درباره گروه

درباره گروه

گروه حسابداری  از سال تحصیلی 63-1362  آغاز به فعالیت نموده و در حال حاضر با گرایشهای حسابداری دولتی- حسابداری مالیاتی - حسابداری حسابرسی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته علمی و کاربردی و کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشجو جذب می کند . در حال حاضر 22 عضو هیات علمی تمام وقت (16 مورد استادیار و 3 دانشیار و 13 مربی ) برای  آموزش و تربیت فرهیختگان اشتغال دارند.