مدیر گروه

 

مشخصات شخصی:
 
             نام و نام خانوادگی: هادی محمدی محمدی  
وضعیت: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
گروه آموزشی : اقتصاد 
مرتبه علمی : استادیار
تاریخ و محل تولد:1351- تهران
 
  
 مشخصات تحصیلی :
 
دکتری : مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی 
 
 
سمت های اجرایی :

 

  • مدیرگروه اقتصاد نظری، صنعتی و کشاورزی از 6/3/1393
  • رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد ،1390-1387
  • مدیر پژوهش ،1388-1386 

 سوابق آموزشی :      

 

  •  استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکز
  • عضو هیئت علمی  دانشگاه آزاد اسلامی  از سال 1380 تا کنون

 

آدرس پست الکترونیکی :

 
               hm_mohamady@iauctb.ac.ir