گروههای آموزشی

مشخصات شخصی :

      نام و نام خانوادگی: محمد اکوان

      مرتبه علمی : دانشیار

      تاریخ تولد : 10/7/1342

      ایمیل :  E- mail : M_ akvan 2007 @ yahoo . com      

      آدرس صفحه شخصی :  http://M-Akvan-phi.iauctb.ac.ir/faculty/index.html

 

   مشخصات  تحصیلی :

 

      دکتری فلسفه              گرایش :  فلسفه غرب   دانشگاه: آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

      فوق لیسانس فلسفه    گرایش :  فلسفه غرب   دانشگاه  : تهران

      لیسانس فلسفه         گرایش :  فلسفه غرب     دانشگاه: تهران

      فوق دیپلم عربی از مرکز تربیت معلم قم

      دیپلم از دبیرستان دین ودانش قم

 

        سمت های  اجرایی وآموزشی :

       مدیر گروه آموزشی فلسفه وکلام اسلامی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی واحد تهران مرکزی1 سال

 مدیر آموزش دانشکده ادبیات وعلوم انسانی واحد تهران مرکزی 3 سال

 معاون دانشکده ادبیات وعلوم انسانی واحد تهران مرکزی 5 سال

 رئیس مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) از سال 85 ادامه دارد

 رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی واحد تهران مرکزی از سال 85 ادامه دارد

 مدیر مسئول وسردبیر فصلنامه الهیات

 رئیس دانشکده برگزیده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی سال 1387

 مسئول بسیج استادان دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 رئیس گروه فلسفه وکلام پژوهشکده قرآن وعترت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

 عضو کمیته اجرایی کرسی های نظریه پردازی ، نقد ومناظره دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

تجربیات پژوهشی – دانشگاهی :

 دبیر علمی همایش ملی وعلمی پژوهشی فرجام شناسی اسفند 1389

 پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی سال 1387

 مدیر مسئول فصلنامه پژوهش ادبی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی واحد تهران مرکزی

 سردبیرفصلنامه آیینه حکمت ، پژوهشکده قرآن وعترت

 عضو هیات تحریریه ماهنامه پژوهشی اطلاعات حکمت ومعرفت

      پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی سال 1386

 

            زمینه های پژوهشی :

            فلسفه ، کلام جدید ، فلسفه دین

      

   سوابق آموزشی :

عضو هیات علمی تمام وقت گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تدریس دردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی درمقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد

تدریس دردانشکده الهیات دانشگاه تهران دونیمسال

      تدریس دردانشکده ادبیات وزبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی یک نیمسال

تدریس دردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 6 نیمسال

      تدریس دردانشگاه آزاد اسلامی ورامین درمقطع کارشناسی ارشد یک نیمسال

      تدریس درمرکز مطالعات وآموزش نیروی انسانی منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی برای دانشجویان بورسیه

       مقطع دکتری      6 دوره