درباره گروه

درباره گروه

گروه  اقتصاد نظری از سال تحصیلی 64-1363 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد نظری آغاز به فعالیت نموده و در حال حاضر به 3 گرایش : اقتصاد نظری و اقتصاد صنعتی و اقتصاد کشاورزی در مقطع کارشناسی  و 4  رشته علوم اقتصادی ،توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، اقتصاد انرژی و بازاریابی محصولات کشاورزی و در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری علوم اقتصادی به جذب دانشجو می پردازد . در حال حاضر 23 عضو هیات علمی تمام وقت (17 مورد استادیار و 1 دانشیار و 5 مربی ) برای  آموزش و تربیت فرهیختگان اشتغال دارند.