مدیر گروه

مشخصات شخصی:

 

           نام و نام خانوادگی  : خشایار سید شکری

وضعیت: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

گروه آموزشی : اقتصاد 

مرتبه علمی : استادیار

تاریخ و محل تولد:1354- تهران

 
  

 مشخصات تحصیلی :

 

دکتری : اقتصاد از واحد علوم و تحقیقات  

 
 

سمت های اجرایی :

 

  • مدیرگروه اقتصاد بازرگانی و حمل و نقل و پول وبانکداری

 

 سوابق آموزشی :      

 

  •  استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکز

  • عضو هیئت علمی  دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران مرکز از سال 1379 تا کنون

دانلود رزومه