گروه اقتصاد

                                                   دانشجویان دوره کارشناسی ارشدگروه اقتصاد

نام نام خانوادگی رشته تحصیلی ایمیل آکادمیک
فریبا ابراهیم خواه خلیفه محله توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی far.ebrahimkhahkhalifeh.eco@iauctb.ac.ir
مریم ابراهیمی علوم اقتصادی mar.ebrahimi.eco@iauctb.ac.ir
مهرناز ابرهام علوم اقتصادی meh.abarham.eco@iauctb.ac.ir
نینا احمدی علوم اقتصادی Nin.Ahmadi.eco@iauctb.ac.ir
سمیرا احمدیان علوم اقتصادی Sam.Ahmadian.eco@iauctb.ac.ir
محمود اخلاقی کاسانی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی MAH.AKHLAGHIKASANI.eco@iauctb.ac.ir
سعید اخوان  برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی sae.akhavan.eco@iauctb.ac.ir
بتول ارین فر علوم اقتصادی bat.aryanfar.eco@iauctb.ac.ir
زهرا اسدی اقتصادانرژی Zah.Asadi.eco@iauctb.ac.ir
علی اسفندانی اقتصادانرژی ali.esfandani.eco@iauctb.ac.ir
ساناز اسکندری کهران علوم اقتصادی san.eskandarikahran.eco@iauctb.ac.ir
سیده سعیده اسلامی کردی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی sey.eslamikordi.eco@iauctb.ac.ir
بابک اسماعیلی علوم اقتصادی bab.esmaeili.eco@iauctb.ac.ir
حمید اسماعیلی اقتصادانرژی Ham.Esmaili.eco@iauctb.ac.ir
مسعود اشکانی پردستی اقتصادانرژی Mas.Ashkanipardasti.eco@iauctb.ac.ir
امیر اصغری علوم اقتصادی ami.asghari.eco@iauctb.ac.ir
کبری اصغری تکدام برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی kob.asgharitakdam.eco@iauctb.ac.ir
غلامرضا اعتمادی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی gho.etemadi.eco@iauctb.ac.ir
حسین افتخاری اقتصادانرژی Hos.Eftekhari.eco@iauctb.ac.ir
نرگس افکار برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی nar.afkar.eco@iauctb.ac.ir
داود اقاجان نشتایی علوم اقتصادی dav.aghajannashtaee.eco@iauctb.ac.ir
فاطمه اقاصالح علوم اقتصادی Fat.Aghasaleh.eco@iauctb.ac.ir
سیروان اقایی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی sir.aghaie.eco@iauctb.ac.ir
گلزار اقایی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی gol.aghaei.eco@iauctb.ac.ir
مهدی اقایی جزه اقتصادانرژی Meh.Aghaeijezeh.eco@iauctb.ac.ir
علی اکبری توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ali.akbari.eco@iauctb.ac.ir
محمد اکبری علوم اقتصادی Moh.Akbari.eco@iauctb.ac.ir
محمد امیدی قنبری علوم اقتصادی moh.omidighanbari.eco@iauctb.ac.ir
فاطمه باباپور طلوتی اقتصادانرژی FAT.BABAPOUR.eco@iauctb.ac.ir
حسین بازمانی اقتصادانرژی hos.bazmani.eco@iauctb.ac.ir
عباس باصری باریکرسفی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی Abb.BaseriBaricrasfi.eco@iauctb.ac.ir
پگاه باقرپور برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی peg.bagherpour.eco@iauctb.ac.ir
محمدرضا بستانی اقتصادانرژی Moh.Bostani.eco@iauctb.ac.ir
زهرا بلندقامت علوم اقتصادی Zah.Bolandghamat.eco@iauctb.ac.ir
محبوبه بنار توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی mah.banar.eco@iauctb.ac.ir
پریناز بهرامی علوم اقتصادی par.bahrami.eco@iauctb.ac.ir
مریم بهمنی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی mar.bahmani.eco@iauctb.ac.ir
بیتا بیژنی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی bit.bijani.eco@iauctb.ac.ir
کاوه پرهیزکار علوم اقتصادی kav.parhizkar.eco@iauctb.ac.ir
محمدرضا پزشکی اقتصادانرژی MOH.PEZESHKI.eco@iauctb.ac.ir
پروانه پور عبداله برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی par.pourabdollah.eco@iauctb.ac.ir
محمد حسین پوربخشیان توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی moh.porbakhshian.eco@iauctb.ac.ir
مریم پورشبیری اقتصادانرژی mar.pourshobeiri.eco@iauctb.ac.ir
لیلا پیروز علوم اقتصادی ley.pirooz.eco@iauctb.ac.ir
مریم پیری اقتصادانرژی MAR.PIRI.eco@iauctb.ac.ir
محبوبه تایبی علوم اقتصادی MAH.TAEBI.eco@iauctb.ac.ir
شقایق ترابی کزازی اقتصادانرژی sha.torabikazazi.eco@iauctb.ac.ir
یوسف تقی بیگی علوم اقتصادی YOU.TAGHIBEYGI.eco@iauctb.ac.ir
سیده معصومه تقی زاده پورگرفمی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی sey.taghizadehpourgarfami.eco@iauctb.ac.ir
محمد تقی زاده مقدم توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی moh.taghizadehmoghaddam.eco@iauctb.ac.ir
سید ابوالقاسم توابع قوامی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی sey.tavabeghavami.eco@iauctb.ac.ir
مهدی توحیدی فر اقتصادانرژی mah.tohidifar.eco@iauctb.ac.ir
محدثه توکلی اقتصادانرژی moh.tavakkoli.eco@iauctb.ac.ir
رویا تولایی اقتصادانرژی roy.tavalaei.eco@iauctb.ac.ir
لادن تیجری مفرد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی Lad.TijeriMofrad.eco@iauctb.ac.ir
سارا جعفری علوم اقتصادی sar.jafari.eco@iauctb.ac.ir
نسا جعفری برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی nes.jafari.eco@iauctb.ac.ir
علیرضا جعفری تجرق علوم اقتصادی Ali.JafaryTajarogh.eco@iauctb.ac.ir
ندا جعفریان علوم اقتصادی Ned.Jafarian.eco@iauctb.ac.ir
جهانبخش جلالی علوم اقتصادی jah.jalali.eco@iauctb.ac.ir
مریم جلالی اصل توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی mar.jalaliasl.eco@iauctb.ac.ir
لیلا جواهری اقتصادانرژی lei.javaheri.eco@iauctb.ac.ir
مژگان حاج حیدری توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی Moj.HajHeidary.eco@iauctb.ac.ir
سمیرا حاج صادقی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی sam.hajsadeghi.eco@iauctb.ac.ir
پیام حاجی نوروزی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی pay.hajinoroozi.eco@iauctb.ac.ir
اکرم حبیبی عصر توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی akr.habibiasr.eco@iauctb.ac.ir
ابوالفضل حسینی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی Abo.Hosseini.eco@iauctb.ac.ir
سمیراالسادات حسینی بجدنی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی sam.hosseinibojdani.eco@iauctb.ac.ir
مجید حنیفه زاده اقتصادانرژی maj.hanifehzadeh.eco@iauctb.ac.ir
توحید حیدرزاده علوم اقتصادی toh.heidarzadeh.eco@iauctb.ac.ir
وحید حیدری اقتصادانرژی vah.heydari.eco@iauctb.ac.ir
سمیرا خبازخرامه توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی sam.khabbazkherameh.eco@iauctb.ac.ir
فرشته خدابنده لو توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی Fer.Khodabandehlou.eco@iauctb.ac.ir
غزاله خسروی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی gha.khosravi.eco@iauctb.ac.ir
لیلا خیام پور اقتصادانرژی lei.khayampour.eco@iauctb.ac.ir
مریم داراب بخشعلی زاده اقتصادانرژی mar.darabbakhshalizadeh.eco@iauctb.ac.ir
مریم دانائی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی Mar.Danaee.eco@iauctb.ac.ir
مریم داورزنی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی mar.davarzani.eco@iauctb.ac.ir
خاطره درخشان فر برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی Kha.Derakhshanfar.eco@iauctb.ac.ir
محیا درگاهی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی Mah.Dargahi.eco@iauctb.ac.ir
لیدا دلاوری برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی lid.delavari.eco@iauctb.ac.ir
جواد دهقان برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی Jav.Dehghan.eco@iauctb.ac.ir
ازاده دهقانی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی aza.dehghani.eco@iauctb.ac.ir
حسن ذوالفقاری برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی HAS.ZOLFAGHARY.eco@iauctb.ac.ir
مینا رئیسی نیا اقتصادانرژی Min.Raeisinia.eco@iauctb.ac.ir
هادی رادفر اقتصادانرژی had.radfar.eco@iauctb.ac.ir
حسین رجبی اقتصادانرژی hos.rajabi.eco@iauctb.ac.ir
غلامرضا رجبی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی Gho.Rajabi.eco@iauctb.ac.ir
یاسمن رحمانی فرکوش توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی YAS.NRAHMANIFARKOOSH.eco@iauctb.ac.ir
پریسا رحمی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی Par.Rahmi.eco@iauctb.ac.ir
ناهید رحیم زاده گنزق توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی nah.rahimzadehganzagh.eco@iauctb.ac.ir
سارا رضاقلی پورنجف زاده برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی sar.rezaqolipurnajafzadeh.eco@iauctb.ac.ir
الهه رضاوندی علوم اقتصادی ela.rezavandi.eco@iauctb.ac.ir
مریم رفوگران اقتصادانرژی Mar.Rofougaran.eco@iauctb.ac.ir
الهه رمضانیان توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی Ela.Ramzanian.eco@iauctb.ac.ir
محسن رودباری اقتصادانرژی moh.roodbari.eco@iauctb.ac.ir
محمد رودباری اقتصادانرژی moh.roodbari1.eco@iauctb.ac.ir
بیتا ریسمانچی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی Bit.Rismanchi.eco@iauctb.ac.ir
مرضیه زابلی علوم اقتصادی mar.zaboli.eco@iauctb.ac.ir
محسن زرندی مقدم توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی Moh.ZarandiMoghadam.eco@iauctb.ac.ir
نگار زیو ه دار اقتصادانرژی Neg.Zivehdar.eco@iauctb.ac.ir
سمیه سالارکیا علوم اقتصادی som.salarkia.eco@iauctb.ac.ir
مهدیه سخن خوش توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی mah.sokhankhoah.eco@iauctb.ac.ir
امیرحسین سرلک اقتصادانرژی Ami.Sarlak.eco@iauctb.ac.ir
ستاره سلطانی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی set.soltani.eco@iauctb.ac.ir
مرتضی سلمان زاده اقتصادانرژی mor.salmanzadeh.eco@iauctb.ac.ir
پگاه سیف اللهی علوم اقتصادی peg.seifollahi.eco@iauctb.ac.ir
مانا سیف الهی علوم اقتصادی Man.Seifollahi.eco@iauctb.ac.ir
سمانه شادمان بجاربنه برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی sam.shadmanbijarbaneh.eco@iauctb.ac.ir
عبداله شاکری توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ABD.SHAKERI.eco@iauctb.ac.ir
ازاده شاه گلدی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی aza.shahgaldi.eco@iauctb.ac.ir
عباس شاهسواری اقتصادانرژی abb.shahsavari.eco@iauctb.ac.ir
شهروز شبدینی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی sha.shabdini.eco@iauctb.ac.ir
بی بی زهرا شجاع رضوی اقتصادانرژی bib.shojarazavi.eco@iauctb.ac.ir
محمد شرافتی اسبگرانی اقتصادانرژی moh.sherafatiasbgarani.eco@iauctb.ac.ir
میثم شریفی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی mey.sharifi.eco@iauctb.ac.ir
فرشته شمس صفا علوم اقتصادی Fer.ShamsSafa.eco@iauctb.ac.ir
خلیل شمشیری بزچلویی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی Kha.ShamshiryBozchlooei.eco@iauctb.ac.ir
ایمان شهریاری توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ima.shahriari.eco@iauctb.ac.ir
ابوالفضل شیخی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی Abo.Shaikhi.eco@iauctb.ac.ir
امیرحسین شیراوند علوم اقتصادی ami.shiravand.eco@iauctb.ac.ir
محمدرسول شیوا علوم اقتصادی Moh.Shiva.eco@iauctb.ac.ir
مریم شیوا برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی mar.shiva.eco@iauctb.ac.ir
ستاره صاحب قلم اشلق توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی set.sahebghalam.eco@iauctb.ac.ir
حمید صادقی اقتصادانرژی ham.sadeghi.eco@iauctb.ac.ir
مهدی صارمی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی mah.saremi.eco@iauctb.ac.ir
سید امیر صفائی فرد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی Sey.SafaeiFard.eco@iauctb.ac.ir
معصومه صفاری برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی Mas.Saffari.eco@iauctb.ac.ir
پرستو صفی خانی گلبوس علوم اقتصادی par.safikhanigolbos.eco@iauctb.ac.ir
مهسا صمدی علوم اقتصادی mah.samadi.eco@iauctb.ac.ir
نرگس صیامی نمینی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی Nar.Siaminamini.eco@iauctb.ac.ir
بی تا ضمیری علوم اقتصادی Bit.Zamiri.eco@iauctb.ac.ir
مهدی ضیائی علوم اقتصادی meh.ziaey.eco@iauctb.ac.ir
هانیه طالع ماسوله علوم اقتصادی han.talemasouleh.eco@iauctb.ac.ir
خلیل طاهری چورسی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی kha.taherichorsi.eco@iauctb.ac.ir
الهام طرخورانی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی elh.tarkhorani.eco@iauctb.ac.ir
فاطمه السادات طلاپور علوم اقتصادی fat.talapoor.eco@iauctb.ac.ir
میلاد عابدعلی اقتصادانرژی mil.abedali.eco@iauctb.ac.ir
علیرضا عادل توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ali.adel.eco@iauctb.ac.ir
امیرحسین عاشق حسینی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی ami.asheghhoseini.eco@iauctb.ac.ir
پریسا عباسی هرفته اقتصادانرژی par.abbasiharofte.eco@iauctb.ac.ir
صبا عبدالملکی اقتصادانرژی Sab.Abdolmaleki.eco@iauctb.ac.ir
رقیه عزیزیان فرد توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی rog.aziziyanfard.eco@iauctb.ac.ir
نیلوفر عسکری بیاضی اقتصادانرژی nil.askaribayazi.eco@iauctb.ac.ir
بنفشه عشق ابادی علوم اقتصادی ban.eshghabadi.eco@iauctb.ac.ir
حسن عظیمی علوم اقتصادی has.azimi.eco@iauctb.ac.ir
اتنا عظیمی خویی علوم اقتصادی ate.azimikhoii.eco@iauctb.ac.ir
شبنم علوی علوم اقتصادی Sha.Alavi.eco@iauctb.ac.ir
نرگس علی بیگی طریی علوم اقتصادی Nar.AliBeigiTareie.eco@iauctb.ac.ir
اشکان علیزاده فرد شیرازی اقتصادانرژی ash.alizadehfardshirazi.eco@iauctb.ac.ir
الهام علیزاده کوشکوهی علوم اقتصادی elh.alizadeh.eco@iauctb.ac.ir
محبوبه عین ابادی علوم اقتصادی MAH.EINABADI.eco@iauctb.ac.ir
ژیلا فاضل برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی jhi.fazel.eco@iauctb.ac.ir
سید حمید فاطمی حاجی اقا توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی Ham.Fatemi.eco@iauctb.ac.ir
منا فرهی نژاد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی mon.farahinejad.eco@iauctb.ac.ir
سیدمجتبی فروزان علوم اقتصادی sey.forozan.eco@iauctb.ac.ir
شقایق فولادپور علوم اقتصادی sha.fooladpour.eco@iauctb.ac.ir
مجتبی قائم پناه برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی Moj.Ghaempanah.eco@iauctb.ac.ir
پارمیدا قاسمی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی Par.Ghasemi.eco@iauctb.ac.ir
سعدون قاسمی علوم اقتصادی saa.ghasemy.eco@iauctb.ac.ir
مریم قباخلو برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی MAR.GHOBAKHLO.eco@iauctb.ac.ir
زهرا قدیمی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی zah.ghadimi.eco@iauctb.ac.ir
مهدی قراگوزلو توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی meh.gharagozlo.eco@iauctb.ac.ir
مجید قربانی علوم اقتصادی Maj.Ghorbani.eco@iauctb.ac.ir
زینب قلی پور سوته برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی Zei.GholipourSouteh.eco@iauctb.ac.ir
عزیز قمری توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی azi.ghamari.eco@iauctb.ac.ir
مطهره کاظمی خضری اقتصادانرژی mot.kazemikhezri.eco@iauctb.ac.ir
الهه کبیرزاده نایینی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی Ela.KabirzadehNaeini.eco@iauctb.ac.ir
سید ایمان کبیره برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی sey.kabireh.eco@iauctb.ac.ir
فاطمه کریمی علوم اقتصادی fat.karimi.eco@iauctb.ac.ir
مینا کوهی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی min.koohi.eco@iauctb.ac.ir
زهرا کیاشمشکی علوم اقتصادی zah.kiashemshaki.eco@iauctb.ac.ir
ازاده کیان پیشه برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی Aza.kianpisheh.eco@iauctb.ac.ir
ندا گازرانی اقتصادانرژی ned.gazerani.eco@iauctb.ac.ir
وحید گچی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی vah.gachi.eco@iauctb.ac.ir
سید فرامرز گرمرودی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی far.garmroodi.eco@iauctb.ac.ir
محمد گودرزی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی moh.goodarzi.eco@iauctb.ac.ir
مهدی گیلانی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی Mah.Gilani.eco@iauctb.ac.ir
سعید لاله رخ علوم اقتصادی sae.lalehrokh.eco@iauctb.ac.ir
مژده لطیف پور روادانق اقتصادانرژی moj.latifporravadanegh.eco@iauctb.ac.ir
کامبیز لعل توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی kam.laal.eco@iauctb.ac.ir
امیرحسین مبارکی اقتصادانرژی Ami.Mobaraki.eco@iauctb.ac.ir
ارش محمدزاده شکوری توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی Ara.MohammadZadehShakouri.eco@iauctb.ac.ir
رقیه محمدی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی rog.mohammadi.eco@iauctb.ac.ir
علی مزیدابادی فراهانی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ali.mazidabadifarahani.eco@iauctb.ac.ir
فرزانه مسیحی اقتصادانرژی far.masihi.eco@iauctb.ac.ir
حسن مطهر اقتصادانرژی has.motahar.eco@iauctb.ac.ir
مژگان معماریان برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی moz.memarian.eco@iauctb.ac.ir
ندا ملاحسن پور برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی ned.molahasanpour.eco@iauctb.ac.ir
مریم ملکان علوم اقتصادی mar.malekan.eco@iauctb.ac.ir
سرور ملکی مغیث توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی Sor.Malekimoghis.eco@iauctb.ac.ir
مینا مهاجررهبری برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی Min.Mohajerrahbari.eco@iauctb.ac.ir
جواد مهدوی اقتصادانرژی jav.mahdavi.eco@iauctb.ac.ir
صفورا مهدی برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی Saf.Mahdi.eco@iauctb.ac.ir
مهدی موثقی گیلانی علوم اقتصادی Mah.MovasaghiGilani.eco@iauctb.ac.ir
سیدمحمد موسوی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی say.mousavi.eco@iauctb.ac.ir
مهشید میر یونس حقی اقتصادانرژی mah.miruoneshaghei.eco@iauctb.ac.ir
آرش میرزائی سیردانی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی Ara.MirzaeeSirdani.eco@iauctb.ac.ir
مهناز میرزاده برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی mah.mirzadeh.eco@iauctb.ac.ir
سیدمیثم میرمحمدی علوم اقتصادی sey.mirmohammadi.eco@iauctb.ac.ir
سیدمحمود میرنظامی اقتصادانرژی sey.mirnezami.eco@iauctb.ac.ir
موسی نجاتی علوم اقتصادی mou.nejati.eco@iauctb.ac.ir
مهسا نجفی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی mah.najafi.eco@iauctb.ac.ir
حسین نجفی نیا توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی Hos.Najafinia.eco@iauctb.ac.ir
فاطمه نمازیان علوم اقتصادی fat.namazian.eco@iauctb.ac.ir
نسرین نوروزی توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی nas.norozy.eco@iauctb.ac.ir
یدالله نوری علوم اقتصادی yad.noori.eco@iauctb.ac.ir
مطهره هادیان رسنانی علوم اقتصادی mot.hadiyan.eco@iauctb.ac.ir
سعید هاشم بیگی علوم اقتصادی sae.hashembeigi.eco@iauctb.ac.ir
مونا هاشمی علوم اقتصادی mon.hashemi.eco@iauctb.ac.ir
پوریا هامونی علوم اقتصادی pou.Hamouni.eco@iauctb.ac.ir
اروین هجری توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی arv.hejri.eco@iauctb.ac.ir
امیررضا هژبر اقتصادانرژی ami.hozhabr.eco@iauctb.ac.ir
محمد همتی علوم اقتصادی Moh.Hemati.eco@iauctb.ac.ir
زهرا هیربدوش علوم اقتصادی zah.hirbodvash.eco@iauctb.ac.ir
محمدجواد یوسفی اقتصادانرژی moh.yousefi.eco@iauctb.ac.ir