گروه اقتصاد بازرگانی و حمل ونقل

لیست اعضاء هیأت علمی گروه آموزشی اقتصاد بازرگانی و حمل و نقل  در دانشکده اقتصاد وحسابداری

 ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

 

1

علی اصغر اسماعیل نیا کتابی      

استادیار

 

2

فرزین  اربابی

استادیار

 

3

بیژن باصری

استادیار

 

4

محمدرضا میرزایی نژاد

استادیار

 

5

هادی محمدی  محمدی

استادیار

 

6

هوشنگ مومنی وصالیان

استادیار

 

7

غلامرضا عباسی

استادیار

 

8

رویا سیفی پور

استادیار

 

9

سکینه صفری                         

استادیار

 

10

نازی محمدزاده اصل                

استادیار

 

11

آزاده محرابیان                        

استادیار

 

12

خشایار سیدشکری                  

استادیار

 

13

 

 

 

14

علیرضا دقیقی اصلی            

استادیار

 

15

رضا رحیمی

مربی

 

16

بهزاد مشهدی کردی             

مربی

 

17

محمد مجد عاملی

مربی

 

18

پروین نیکوکلام مظفر          

مربی

 

19

نیلوفر مرادحاصل

استادیار