برنامه هفتگی

کلاسهای آقای دکتر ابراهیم عباسی روزهای سه شنبه مورخ 95/02/07و چهارشنبه مورخ 95/02/08 و یکشنبه مورخ 95/02/12 برگزار نمیگردد.

 

=========================================================================

=========================================================================

قابل توجه دانشجویان گرامی : دانشجویانی که در این ترم جاری (2-96-95)که بیش از 14 واحد انتخاب واحد نموده اند هر چه سریعتر سه شنبه مورخ 95/12/10نسبت به حذف دروس مازاد خود اقدام نمایند در غیر اینصورت دروس توسط گروه حذف مشروطی خواهد شد و شهریه آن بر نمیگردد.

========================================================================

========================================================================