اخبار و اطلاعیه ها

اخبار و اطلاعیه ها

1- درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی در ایران برای ورودیهای 91 به بعد اجباری می باشد .

2- از دروس معارف فقط یک درس را می توانید انتخاب کنید .

3- بیش از 3 جلسه غیبت در دروس معارف  از امتحان ترم محروم خواهید شد

4- طبق بخشنامه شماره 100742/30  مورخ 16/11/93 معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و بر اساس مصوبه 842 مورخ        10/6/92 شورای برنامه ریزی آموزش عالی به اطلاع می رساند : 

دروس عمومی تربیت بدنی 1و2 به شرح ذیل تغییر نموده اند و از زمان ابلاغ این بخشنامه اجرای آن برای کلیه دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی (همه ورودی ها ) که دروس عمومی تربیت بدنی 1و2 یا یکی از آنها را نگذرانده اند ، الزامی است . 

- درس "تربیت بدنی " جایگزین درس " تربیت بدنی 1" می گردد.

- درس "ورزش 1" جایگزین درس "تربیت بدنی 2" می گردد.

- درس " تربیت بدنی ویژه " برای دانشجویان دارای شرایط خاص جایگزین درس "تربیت بدنی 1" می گردد.

- درس "ورزش ویژه "برای دانشجویان دارای شرایط خاص جایگزین درس "تربیت بدنی 2" می گردد.

این مصوبه به دلیل ابلاغ دیر هنگام بخشنامه و برنامه ریزی درسی و شروع کلاسها از نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 برای دانشجویان کلیه مقاطع کاردانی ، کارشناسی لازم الاجرا است .

==================================================================================================================