اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه مهم جهت دانشجویان کارشناسی رشته اقتصاد حمل ونقل

قابل توجه دانشجویان کارشناسی رشته اقتصاد حمل ونقل

اخذ دروس نامبرده ذیل :
 - اقتصاد شهری
- اقتصاد حمل ونقل
- اقتصاد منطقه ای
- برنامه ریزی حمل ونقل

به اطلاع شما عزیزان میرساند که دروس نامبرده به علت نبودن اساتید در ترم بعد (نیمسال دوم 94-93) ارائه نمی گردد. بدیهی است دانشجویان ترم آخر و ... در صورت نیاز موظف به ثبت نام در ترم جاری (نیمسال اول 94-93) می باشند . در غیر این صورت عواقب این امر به عهده خود دانشجو می باشد.

دانشجویانی که در ترم جاری (نیمسال اول 95-94 )درس جامعه شناسی روستایی را اخذ نموده اند برای کسب اطلاعات بیشتر از منابع درس به استاد جناب آقای دکتر رجبی در روز های

دوشنبه از ساعت 17/50-13/00 به کلاس306 مراجعه فرمایید.

دانشجوی گرامی آقای مرتضی حمیدی با شماره دانشجویی 87018013600 جهت کسب اطلاع از منابع درس جامعه شناسی روستایی به استاد دکتر رجبی روزهای دوشنبه ازساعت

13/00-17/50 به کلاس 306 مراجعه فرمایید

=======================================================================