گروه حسابداری

                                        دانشجویان دوره کارشناسی ارشدگروه حسابداری

نام نام خانوادگی رشته تحصیلی ایمیل آکادمیک
سمیه آقایی  حسابداری som.aghaei.eco@iauctb.ac.ir
بهنام ابراهیم پور حسابداری Beh.Ebrahimpour.eco@iauctb.ac.ir
مهدی ابراهیمی حسابداری meh.ebrahimi.eco@iauctb.ac.ir
سمیه ابویسانی حسابداری SOM.ABAVEISANI.eco@iauctb.ac.ir
ندا احمدنیا مهویزانی حسابداری ned.ahmadniya.eco@iauctb.ac.ir
ناصر احمدیان حسابداری nas.ahmadiyan.eco@iauctb.ac.ir
حسن ارین حسابداری has.aryan.eco@iauctb.ac.ir
کامران اسلامی حسابداری kam.eslami.eco@iauctb.ac.ir
محمد علی اقایی حسابداری moh.aghaei.eco@iauctb.ac.ir
رسام اکبری حسابداری ras.akbari.eco@iauctb.ac.ir
فرزانه امانی حسابداری far.amani.eco@iauctb.ac.ir
شهرام امیری حسابداری sha.amiri.eco@iauctb.ac.ir
مهدی ایرانی حسابداری mah.irani.eco@iauctb.ac.ir
نرگس بناها حسابداری Nar.Banaha.eco@iauctb.ac.ir
مریم بنایی خلیل اباد حسابداری mar.banaeikhalilabad.eco@iauctb.ac.ir
فرشته بنویدی حسابداری fer.benvidi.eco@iauctb.ac.ir
سیده معصومه پورباقرکردی حسابداری sey.poorbagherkordi.eco@iauctb.ac.ir
پوران پورشهباز کلخوران حسابداری pou.pourshahbazkalkhoran.eco@iauctb.ac.ir
حسین پورضرابی حسابداری hos.purzarabi.eco@iauctb.ac.ir
محمد مهدی پیراسته حسابداری Moh.Pirasteh.eco@iauctb.ac.ir
وحید تاجدینی حسابداری vah.tajdiny.eco@iauctb.ac.ir
اکبر جعفرزاده قمی حسابداری akb.jafarzadehghomi.eco@iauctb.ac.ir
یعقوب جعفری حسابداری yah.jafari.eco@iauctb.ac.ir
بهروز جنتی فر حسابداری beh.janatifar.eco@iauctb.ac.ir
زهرا جوشن حسابداری zah.joshan.eco@iauctb.ac.ir
علیرضا چیتی حسابداری ali.chiti.eco@iauctb.ac.ir
مرتضی حدادی حسابداری mor.hadadi.eco@iauctb.ac.ir
سیده شیوا حسینی حسابداری sey.hoseiny.eco@iauctb.ac.ir
اسماعیل حصاراشرفی حسابداری esm.hesarashrafi.eco@iauctb.ac.ir
مهرناز حقیقی قدیرلی حسابداری meh.haghighighadirli.eco@iauctb.ac.ir
علیرضا حلواچی حسابداری ali.halvachi.eco@iauctb.ac.ir
محمد حنایی حسابداری moh.hanaei.eco@iauctb.ac.ir
حسن حیدری حسابداری has.heidari.eco@iauctb.ac.ir
محمد خزعلی حسابداری moh.khazali.eco@iauctb.ac.ir
نفیسه درودیان حسابداری naf.doroodian.eco@iauctb.ac.ir
حمید رضا دهقان نیری حسابداری Ham.DehghanNayyeri.eco@iauctb.ac.ir
سحر رحیمی حسابداری sah.rahimi.eco@iauctb.ac.ir
مریم رحیمی حسابداری mar.rahimi.eco@iauctb.ac.ir
رقیه رنگزن مقدم حسابداری rog.mrangzanmoghaddam.eco@iauctb.ac.ir
ابوالفضل روستایی حسابداری abo.roostaii.eco@iauctb.ac.ir
سعیدرضا زودنقد حسابداری sae.zoodnaghd.eco@iauctb.ac.ir
شیوا ساوه دورودی حسابداری shi.savehdoroudi.eco@iauctb.ac.ir
مهدیه شاهرخ قهفرخی حسابداری mah.shahrokhghafarokhi.eco@iauctb.ac.ir
الهام شاهی شاه بلاغی حسابداری elh.shahishahbolaghi.eco@iauctb.ac.ir
محمدرضا شعبانی حسابداری moh.shabani.eco@iauctb.ac.ir
سمیه شمشیری یگانه حسابداری som.shamshiriyeganeh.eco@iauctb.ac.ir
مهری شهبازی حسابداری meh.shahbazi.eco@iauctb.ac.ir
علیرضا صادقیان حسابداری Ali.Sadeghiyan.eco@iauctb.ac.ir
مجتبی صحرایی حسابداری moj.sahraei.eco@iauctb.ac.ir
شیما صولتی حسابداری shi.solati.eco@iauctb.ac.ir
زهره طاقتی عشق حسابداری zoh.taghatieshgh.eco@iauctb.ac.ir
جواد طاهری حسابداری jav.taheri.eco@iauctb.ac.ir
عباس طرازیان حسابداری aba.tarazian.eco@iauctb.ac.ir
محمدرضا علوب حسابداری moh.oloub.eco@iauctb.ac.ir
روح اله غفوری حسابداری Rou.ghafouri.eco@iauctb.ac.ir
زهرا فرجی دارب خانی حسابداری zah.farajidarabkhany.eco@iauctb.ac.ir
لیلا قربانی فر حسابداری Lei.Ghorbanifar.eco@iauctb.ac.ir
اصغر قمی حسابداری ASG.GHOMI.eco@iauctb.ac.ir
صادق قوامی شامیر حسابداری SAD.GHAVAMISHAMIR.eco@iauctb.ac.ir
مینا کربلایی حسابداری min.karbalaei.eco@iauctb.ac.ir
فایزه کیاکجوری حسابداری fae.kiakojury.eco@iauctb.ac.ir
علی کیانی حسابداری ali.kiani.eco@iauctb.ac.ir
میلاد گودرزی حسابداری mil.goudarzi.eco@iauctb.ac.ir
سید محمد محسنی سهی حسابداری Sey.MohseniSohi.eco@iauctb.ac.ir
امین محمدی روزبهانی حسابداری ami.mohammadiroozbahani.eco@iauctb.ac.ir
علی محمدی سنجر حسابداری ALI.MOHAMMADISANJAR.eco@iauctb.ac.ir
ماریا محمودی حسابداری mar.mahmoudi.eco@iauctb.ac.ir
نجمه مددی نجف آبادی حسابداری naj.madadi.eco@iauctb.ac.ir
اردشیر مظفری دهنو حسابداری ARD.MOZAFFARI.eco@iauctb.ac.ir
داود معرفتی طارانی حسابداری dav.marefatitarani.eco@iauctb.ac.ir
حسین معظمی گودرزی حسابداری Hos.MoazzamiGodarzi.eco@iauctb.ac.ir
نفیسه معنوی خامنه حسابداری naf.manavikhameneh.eco@iauctb.ac.ir
داود معینیان حسابداری dav.moeiniyan.eco@iauctb.ac.ir
فرناز ملک محمدی حسابداری Far.Malekmohammadi.eco@iauctb.ac.ir
علی منصوری ارمکی حسابداری ali.mansouriarmaki.eco@iauctb.ac.ir
سحر نقویان حسابداری sah.naghavian.eco@iauctb.ac.ir
علی نورالهی فر حسابداری Ali.Nourelahifar.eco@iauctb.ac.ir
زهره والی حسابداری zoh.vali.eco@iauctb.ac.ir
محمد سلیمان یگانه خوشحال حسابداری moh.yeganehkhoshhal.eco@iauctb.ac.ir
منصور یونسی حسابداری man.younesi.eco@iauctb.ac.ir