درباره گروه

درباره گروه

گروه  اقتصاد بازرگانی از سال تحصیلی 64-1363 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی  آغاز به فعالیت نموده و در حال حاضر با گرایشهای  : اقتصاد  حمل ونقل و اقتصاد  پول و بانکداری در مقطع کارشناسی به جذب دانشجو می پردازد . در حال حاضر 19 عضو هیات علمی تمام وقت (14 مورد استادیار و -  دانشیار و5 مربی ) برای  آموزش و تربیت فرهیختگان اشتغال دارند.

قابل ذکر است که گرایش  اقتصاد حمل ونقل برای  ورودیهای جدید امکان پذیر نمی باشد.