درس حسابداری صنعتی 2 جمعه مورخ 96/09/10 از ساعت 16.40الی 13.30 در کلاس 303 تشکیل می گردد.

کلاس استاد مصطفی حسینی سه شنبه مورخ 96/08/30 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد معصومه شجاعی درس اقتصاد کلان سه شنبه مورخ 96/09/07 از ساعت 16.40الی 15.10 در کلاس 404تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم جورابچی چهارشنبه مورخ 96/09/01 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد تاری وردی درس تئوری 2 ارشد سه شنبه مورخ 96/09/14 از ساعت 9.30الی 7.15 در اتاق 501 تشکیل می گردد......جبرانی بعدی درس تئوری دکتری سه شنبه 96/09/21 از ساعت 15.30الی 12.30 در کلاس 310 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد یگانگی درس تحلیل آماری دوشنبه مورخ 96/09/13 از ساعت 16.40الی 15.10 در کلاس 504 تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم ماه منیر مولایی سه شنبه مورخ 96/08/30 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد دقیقی درس اقتصاد ایران سه شنبه مورخ 96/09/07 از ساعت 15.55الی 13.30 در کلاس 404 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد آقای صلاحی درس برنامه ریزی اقتصادی ارشد  جمعه مورخ  96/09/10 از ساعت 9/55الی 7.30 و 12.20الی 9.55 در کلاس 609 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد آقای فتوحی درس پژوهش عملیاتی 2 جمعه مورخ 96/09/03از ساعت 9.55الی 7.30 و 12.20الی 9.55 در کلاس 203 تشکیل می گردد.....جبرانی بعدی شنبه مورخ 96/09/04 از ساعت 17.35الی 15.10در کلاس 305 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد  تاری وردی درس تئوری حسابداری 2 سه شنبه مورخ 96/09/28 از ساعت 9.30الی 7.15 در کلاس 503 تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم تاجیک  درس سیستم های اطلاعاتی چهارشنبه مورخ 96/09/01تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد پیمان پناهی نژاد پنجشنبه مورخ 96/09/02 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم مهردادی درس دانش خانواده چهارشنبه مورخ 96/09/08 از ساعت 9الی 7.30 در کلاس 209 تشکیل می گردد.........و ادامه ی کلاس از ساعت 15الی 13 می باشد .

کلاس جبرانی استاد خانم شیخ عبدالکریم درس اصول حسابداری 1یکشنبه مورخ 96/09/05 از ساعت 9.55الی 7.30 در کلاس 602 تشکیل می گردد.

کلاس استاد بجنوردی چهارشنبه مورخ 96/09/01 و پنجشنبه مورخ 96/09/02 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد ندا فدایی چهارشنبه مورخ 96/09/01 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد یاری فر پنجشنبه مورخ 96/09/02 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد ندا فدایی پنجشنبه مورخ 96/09/02 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد حبیب احمدی شنبه مورخ 96/09/04 تشکیل نمی گردد... ضمنا امتحان میان ترم در تاریخ 96/09/11 روز شنبه در ساعت تشکیل کلاس پابرجاست .

کلاس استاد میرصالحی پنجشنبه مورخ 96/09/02 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد باجلان پنجشنبه مورخ 96/09/09 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم عاطفه خسروی درس اقتصاد خرد از ساعت 13.30الی 12.20 در کلاس 307 تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم سجادی فرد یکشنبه مورخ 96/09/05تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد علی مظفری پنجشنبه مورخ 96/09/09 تشکیل نمی گردد.

کلاس استادآقای کیشانی فراهانی پنجشنبه مورخ 96/09/09 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد امامی یکشنبه مورخ 96/09/05 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی  خانم الماسی درس اخلاق شنبه مورخ 96/09/11 از ساعت 12.20الی 7.30  در کلاس 207 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد آقای نایبی درس انقلاب اسلامی جمعه مورخ 96/09/10 از ساعت 12.20الی 7.30 در کلاس 306 می گردد.

کلاس استاد خانم صادقی تبار یکشنبه مورخ 96/09/05 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد آقای رضاصفت سه شنبه مورخ 96/09/07 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد آقای فروزنده درس قرآن یکشنبه مورخ 96/09/05 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم ایلکا سه شنبه مورخ 96/09/07تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد رافیک نظریان سه شنبه مورخ 96/09/07 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد یگانگی درس پژوهش عملیاتی شنبه مورخ 96/09/11از ساعت 15.55الی 13.30 در کلاس 405 و یکشنبه مورخ 96/09/12 از ساعت 15.55الی 13.30 در کلاس 105 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد دامن کشیده درس اقتصاد خرد دکتری چهارشنبه مورخ 96/09/08از ساعت 9.55الی 7.30 در کلاس 501 تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم لیلا زمانی سه شنبه مورخ 96/09/07 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم حاجیان سه شنبه مورخ 96/09/14 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد کیقبادی یکشنبه مورخ 96/09/12 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد علی  روحی درس تئوری رفتارسازمانی  پنجشنبه مورخ 96/09/16 از ساعت 15.55الی 13.30 در کلاس 509 تشکیل می گردد.

کلاس استاد شیراوند چهارشنبه مورخ 96/09/08تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد حسن عابدی چهارشنبه مورخ 96/09/08 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد عبدالله مقدم پنجشنبه مورخ 96/09/09 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد محمدعلی بیداری بمدت 2هفته متوالی  مورخ 96/09/09 و 96/09/16 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم حیدرپور پنجشنبه مورخ 96/09/16 تشکیل نمی گردد.....جبرانی آن درس افکاروعقاید حسابداری شنبه مورخ 96/09/11 از ساعت 12.20الی 9.55 و در ادامه درس تحقیقات حسابداری از ساعت 15.55الی 13.30 در کلاس 506 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد آقای بهاروند درس زبان تخصصی 3 روزچهارشنبه ( سه هفته ی متوالی) مورخ 96/09/22و 96/09/29  و96/10/06

  از ساعت 15.10الی 13.30 در کلاس 306 تشکیل می گردد...و جبرانی بعدی از ساعت 20الی 18.30 در کلاس 407 تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم فراهانی آزاد پنجشنبه مورخ 96/09/09 و جمعه مورخ 96/09/10 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم نسرین رنجبر شمس درس حسابداری صنعتی 1 سه شنبه مورخ 96/09/14 از ساعت 12الی 7.30 در کلاس 305 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد عبدالله اسکندری درس پژوهش عملیاتی جمعه مورخ 96/09/10از ساعت 12.20الی 7.30 در کلاس 107 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد مرتضی صالحیان امیری درس اصول حسابداری 1 جمعه مورخ 96/09/10از ساعت 18.20الی 13.30 در کلاس 306 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد  حسین میرزایی درس آمار2 سه شنبه مورخ 96/09/14 از ساعت 18.20الی 16.50 در کلاس 402 تشکیل می گردد..و جبرانی بعدی درس اقتصاد سنجی 1 دوشنبه مورخ 96/09/13  از ساعت 19.15الی 16.50 در اتاق فکرتشکیل می گردد..و جبرانی بعدی درس ریاضیات برای اقتصاد پنجشنبه مورخ 96/09/23 از ساعت 17.35الی 15.10 در کلاس 601 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد یاری فرد درس بررسی مسائل کاربردی در حسابرسی جمعه مورخ 96/09/24 از ساعت 18.20الی 16.50  و16.40الی 15.10و 15 الی 13.30در کلاس 306 تشکیل می گردد.

کلاس استاد فرساد دوشنبه مورخ 96/09/13 تشکیل نمی گردد....جبرانی آن جمعه از تاریخ 96/09/10 , 96/09/17 , 96/09/24و 96/10/01 بمدت 4هفته ی متوالی ازساعت  10.40الی 7.30 درس بررسی مواردخاص و درس زبان تخصصی از ساعت 13الی 10.50 در کلاس 609 تشکیل می گردد.

کلاس استاد فیروزی پنجشنبه مورخ 96/09/16 تشکیل نمی گردد.

کلاس فوق العاده استاد باغستانی درس اقتصادخرد جمعه  96/09/24 از ساعت 15.55الی 13.30 و 18.20الی 15.55 در کلاس 303 تشکیل  می گردد.

کلاس استاد حسینی شالمایی درس حقوق بازرگانی یکشنبه مورخ 96/09/12  تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم اخوان درس کامپیوتر شنبه مورخ 96/09/18 از ساعت 10.40الی 7.30 در کلاس 204 تشکیل می گردد....و جبرانی بعدی روز دوشنبه 96/09/20 از ساعت 10.40الی 7.30 در کلاس 204 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد محسن راد درس ریاضی کاربردی 1 شنبه مورخ 96/09/18 از ساعت 18.20الی 15.55 در کلاس 207 تشکیل می گردد.

کلاس استاد باقری خوزانی درس قران یکشنبه مورخ 96/09/12 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد جمشیدی یکشنبه مورخ 96/09/12 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم نسرین رنجبرشمس درس اصول حسابداری 1 جمعه مورخ 96/09/17 از ساعت 10.40الی 7.30 در کلاس 203 تشکیل می گردد.

کلاس استاد میرزاده یکشنبه مورخ 96/09/12 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم ربانی پنجشنبه مورخ 96/09/16 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم مریم رضایی روز سه شنبه 96/09/14 فقط کلاس 10.40الی 7.30 تشکیل نمی گردد ..کلاس بعد از ظهر دایر می باشد.

کلاس استاد مسعود شاهوردی یکشنبه مورخ 96/09/12 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد صادقی سیاح دوشنبه مورخ 96/09/13 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد رافیک نظریان دوشنبه مورخ 96/09/13 و سه شنبه مورخ 96/09/14  تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم صادقی تبار درس حسابداری صنعتی 1  شنبه مورخ 96/09/18 از ساعت 15.55الی 13.30 در کلاس 501 تشکیل می گردد......جبرانی بعدی روز  شنبه مورخ 96/09/25 از ساعت 15.55الی 13.30 در کلاس 107 تشکیل می گردد.

کلاس استاد کیقبادی درس مدیریت تولید و عملیات جبرانی روز یکشنبه ساعت 9.55الی 7.30 در روز دوشنبه مورخ 96/09/20 ساعت 9.55الی 7.30 در کلاس 604 تشکیل می گردد.و کلاس 12.20الی 9.55 روز یکشنبه در روز سه شنبه مورخ 96/09/21  از ساعت 9.55الی 7.30 در کلاس 506 تشکیل می گردد.

کلاس ساعت اول استاد محمدمحمودی  از ساعت 17.35الی 15.10دوشنبه مورخ 96/09/13 تشکیل نمی گردد .ضمنا دانشجویان ساعت اول می توانند در ساعت دوم شرکت نمایند(ادغام ساعت اول در ساعت دوم )

کلاس جبرانی استاد بهاروند  درس صنعتی 1 جمعه مورخ 96/09/17 و 96/09/24 و 96/10/01از ساعت 20الی 11 در کلاس 307 به مدت سه هفته ی متوالی  تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم سجادی فر شنبه مورخ 96/09/18  تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد رضاصفت  درس بودجه دولتی شنبه مورخ 96/09/18 از ساعت 16.40الی 15.10 در کلاس 302 تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم شیخ عبدالکریم پنجشنبه مورخ 96/09/16 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم فرین حسن زاده پنجشنبه مورخ 96/09/16 تشکیل نمی گردد.

کلاس استادتاری وردی پنجشنبه مورخ 96/09/16  تشکیل نمی گردد....جبرانی آن جمعه مورخ 96/09/24 از ساعت 12.20الی 7.30 و جمعه مورخ 96/10/01  از ساعت 12.20الی 7.30 در کلاس 603 تشکیل می گردد.

کلاس   درس زبان تخصصی استاد فلیحی روز چهارشنبه ساعت 15الی 13.30,  جبرانی آن در روز دوشنبه  مورخ 96/09/20 از ساعت 10.40الی 9.10و 9الی 7.30در کلاس 501تشکیل می گردد.و کلاس 20الی 18.30 چهارشنبه ,جبرانی آن  در روز دوشنبه مورخ96/09/20 از ساعت 12.20الی 10.50در کلاس 501 تشکیل میگردد.

کلاس جبرانی استادفلیحی درس نظریه های پولی پیشرفته سه شنبه مورخ  96/09/21و سه شنبه مورخ 96/09/28 دو هفته ی متوالی از ساعت 20الی 18.30 در کلاس 601 تشکیل  می گردد.

کلاس جبرانی استاد فلیحی درس سیستم های دینامیکی 2 سه شنبه مورخ 96/09/21 از ساعت 9.55الی 7.30در کلاس 501 تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم یعقوبی سه شنبه مورخ 96/09/14 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم توانگر درس مدیریت اوراق بهادار و سرمایه گذاری جمعه مورخ 96/09/24  از ساعت 12.20الی 9.55 و 9.55الی 7.30 در کلاس 510 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم فراهانی آزاد درس مبانی سازمان و مدیریت روز پنجشنبه  مورخ 96/10/07 از ساعت 12.25الی 10  در کلاس 209 تشکیل می گرددوجبرانی بعدی درس زبان تخصصی جمعه مورخ 96/10/01 از ساعت 12.25الی 10 در کلاس 202 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خسرویان عرب درس کلیات قوانین و مقررات مالی دولتی روز جمعه مورخ 96/09/24 از ساعت 12.20الی 10.50و 10.40الی 9.10 در کلاس 507 تشکیل می گرددو جبرانی بعدی درس حسابداری دولتی تطبیقی روز جمعه مورخ 96/10/01 از ساعت 12.20الی 10.50و 10.40الی 9.10 در کلاس 507 تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم جلایر شنبه مورخ 96/09/18 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد مهناز احمدیان شنبه مورخ 96/09/18 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم علوی دوشنبه مورخ 96/09/20 تشکیل نمی گردد جبرانی آن جمعه مورخ 96/09/24 از ساعت 14.30الی 10.50 و 10.40الی 7.30 در کلاس 402 تشکیل می گردد.

کلاس فوق العاده استاد هادی محمدی شنبه مورخ 96/09/25 و شنبه مورخ 96/10/02 از ساعت 9.55الی 7.30 در کلاس 303 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد حبیب احمدی درس پول وارز جمعه مورخ 96/09/24 از ساعت 12.20الی 9.55و 9.55الی 7.30  در کلاس 406 تشکیل می گردد...و جبرانی بعدی نیز جمعه مورخ 96/10/01 ازساعت 12.20الی 9.55و 9.55الی 7.30 در کلاس 406 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم ادیبی فرشنبه مورخ 96/10/02 از ساعت 18.30الی 15.55 در کلاس 203 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم نگین فرشاد درس آمار سه شنبه مورخ 96/09/28 از ساعت 16.40الی 1330 در کلاس 404 تشکیل می گردد.

کلاس استاد آقای باقری خوزانی یکشنبه مورخ 96/09/19 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم سامی کرمانی درس ریاضی 2 سه شنبه مورخ 96/09/21 ازساعت 12.20الی 9.55 در کلاس 209 تشکیل می گردد....و جبرانی بعدی پنجشنبه مورخ96/09/23 از ساعت 18.20الی 15.55 درکلاس 105 تشکیل می گردد.

کلاس استاد مقدم درس اصول 2 سه شنبه مورخ 96/09/21 از ساعت 19.15الی 15.55 در کلاس 402 تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم معصومه صادقی درس فارسی جمعه 96/09/24 تشکیل نمی گردد جبرانی آن جمعه مورخ 96/010/01 از ساعت 12.20الی 7.30 در کلاس 203 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم الماسی شنبه مورخ 96/09/25 از ساعت 12.20الی 7.30 در کلاس 207 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم دشتبان درس برنامه ریزی و اقتصاد ریاضی شنبه مورخ 96/09/25 از ساعت 12.20الی 7.30 در کلاس 406 تشکیل می گرددد.....وجبرانی بعدی درس اقتصاد کلان حسابداری شنبه مورخ 96/010/02 از ساعت 12.20الی 7.30 در کلاس 406 تشکیل می گردد....و جبرانی بعدی  درس برنامه ریزی و اقتصاد ریاضی چهارشنبه مورخ 96/09/29 از ساعت 12.20الی7.30 در کلاس 404 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم سامی کرمانی درس پژوهش 1 دوشنبه مورخ 96/09/27 از ساعت 15.55الی 13.30 در کلاس 310 و جبرانی بعدی سه شنبه مورخ 96/09/28 از ساعت 15.55الی 13.30 در کلاس 205 تشکیل می گردد.

کلاس فوق العاده استاد آقای افشار درس ریاضیات پنجشنبه مورخ 96/09/23 از ساعت 14 الی 12  در کلاس 310 تشکیل می گردد.

کلاس استاد سیاوش محمودی درس پیشرفته 1 سه شنبه مورخ 96/09/21 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد رافیک نظریان دوشنبه مورخ 96/09/20و سه شنبه مورخ 96/09/21 تشکیل نمی گردد. هفته ی آینده کلاس با حضور استاد رافیک نظریان تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد گنجیانی درس اندیشه 2 جمعه مورخ 96/09/24 از ساعت 12.20الی 7.30 و بعدازظهر از ساعت 18.20الی 13.30 در کلاس 407 تشکیل می گردد.

کلاس استاد سودبخش دوشنبه مورخ 96/09/20 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم نیکوکلام درس کلان حسابداری دوشنبه مورخ 96/09/27 از ساعت 15.55الی 13.30 در کلاس 205 تشکیل می گردد.

کلاس استاد سود بخش دوشنبه 96/09/27 تشکیل نمی گردد.. جبرانی آن درس صنعتی 3 با مشخصه 5047 یکشنبه 96/09/26 از ساعت 20الی 16.50 در کلاس 205 تشکیل می گرددو جبرانی بعدی سه شنبه مورخ 96/09/28 از ساعت 20الی 16.50 در کلاس 205 تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم زهرا لشگری سه شنبه مورخ 96/09/21 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد سعید نایب درس نظامهای اقتصادی جمعه مورخ 96/10/08 ازساعت 12.20الی  و9.55 در کلاس 601 ودرس اقتصادایران از ساعت 18.20الی 13.30در کلاس 608 تشکیل می گردد.

جبرانی استادنایب درس نظامهای اقتصادی  شنبه مورخ 96/10/02 از ساعت 18.20الی 15.55 در کلاس 601 تشکیل می گرددو جبرانی بعدی  روش تحقیق دکتری چهارشنبه مورخ 96/10/06 از ساعت 20الی 18.30 در اتاق فکر تشکیل می گردد.

کلاس استاد داود حسنی چهارشنبه مورخ 96/09/22و پنجشنبه مورخ 96/09/23 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد بیداری درس میانه 2 جمعه مورخ 96/010/01 از ساعت 8صبح الی 8شب در کلاس 405تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم ماه منیر مولایی درس روانشناسی سازمانی جمعه موخ 96/09/24 از ساعت 12.20الی 10.50 در کلاس 105 تشکیل می گردد.و جبرانی بعدی از ساعت 14.30الی 13 در کلاس 206 تشکیل می گردد.

کلاس استاد سهیل محمدحسن زاده چهارشنبه مورخ 96/09/29 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد یگانگی دوشنبه مورخ 96/09/27و سه شنبه مورخ 96/09/28 تشکیل نمی گردد....جبرانی آن درس تحلیل آماری دوشنبه مورخ 96/10/04 از ساعت 16.40الی 15.10در کلاس 304 تشکیل می گرددو جبرانی درس پژوهش عملیاتی شنبه مورخ 96/10/02از ساعت 18.20الی 13.30 در کلاس 608 تشکیل می گردد.

کلاس استاد جلایر شنبه مورخ 96/09/25 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم کوزه گر شنبه مورخ/ 96/09/25 تشکیل نمی گردد جبرانی آن جمعه مورخ 96/10/01 از ساعت 17.50الی13 در کلاس  402 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم سجادی فر درس ریاضیات و کاربرد آن درمدیریت چهارشنبه مورخ 96/09/29  از ساعت 15.25الی 13 در کلاس 310 تشکیل می گردد..و از ساعت 12.20الی 9.55و 9.55الی 7.30 در کلاس 404 تشکیل می گردد.

کلاس استاد ستایشی شنبه مورخ 96/09/25 تشکیل نمی گرددجبرانی آن دوشنبه مورخ 96/09/27 از ساعت 17.35الی 16 در کلاس 310 تشکیل می گردد.

کلاس استاد رحمانی خلیلی شنبه مورخ 96/09/25 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد علی رضایی درس اصول 3 جمعه مورخ 96/10/01 از ساعت 12.20الی 8 در کلاس 207 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد الستی درس اصول 2 جمعه مورخ 96/10/01 از ساعت 20الی 13 در کلاس 306 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد فیروزی  درس تاریخ تمدن جمعه مورخ 96/10/01 از ساعت 18.20الی 13.30در کلاس  405  تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد طیب لی دوشنبه مورخ 96/09/27 از ساعت 12الی 9 در کلاس  606   تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد اسماعیلی فر درس حقوق تجارت  جمعه مورخ 96/10/01از ساعت 20الی 16.50 در کلاس 107 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد کرباسی  درس مدیریت تولید  یکشنبه مورخ 96/10/03 از ساعت 19.15الی 16.50 در کلاس 204 تشکیل می گرددو جبرانی بعدی سه شنبه مورخ 96/10/05  از ساعت 19.15الی 16.50 در کلاس 205 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد مریم رضایی درس اصول 3  شنبه مورخ 96/10/02 ازساعت 10.40الی 7.30 در کلاس 609 تشکیل می گردد.

کلاس استاد ساداتی درس پول وارزو بانکداری یکشنبه مورخ 96/09/26  تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد امامی درس حسابرسی 2 جمعه مورخ 96/10/01 از ساعت 17.20الی 13 در کلاس 206 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد میرزاده درس ریاضی جمعه مورخ 96/10/01 ازساعت 17.30الی 14.30 درکلاس 402 تشکیل می گردد.و جبرانی بعدی درس آمار ازساعت 20الی 17.35 در همان کلاس 402 تشکیل می گردد....و جبرانی بعدی درس ریاضیات و کاربردآن در مدیریت شنبه مورخ 96/10/02 از ساعت 18.20الی15.55و 15.55الی 13.30در کلاس 107 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم وهاب زاده جمعه مورخ 96/10/01 درس مالیه عمومی از ساعت 12.20الی 10.50و10.40الی 9.10در کلاس 502و جبرانی بعدی درس پول و ارزو بانکداری از ساعت 16.10الی 14.40 و 14.30الی 13 درکلاس 502 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد جمشیدی درس زبان تخصصی2 جمعه مورخ 96/10/01 از ساعت 12.20الی 7.30در کلاس 506 تشکیل می گرددو جبرانی بعدی جمعه مورخ 96/10/08 از ساعت 12.20الی 7.30در کلاس 506 تشکیل می گردد.

کلاس استاد غلامرضا عباسی درس ارزیابی طرحای اقتصادی شنبه مورخ 96/10/02 از ساعت الی 17.30الی 15.30در کلاس 607 تشکیل می گردد.

کلاس استاد خانم ایلکا دوشنبه مورخ 96/09/27 و سه شنبه مورخ 96/09/28 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم جلایر دوشنبه مورخ 96/09/27 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم محمدزاده اصل جمعه مورخ 96/10/01درس بخش عمومی از ساعت 9.55الی 7.30 و درس مالیه عمومی و خط مشی دولتها از ساعت 12.20الی 9.55و درس مالیه عمومی از ساعت 14.30الی 13 در کلاس 509 تشکیل می گردد.

کلاس استادخانم نیکوکلام دوشنبه مورخ 96/09/27 تشکیل نمی گرددجبرانی آن جمعه مورخ 96/10/01 از ساعت 12.20الی 9.10 در کلاس 203 تشکیل می گردد.

کلاس استاد گنجیانی درس اندیشه اسلامی 2 امروز مورخ 96/09/27 از ساعت 20الی 16.30 درسالن اجتماعات طبقه هفتم تشکیل می گردد(تجمیع سه کلاس )

کلاس استاد ستایشی دوشنبه مورخ 96/09/27 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم یعقوبی درس زبان خارجی 3 سه شنبه 96/09/28  از ساعت 16.40الی 15.10درکلاس 404 و جبرانی بعدی سه شنبه 96/10/05 از ساعت 16.40الی 15.10در کلاس 404 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد رافیک نظریان درس اقتصادکلان پنجشنبه مورخ 96/09/30از ساعت 20الی 16.50و 16.40الی 13.30 درکلاس 310 تشکیل می گرددو جبرانی بعدی همان درس جمعه مورخ 96/10/01 از ساعت 12.20الی 10.50و 10.40الی 7.30 در کلاس 310تشکیل می گرددو جبرانی بعدی همان درس جمعه 96/10/08 از ساعت 12.20الی 10.50و 10.40الی 7.30 در کلاس 310 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد رافیک نظریان درس عملیات بانکی داخلی دوشنبه مورخ 96/10/04 از ساعت 12.20الی 10.50در کلاس 407 تشکیل می گردد. و جبرانی بعدی درس عملیات بانکی خارجی از ساعت 14.30الی 13 در کلاس 401 تشکیل می گرددو جبرانی بعدی درس عملیات بانکی داخلی شنبه مورخ 96/10/02 ازساعت 10.40الی 9.10و 9الی 7.30 در کلاس 607 تشکیل می گرددو جبرانی بعدی درس عملیات بانکی خارجی ازساعت 14.30الی 13 و 12.20الی 10.50در کلاس 607 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم ربانی درس مبانی رفتارسازمانی  دوشنبه مورخ 96/10/04 ازساعت 18.20الی 15.55 در سالن اجتماعات تشکیل می گردد.

کلاس ساعت 18.20الی 15.10 استاد خانم حیدرپور چهارشنبه مورخ 96/09/29  ازساعت 13.30الی 12و 10.50الی 9.20 در کلاس 405 تشکیل می گردد .

کلاس استاد خانم سیما سعادت اختر چهارشنبه مورخ 96/09/29 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم نیکوکلام درس اقتصادکلان حسابداری شنبه مورخ 96/10/02 از ساعت 15.55الی 13.30در کلاس 105 تشکیل می گردد...وجبرانی بعدی درس اقتصادکلان 2 یکشنبه مورخ 96/10/03از ساعت 16.40الی 13.30 در کلاس 105 تشکیل می گردد.

کلاس استاد سعید محمدی پنجشنبه 96/09/30 تشکیل نمی گردد.

کلاس ساعت اول استاد آقای رهنمافر سه شنبه مورخ 96/09/28 از ساعت 15.55الی 13.30 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم رفعت میلانی درس مالیه عمومی یکشنبه مورخ 96/10/03 از ساعت 9.55الی 7.30در کلاس 105 تشکیل و جبرانی بعدی درس برنامه ریزی توسعه ازساعت 12.20الی 9.55 در کلاس 105 تشکیل می گردد.

کلاس استاد غلامرضا عباسی سه شنبه مورخ 96/09/28 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد خانم لیلا زمانی سه شنبه مورخ 96/09/28 تشکیل نمی گردد.

کلاس  فقط ساعت 15.55الی 13.30 استاد نصابیان پنجشنبه مورخ 96/09/30 تشکیل نمی گردد..جبرانی آن پنجشنبه مورخ 96/10/07 ازساعت 18.20الی 15.55 در کلاس 606 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم هدی اسکندر درس صنعتی 3  یکشنبه مورخ 96/10/03از ساعت 16.40الی 13.30 در کلاس 104 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استادمظفری جمعه مورخ 96/10/01 ازساعت 12.20الی 9.55 درس پول وارزو بانکداری در کلاس 501 تشکیل می گردد.

کلاس استاد بهزاد مشهدی درس برنامه ریزی اقتصادی و توسعه پنجشنبه مورخ 96/09/30 تشکیل نمی گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم احیایی درس حسابرسی سیستم های کامپیوتری ارشد شنبه مورخ 96/10/02 از ساعت 12.20الی 9.55و 9.55الی 7.30 در کلاس 602 تشکیل می گرددو جبرانی بعدی درس میانه 1 کارشناسی سه شنبه مورخ 96/10/05 از ساعت 14.30الی 10.50و 10.40الی 7.30 در کلاس 310تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم شیخ عبدالکریم  درس اصول حسابداری 1 یکشنبه مورخ 96/10/03 از ساعت 9.55الی 7.30در کلاس 602 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد غلامرضا عباسی درس پول وارز وبانکداری یکشنبه 96/10/03 از ساعت 15الی 13.30و 12.20الی 10.50 در کلاس 310تشکیل می گردد...و جبرانی بعدی درس تامین منابع مالی بورس و اوراق بهادار از ساعت 16.40الی 15.10 در کلاس 310تشکیل می گردد.

کلاس استاد ستایشی شنبه مورخ 96/10/02 تشکیل نمی گردد...جبرانی آن دوشنبه مورخ 96/10/04 از ساعت 18.20الی 15.55 در کلاس 310 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم نایب محسنی  دوشنبه مورخ 96/10/04 از ساعت 12.20الی 9.55و 9.55الی 7.30 در کلاس 204 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد امامی  درس حسابرسی 2 جمعه مورخ 96/10/08  ازساعت 15.30الی 13 درکلاس 206 تشکیل می گردد.دانشجویانی که به هردلیل دراین ساعت نمی توانند شرکت نمایند در کلاس 10الی 8 و یا 12الی 10  می توانند حضور یابند.

کلاس جبرانی استاد پاک سرشت درس تاریخ تحلیلی شنبه مورخ 96/10/09 از ساعت 12.20الی 7.30 در کلاس 608 تشکیل می گردد...جبرانی بعدی درس  تاریخ تمدن از ساعت 18.20الی 1330 در کلاس 608 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی  استاد قربانیان قهرودی درس اصول 3 جمعه مورخ 96/10/08 از ساعت 11الی 9 در کلاس 109 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استادفلیحی درس اقتصادکلان چهارشنبه مورخ 96/10/06 ازساعت 12.20الی 9.55و 9.55الی 7.30 در کلاس 601 تشکیل می گرددو جبرانی بعدی درس زبان تخصصی پنجشنبه مورخ 96/10/07 از ساعت 16.40الی 15.10و 15الی 13.30 در کلاس 310تشکیل می گرددو جبرانی بعدی درس زبان تخصصی شنبه مورخ 96/10/09 از ساعت 16.40الی 15.10و 15الی 13.30 در کلاس 607 تشکیل می گردد/./

کلاس فوق العاده استاد آقای افشار درس ریاضی جمعه مورخ 96/10/08 از ساعت 9/55الی 7.30 در کلاس 206 تشکیل می گردد.

کلاس استاد کیقبادی سه شنبه مورخ 96/10/05 تشکیل نمی گردد.

کلاس استاد کیقبادی پنجشنبه مورخ 96/10/07 تشکیل نمی گردد...جبرانی آن روزچهارشنبه مورخ 96/10/06 از ساعت 14.30الی 13 در کلاس 306 تشکیل می گردد.

کلاس استاد تقی پور چهارشنبه مورخ 96/10/06 تشکیل نمی گردد..جبرانی آن درس انقلاب شنبه مورخ 96/10/09 از ساعت 18.20الی 13.30در کلاس 601 تشکیل می گردد.

کلاس فوق العاده استاد اسلامی مفیدآبادی درس پیشرفته 1 روز یکشنبه 96/10/10 ازساعت 12.20الی 9.55و درس صنعتی از ساعت 9.55الی 7.30در کلاس 310 تشکیل می گردد.

کلاس استاد حسن عابدی پنجشنبه مورخ 96/10/07 تشکیل نمی گردد...جبرانی آن شنبه مورخ 96/10/09 ازساعت 18.20الی 13.30 در کلاس 107 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد قضایی یزدی درس اصول حسابداری 2 دوشنبه مورخ 96/10/11 از ساعت 16.40الی 13.30 در کلاس 603 تشکیل می گردد.

کلاس جبرانی استاد خانم رنجبر شمس درس حسابداری صنعتی 1 جمعه مورخ 96/10/08 از ساعت 16الی 13و 12 الی 9 در کلاس 402 تشکیل می گردد.