مدیر گروه

مشخصات شخصی:
 
             نام و نام خانوادگی  : خشایار سید شکری
وضعیت: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
گروه آموزشی : اقتصاد 
مرتبه علمی : استادیار
تاریخ و محل تولد:1354- تهران
 
  
 مشخصات تحصیلی :
 
دکتری : اقتصاد از واحد علوم و تحقیقات  
 
 
سمت های اجرایی :

 

  • مدیرگروه اقتصاد بازرگانی و حمل و نقل و پول وبانکداری

 

 سوابق آموزشی :      

 

  •  استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکز
  • عضو هیئت علمی  دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران مرکز از سال 1379 تا کنون